نقشه های فنی بویلرها

نقشه های فنی بویلرها و دیگ بخار

نقشه های فنی بویلرها

واحد فنی با توجه به نیاز خیلی از خریداران و همچنین علاقه مندان به در اختیار داشتن نقشه های فنی بویلرها ، با استفاده منابع داخلی واحد طراحی مشهد بویلر و همچنین منابع خارجی فایل های ذیل را در قالب و فرمت های نرم افزار اتو کد آماده نموده است.

نقشه های فنی بویلرها و دیگ بخار

نقشه های فنی بویلرها

با توجه به میزان اهمیت و کاربردهای گسترده از دیگ و بویلر در صنایع مختلف و از طرف دیگر نیز اهمیت نصب درست تجهیزات این دستگاه، نقشه های ارائه شده در موضوع کاربردی و مطابق استاندارد های لازم تهیه و در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

لازم بذکر است که پس از دانلود مستقیم نقشه های فنی بویلرها ، برای بازکردن آن ها استفاده از نرم افزار اتوکد الزامی می باشد.

نقشه های فنی بویلرها و دیگ

دیگ و تاسیسات بخار گروه لینک صفحه

۱- مجموعه نقشه های تاسیسات دیگ و بویلر بخار

آرشیو-اسپیرا

۲-مجموعه نقشه های موتورخانه بویلر

آرشیو-اسپیرا

۳-مجموعه نقشه های تجهیزات دیگ و بویلر بخار

آرشیو-اسپیرا

دیگ و بویلر آبگرم – آبداغ و تاسیسات گرمایش مرکزی

۱-موتورخانه دیگ آبگرم

آرشیو-طراحی

۲-موتورخانه دیگ آبداغ

آرشیو-طراحی

۳-نقشه تاسیسات ساختمان

آرشیو-طراحی

دیگ و بویلر روغنداغ

۱-نقشه موتورخانه و تجهیزات

آرشیو-طراحی

۲-نقشه خط انتقال روغن داغ

آرشیو-طراحی

منابع :

واحد طراحی مشهد بویلر

وب سایت اسپیرا