سختي گير رزینی

سختي گير هاي تبادل يوني (رزيني)

دستگاه سختي گير

سختي گير هاي تبادل يوني (رزيني)

سختي گير هاي تبادل يوني (رزيني)

مدل :M.W.S

 دستگاه سختی گیر رزینی از جمله تجهیزات متعارف مورد استفاده در موتورخانه بویلر و دیگ بخار و موتورخانه بویلر های آب گرم و آبداغ و تاسیسات استخرها می باشد که به جهت حذف رسوبات حاصل از املاح گچی که به سختی موقت معروف می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

این دستگاه با روش جانشینی یونی و اصطلاحا کاتیونی سبب ایجاد تغییر در ترکیبات کربنات کلسیم و منزیم محلول در آب می شود و لذا دیگر مواد رسوب زا در آب وجود نخواهد داشت.

ظرفيت تولید : ۱۵٫۰۰۰  الي ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ گرين

فشاركار :۴ اتمسفر

MWS.jpg

اجزاء دستگاه سختی گیر:

۱- مخزن آب نمك جهت احياء رزين

۲- ورودي آب شهر

۳-خروجي آب نرم

۴-شير تخليه هوا

۵-مخزن رزين

۶-دريچه بازديد

۷-شستشوي معكوس

۸-شير چند راهه (سولو والو)

۹-فشار سنج

۱۰-شير آب نمك

۱۱-شير تخليه