نقشه های فنی بویلرها

نقشه های فنی دیگ و بویلر ها

واحد فنی با توجه به نیاز خیلی از خریداران و همچنین علاقه مندان به در اختیار داشتن نقشه های فنی برای بویلر ها، با استفاده منابع داخلی واحد طراحی مشهد بویلر و همچنین منابع خارجی فایل های ذیل را در قالب و فرمت های نرم افزار اتو کد آماده نموده است.

با توجه به میزان اهمیت و کاربردهای گسترده از دیگ و بویلر در صنایع مختلف و از طرف دیگر نیز اهمیت نصب درست تجهیزات این دستگاه، نقشه های ارائه شده در موضوع کاربردی و مطابق استاندارد های لازم تهیه و در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

لازم بذکر است که پس از دانلود مستقیم این نقشه ها برای بازکردن آن ها استفاده از نرم افزار اتوکد الزامی می باشد.

 

 

دیگ و تاسیسات بخار گروه لینک صفحه
     
۱- مجموعه نقشه های تاسیسات دیگ و بویلر بخار آرشیو-اسپیرا

۲-مجموعه نقشه های موتورخانه بویلر آرشیو-اسپیرا

۳-مجموعه نقشه های تجهیزات دیگ و بویلر بخار
آرشیو-اسپیرا

     
دیگ و بویلر آبگرم – آبداغ و تاسیسات گرمایش مرکزی    
     
۱-موتورخانه دیگ آبگرم آرشیو-طراحی

۲-موتورخانه دیگ آبداغ آرشیو-طراحی

۳-نقشه تاسیسات ساختمان آرشیو-طراحی

     
دیگ و بویلر روغنداغ    
     
۱-نقشه موتورخانه و تجهیزات آرشیو-طراحی

۲-نقشه خط انتقال روغن داغ آرشیو-طراحی

-**-