جدول فني ديگ بخار مدل ۴

MSB5.jpg

MSB5.jpg

جدول فني ديگ بخار مدل ۴

*
MSB5.jpg

MSB5-5

MSB5-4

MSB5-3

MSB5-2

MSB5-1

Useful Specification

۲۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۸۰

۵۰

Kg/hr

Steam Output

۴۴۱

۳۳۱

۲۲۱

۱۷۶

۱۱۰

Lb/hr

۱۳۰

۱۰۰

۶۵

۵۰

۴۰

۱۰۳ Kcal/hr

Thermal Capacity

۹۰۰

۸۰۰

۷۵۰

۶۵۰

۶۰۰

mm

Width                    W


Height                    H


Total Width            WT


Total Height            H T

۱۵۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

mm

۱۴۰۰

۱۳۰۰

۱۱۵۰

۱۰۵۰

۱۰۰۰

mm

۱۸۰۰

۱۸۰۰

۱۸۰۰

۱۸۰۰

۱۸۰۰

mm

۱۳

۱۰

۶٫۵

۵

۴

Kg/hr

FuelConsumption     Diesel

۱۶٫۱

۱۲٫۴

۸

۶٫۲

۵

M3/hr

Fuel Consumption -Nat.Gas

 

 

*- مجموعه مقالات تخصصي  ديگ بخار فاير تيوب

*- مجموعه مقالات بخار و تاسيسات بخار

*- مجموعه مقالات بازرسي بويلر

*- مقالات تخصصي مهندسي سيستم بخار

*- بويلر چيست؟

*- ديگ بخار چگونه كار ميكند؟

*- راهنماي كليدي ديگ بخار

 

{module آيكونهاي دسترسي}