آیا استفاده از دی اریتور (هوازدا) در موتورخانه دیگ بخار الزامی است؟

استفاده از دستگاه هوازدا یا دی اریتور در موتورخانه بویلر و دیگ بخار از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

دی اریتور ها برای کاهش و حذف هوا در داخل آب ورودی بویلر به روش کاهش حلالیت و همچنین قانون فشار جزئی می باشد.

وجود گازهای موجود در هوا از جمله دی اکسید کربن و نیتروژن در آب سبب بروز خوردگی هایی در فشار بالا می گردد

در موتورخانه بویلر و دیگ بخار بهینه سازی آب خصوصاً در ظرفیت های تولید بالاتر بخار با فشار بالا ، بسیار الزامی است

از مزیت های دیگر دستگاه دی اریتور کاهش شوک ورودی دمایی آب به بویلر نیز هست .
 
بعد از انجام عملیات بهینه سازی و نرم سازی آب دستگاه دی اریتور در ارتفاع نصب می گردد.