نقشه های فنی بویلرها

نقشه های فنی بویلرها و دیگ بخار

نقشه های فنی بویلرها

واحد فنی با توجه به نیاز خیلی از خریداران و همچنین علاقه مندان به در اختیار داشتن نقشه های فنی بویلرها ، با استفاده منابع داخلی واحد طراحی مشهد بویلر و همچنین منابع خارجی فایل های ذیل را در قالب و فرمت های نرم افزار اتو کد آماده نموده است.

نقشه های فنی بویلرها و دیگ بخار

نقشه های فنی بویلرها

با توجه به میزان اهمیت و کاربردهای گسترده از دیگ و بویلر در صنایع مختلف و از طرف دیگر نیز اهمیت نصب درست تجهیزات این دستگاه، نقشه های ارائه شده در موضوع کاربردی و مطابق استاندارد های لازم تهیه و در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

لازم بذکر است که پس از دانلود مستقیم نقشه های فنی بویلرها ، برای بازکردن آن ها استفاده از نرم افزار اتوکد الزامی می باشد.

نقشه های فنی بویلرها و دیگ

دیگ و تاسیسات بخار گروه لینک صفحه
۱- مجموعه نقشه های تاسیسات دیگ و بویلر بخار آرشیو-اسپیرا

۲-مجموعه نقشه های موتورخانه بویلر آرشیو-اسپیرا

۳-مجموعه نقشه های تجهیزات دیگ و بویلر بخار آرشیو-اسپیرا

دیگ و بویلر آبگرم – آبداغ و تاسیسات گرمایش مرکزی
۱-موتورخانه دیگ آبگرم آرشیو-طراحی

۲-موتورخانه دیگ آبداغ آرشیو-طراحی

۳-نقشه تاسیسات ساختمان آرشیو-طراحی

دیگ و بویلر روغنداغ
۱-نقشه موتورخانه و تجهیزات آرشیو-طراحی

۲-نقشه خط انتقال روغن داغ آرشیو-طراحی

منابع :

واحد طراحی مشهد بویلر

وب سایت اسپیرا