معرفی انواع دی اریتور (هوا زدا) و عملکرد هر کدام

دی اریتور

دی اریتور

معرفی انواع دی اریتور (هوا زدا) و عملکرد هر کدام

دی اریتور یا هوا زدا ابزاری برای حذف اکسیژن و یا گازهای حل شده در آب ورودی دیگ بخار یا بویلر بخار است. وجود اکسیژن بصورت محلول در آب تغذیه دیگ بخار خسارت‌های زیادی به بویلر وارد می کند . اغلب این خسارت ها بدلیل اینکه اکسیژن موجود در آب به دیواره فلزی لوله ها و تجهیزات دیگر فلزی می چسبد و تشکیل زنگ آهن می دهد در نتیجه باعث خوردگی در آن می شود. اگر دی اکسید کربن حل شده در آب نیز با آن ترکیب شود اسید کربنیک تولید می‌کند که باعث ایجاد خوردگی بیشتر می‌شود.

اکثر دی اریتورها یکی از این دو نوع هستند : نمونهٔ سینی دار و نمونه اسپری شونده:

دی اریتور سینی دار

  • نمونهٔ دی اریتور سینی دار

این مدل شامل یک بخش هوازدایی عمودی گنبدی شکل است که بالای مخزن افقی ذخیره آب بویلر قرار میگیرد.

SprayDeaerator

  • نمونهٔ دی اریتور اسپری شونده

در این مدل تنها شامل درام استوانه‌ای افقی (یا عمودی) وجود دارد که هم به عنوان بخش هوازدایی و هم به عنوان مخزن ذخیره عمل می‌کند.

مطلب پیشنهادی:بهينه سازي آب دیگ بخار

انواع دی اریتورها

با وجود تنوع زیاد دی اریتورهای موجود در بازاراز تولید کنندگان مختلف که هر کدام ویژگی ها و تولیدات متفاوتی باهم دارند همانطور که بیان شد دو نوع اصلی آن شامل دی اریتور سینی دار و دی اریتور اسپری شونده می شود.

دی ایتور سینی دار

در این نمونه یک بخش هوازدایی گنبدی شکل در بالای مخزن ذخیره کننده آب دیگ بخار وجود دارد. این بخش عمودی گنبدی شکل باعث انجام عمل هوازدایی آب می‌شود . آب از روی سینی‌های دارای منفذ به پایین جریان پیدا می‌کند.

 عمل هوازدایی بوسیله بخار فشار پایین که از پایین سینی‌های منفذ دار وارد می‌شود صورت می پذیرد. این بخار از طریق منافذ موجود به سمت بالا کرده و با آب بویلر تماس پیدا می کند . این تماس باعث ترکیب بخار با آب خواهد شد . برای ترکیب بهتر آب بویلر و بخار به جای سینی از پرکن ها استفاده می شود .

عملیات ترکیب فوق  باعث جدا شدن گازهای محلول در آب دیگ بخار شده و این گازها  از طریق شیر خروجی واقع در بالای قسمت گنبدی شکل به بیرون فرستاده می شود. عدم بازشدن مناسب این شیر باعث عملکرد نامناسب دی اریتور خواهد شد . در نتیجه بخش زیادی اکسیژن همراه آب وارد دیگ بخار می شود.

مطلب پیشنهادی: اکسیژن زداهای شیمیایی

دی اریتور اسپری شونده

در نوع اسپری شونده یک درام افقی که دارای یک بخش پیش گرم و یک بخش هوازدایی می‌شود. این دو بخش به وسیله یک صفحه از هم جدا می شوند. از طریق منافذ واقع در پایین درام بخار کم فشار وارد دی اریتور می شود.

آب بویلر به صورت اسپری به بخش  پیش گرم پاشیده می‌شود و با بخاری که بوسیله پخش کننده به بالا می‌آید پیش گرم می‌شود.

دلیل استفاده از نازل اسپری کننده آب بویلر و بخش پیش گرم‌کننده جدا کردن راحت تر گازهای حل شده در آب و ارسال آن به بخش هوا زدایی است.

مطلب پیشنهادی: آیا استفاده از دی اریتور (هوازدا) در موتورخانه دیگ بخار الزامی است؟