موتورخانه مرکزی دیگ بخار و دیگ آبگرم

موتورخانه مرکزی در کلیه ساختمان های مسکونی بلند مرتبه یا ساختمان های تجاری- آموزشی- رفاهی- درمانی و بهداشتی و صنعتی به عنوان قلب آن واحد تلقی می شود. بنابراین در طراحی- ساخت- انتخاب و نصب تجهیزات و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری آنها باید نهایت دقت را به عمل آورد. در مجموع سعی شده است که در حد توان به موارد فوق پرداخته شود. موتورخانه دیگ آبگرم و بویلر با توجه به نوع کاربری ساختمان و نظر مهندس طراح می بایستی به شکل مناسب ساخته شود که بتواند بخشی از تجهیزات زیر را (بستگی به موارد مورد نیاز) در خود جای دهد.

بخش های موتورخانه دیگ آبگرم

۱- دیگ ها اعم از دیگ بخار و دیگ آب گرم- دیگ آبداغ (آب داغ)

۲- مبردها یا سرد کننده ها اعم از چیلرهای ضربه ای- دورانی یا جذبی

۳- تجهیزات تصفیه آب و سختی گیر و تولید آب صنعتی

۴- کمپرسورها

۵- پمپ ها در انواع مختلف آن

۶- منابع ذخیره آب

۷- منابع آب بهداشتی اعم از کویلی (بخار یا آب داغ یا الکتریکی) یا دو جداره ها

۸- منابع انبساط

۹- مبدل های حرارتی اعم از مبدل های بخار یا آب داغ و گرم

۱۰- لوله ها در اندازه های متفاوت

۱۱- آهن آلات مورد نیاز ساخت انواع نگهدارنده

۱۲- شیرآلات در اندازه و انواع مختلف

۱۳- عایق کاری لوله ها و تجهیزات

۱۴- نصب علائم هشدار دهنده و هدایت کننده

۱۵- مخازن سوخت

۱۶- تجهیزات اختصاصی و یا خاص مانند سیستم تولید خلاء، سیستم تولید گازهای طبی و اکسیژن و…..

۱۷- دی گازور

۱۸- منبع سوخت روزانه

۱۹- تجهیزات اعلام و اطفاء حریق

۲۰- تجهیزات برق اضطراری

۲۱- برج های خنک کشی

ویژگی های موتورخانه دیگ آبگرم

ساختمان موتورخانه دیگ بخار باید به گونه ای باشد که ابعاد آن بتواند تجهیزات مورد نیاز را در خود جای دهد و پیش بینی فضای کافی در اطراف تجهیزات به منظور انجام تعمیرات لازم شده باشد. ارتفاع موتورخانه دیگ های بخار باید به اندازه ای باشد که بتوان لوله کشی در سطوح مختلف و همچنین نصب تجهیزات و تعمیرات، تعویض قطعات را به راحتی انجام داد.

موتورخانه های دیگ بخار و آبگرم باید دارای یک شبکه کانالی دقیق تخلیه آب در کف باشد که به وسیله شبکه های مناسب روی آن پوشش داده شود تا در مواقعی که نیاز به تخلیه و سرویس و تعمیر تجهیزات است بتوان آب، آنها را به راحتی تخلیه نمود.

هوای داخل موتورخانه باید طوری تهویه شود که هم هوای مورد نیاز تجهیزات مانند بویلرهای بخار و آبگرم تأمین شده و هم اپراتورها بتوانند به راحتی در آنجا کار کنند. فونداسیون دستگاهها و تجهیزات موتورخانه می بایستی طوری ساخته شود که از هر طرف دستگاه ۱۰ سانتیمتر بیشتر باشد و نیز دارای بلندی ۱۰ سانتیمتر هم باشد.

در ساختمان موتورخانه می بایستی محلی جهت استقرار اپراتورها که به صورت شبانه روزی بایستی در محل باشند و همچنین محلی جهت احداث یک کارگاه کوچک جهت تعمیرات اولیه تجهیزات موتورخانه و محلی جهت (انباری) برای نگهداری ابزار آلات مورد نیاز و نگهداری لوازم و قطعات یدکی خیلی ضروری پیش بینی شود. همچنین در درها و راههای خروجی موتورخانه ها باید طوری ساخته و طراحی شود که پرسنل موتورخانه های دیگ بخار و دیگ آب داغ در مواقع ضروری بتوانند به راحتی و با کمترین اتلاف وقت از آن محل ها خارج شوند.

آرایش و جانمایی نصب تجهیزات موتورخانه دیگ آبگرم

آرایش و جانمایی نصب تجهیزات موتورخانه می بایستی به نحوی انجام شود که:

۱- دسترسی به دستگاهها و تجهیزات جهت تعمیر و تعویض راحت باشد.

۲- اپراتورها بتوانند به راحتی تجهیزات را مورد بازبینی و بررسی قرار دهند.

۳- فواصل دستگاه و تجهیزات نسبت به یکدیگر به اندازه ای باشد که حجم موتورخانه را بیش از حد بزرگ ننماید و نیز از نظر اقتصادی بکارگیری لوازم جانبی نیز توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد.

۴- در آرایش دستگاههای موتورخانه می بایستی حداقل ۵ مشخصه زیر رعایت گردد.

الف- قسمت دیگ ها یا تجهیزات گرمایش که تعمیرات کلیه و لوازم و تجهیزات تولید گرما در یک محل جانمایی و مستقر شوند.

ب- بخش چیلرها یا تجهیزات سرباز که تعمیرات کلیه و لوازم و تجهیزات تولید سرما در یک محل جانمایی و مستقر شوند.

ج- بخش انتقال دهنده سرمایش و گرمایش مانند پمپ ها و تجهیزات مشابه جانمایی و مستقر شوند.

د- بخش تهیه آب صنعتی و تجهیزات جانبی مانند کلکتورهای آب بهداشتی، و سیستم اطفاء حریق جانمایی و مستقر شوند.

ه- تابلوهای الکتریکی توزیع نیروی برق می بایستی در محل جداگانه جانمایی شوند.