نقشه های فنی بویلرها

نقشه های فنی بویلرها و دیگ بخار

نقشه های فنی بویلرها

واحد فني با توجه به نياز خيلي از خريداران و همچنين علاقه مندان به در اختيار داشتن نقشه هاي فني بويلرها، با استفاده از منابع داخلي واحد طراحي مشهد بويلر و همچنين منابع خارجي فايل هاي ذيل را در قالب و فرمت هاي نرم افزار اتوکد آماده نموده است.

نقشه هاي فني بويلرها و ديگ بخار

نقشه هاي فني بويلرها

با توجه به ميزان اهميت و کاربردهاي گسترده ديگ و بويلر در صنايع مختلف و از طرف ديگر اهميت نصب درست تجهيزات اين دستگاه، نقشه هاي ارائه شده در موضوع کاربردي و مطابق استاندارد هاي لازم تهيه و در اختيار شما عزيزان قرار مي گيرد.

لازم بذکر است که پس از دانلود مستقيم نقشه هاي فني بويلرها، براي بازکردن آن ها استفاده از نرم افزار اتوکد الزامي مي باشد.

نقشه هاي فني بويلرها و ديگ

ديگ و تاسيسات بخار گروه لينک صفحه

۱- مجموعه نقشه هاي تاسيسات ديگ و بويلر بخار

آرشيو-اسپيرا

۲-مجموعه نقشه هاي موتورخانه بويلر

آرشيو-اسپيرا

۳-مجموعه نقشه هاي تجهيزات ديگ و بويلر بخار

آرشيو-اسپيرا

ديگ و بويلر آبگرم – آبداغ و تاسيسات گرمايش مرکزي

۱-موتورخانه ديگ آبگرم

آرشيو-طراحي

۲-موتورخانه ديگ آبداغ

آرشيو-طراحي

۳-نقشه تاسيسات ساختمان

آرشيو-طراحي

ديگ و بويلر روغنداغ

۱-نقشه موتورخانه و تجهيزات

آرشيو-طراحي

۲-نقشه خط انتقال روغن داغ

آرشيو-طراحي

منابع :

واحد طراحي مشهد بويلر

وب سايت اسپيراکس سارکو