آیا استفاده از دی اریتور (هوازدا) در موتورخانه دیگ بخار الزامی است؟

آیا استفاده از دی اریتور (هوازدا) در موتورخانه دیگ بخار الزامی است؟

استفاده از دستگاه هوازدا یا دی اریتور در موتورخانه بویلر و دیگ بخار از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

دی اریتور ها برای کاهش و حذف هوا در داخل آب ورودی بویلر به روش کاهش حلالیت و همچنین قانون فشار جزئی می باشد.

وجود گازهای موجود در هوا از جمله دی اکسید کربن و نیتروژن در آب سبب بروز خوردگی هایی در فشار بالا می گردد

در موتورخانه بویلر و دیگ بخار بهینه سازی آب خصوصاً در ظرفیت های تولید بالاتر بخار با فشار بالا ، بسیار الزامی است

از مزیت های دیگر دستگاه دی اریتور کاهش شوک ورودی دمایی آب به بویلر نیز هست .
 
بعد از انجام عملیات بهینه سازی و نرم سازی آب دستگاه دی اریتور در ارتفاع نصب می گردد.