دانلود استاندارد ديگ بخار و ديگ آبگرم

دانلود مستقيم استاندارد ملي طراحي و توليد بویلر و ديگ بخار، دیگ آب داغ و ديگ آبگرم

دانلود استاندارد ملي تولید ديگ (بويلر) بخار و ديگ آبگرم

*-بویلر و ديگ بخار و همچنین ديگ های آب داغ مطابق قوانين مصوب موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مشمول استاندارد اجباري ۴۲۳۱ مي باشند و نياز به توضيح مي باشد كه اين استاندارد ترجمه استاندارد انگليسي BS2790 مي باشد و از بخش هاي ذيل تشكيل شده است :

بخش يك : كليات

بخش دو : مواد

بخش سه : طراحي

بخش چهارم: عمليات حين ساخت به غير از جوشكاري

بخش پنجم: مهارت و ساخت در جوشكاري

قسمت ششم : بازرسي و آزمايش فشار

قسمت هفتم : ارائه مدارك و نشانه گذاري

*-ديگ و بویلر آب گرم هم مطابق قوانين مصوب موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مشمول استاندارد اجباري ۷۹۱۱ مي باشد كه ترجمه استاندارد انگليسي BS855 مي باشد و از سر فصل هاي ذيل تشكيل شده است:

بخش يك : كليات

بخش دو : مواد و تنش طراحي

بخش سه : طراحي

بخش چهارم : توليد مهارت ساخت

بخش پنجم : اتصالات و تجهيزاتي كه روي ديگ نصب مي گردند

قسمت ششم : تجهيزات احتراق

قسمت هفتم : كنترل هاي خودكار و تجهيزات الكتريكي

قسمت هشتم : بازرسي و نشانه گذاري

لينك دانلود استاندارد ديگ بخار -آبداغ به شماره ۴۲۳۱ (با فرمت HTML- حجم۱٫۸ مگابايت  )
لينك دانلود استاندارد ديگ آبگرم ۷۹۱۱ (با فرمت Pdf – حجم ۲٫۴ مگابايت)

{module آيكونهاي دسترسي}