اهمیت دمای دودکش دیگ بخار

دمای دودکش دیگ بخار

دمای دودکش دیگ بخار

دمای دودکش دیگ بخار رابطه مستقیمی با عملکرد آن دارد. اما آیا میدانید چه دمایی در خروجی دودکش بویلر مناسب است؟ برای بررسی این موضوع و همچنین رابطه بین عملکرد بویلر و دمای خروجی آن مطلب زیر که درمورد یک داستان واقعی در مورد وضعیت بویلر می باشد بیان شده است.

یک روز از کارخانه ای بازدید کردم. مسئول تاسیسات موتورخانه می گفت که بویلرهایشان بسیار خوب کار می کند. قبل از ورود به موتورخانه برایم توضیح داد که در کارخانه ۳ دستگاه دیگ ۷ تن دارند که با فشار ۸ بار در حال کار است. دلیل را پرسیدم که چرا بنظرش وضعیت موتورخانه خوب است. ایشان گفتند بخاطر اینکه دمای دودکش یک دیگ ۱۵۰ درجه و دیگری ۱۵۵ درجه سانتیگراد است . علیرغم اینکه این دیگ ها با توجه به تجربه ایشان خیلی خوب بنظر می رسید. فهمیدم مشکل از کجا آب می خورد! از کارکرد نامناسب ( خطای ترموستات دودکش)

جدول رابطه فشار کارکردی و دمای بخار خروجی بویلر

برای فهمیدن دلیل گفتارم به جدول زیر توجه کنید. این  جدول ترمودینامیک است.

فشار( بار گیج) دما(درجه سانتیگراد)
۱۰ ۱۸۴
۸ ۱۷۵
۶ ۱۶۵
۵ ۱۵۶
۴ ۱۵۲

این جدول بیان می کند که در بویلرهای بخار اشباع در هر فشار کارکردی دمای بخار خروجی از دیگ چه مقدار باید باشد. مثلا در فشار ۸ بار دمای خروجی دیگ  ۱۷۵ درجه سانتیگراد می شود.

همانطور که می دانید آب جهت تبدیل شدن به بخار دمای خود را از دود درون لوله ها می گیرد و هر سیال زمانی می تواند انتقال حرارت انجام دهد که دمایش بالاتر از سیال مجاور باشد.

وقتی نان داغی را در دست می گیرید این نان است که دست شما را داغ می کند و وقتی یخی را در دست می گیرید این دست شماست که یخ را گرم می کند. پس در بویلر بخار این دود است که آب را گرم می کند لذا باید دمای آن بالاتر از دمای بخار دیگ باشد.

دمای دودکش دیگ بخار چقدر باید باشد؟

دود در دیگ با فشار ۸ بار حداقل باید دمای  ۱۷۵ درجه سانتیگراد داشته باشد. اما با توجه به اینکه  راندمان بویلرها عمدتا و خوش بینانه در محدوده ۸۰ درصد می باشد لذا دمای دود خروجی از دودکش دیگ ها ۲۵ تا ۴۰ درجه در دیگ های عالی حداقل ۵۰ درجه تا ۸۰ درجه  در دیگ های خوب و ۹۰ تا ۱۵۰ درجه در دیگ های متوسط بالاتر از دمای بخار اشباع دیگ می باشد.

با توضیحات فوق فکر می کنم کاملا مشخص گردید که چرا ترموستات دودکش آن کارخانه خراب می باشد.

توصیه می گردد همواره از صحت عملکرد ترمومترها و یا ترموستات های دودکش های بویلرهای بخار خود اطمینان حاصل کنید. زیرا یکی از هشدارهای تریپ یا خاموشی بویلر همواره از ترموستات دودکش باید صادر شود. به عبارتی وقتی سطح آب درون دیگ های بخار کاهش یافت و لول سوئیچ دیگ دستور روشن شدن پمپ را نداد و سطح آب پایین تر از سطح لوله ها آمد اولین سیستم کنترلی که باید دستور خاموش شدن مشعل را بدهد ترموستات دودکش است. حالا فرض کنید ترموستات دودکش شما خراب باشد و یا خطا نشان دهد. لول سوئیج درست کار نکند پس سطح آب پایین آمده و دیگ خواهد سوخت.

توصیه می گردد بصورت هفتگی ترموستات دودکش بویلرهای خود را چک کنید.