آیا استفاده از دی اریتور (هوازدا) در موتورخانه دیگ بخار الزامی است؟

دی اریتور

دی اریتور

دی اریتور در دیگ بخار

استفاده از دستگاه هوازدا يا دي اريتور در موتورخانه بويلر و ديگ بخار از اهميت ويژه اي برخوردار است.

اهمیت استفاده از دی اریتور

دي اريتور ها براي کاهش و حذف هوا در داخل آب ورودي بويلر به روش کاهش حلاليت و همچنين قانون فشار جزئي مي باشد.

در موتورخانه بويلر و ديگ بخار بهينه سازي آب خصوصاً در ظرفيت هاي توليد بالاتر بخار با فشار بالا ، بسيار الزامي است

از مزيت هاي ديگر دستگاه دي اريتور کاهش شوک ورودي دمايي آب به بويلر نيز هست.

بعد از انجام عمليات بهينه سازي و نرم سازي آب دستگاه دي اريتور در ارتفاع نصب مي گردد.