بررسی کندانس (چگالش) در خطوط انتقال دیگ بخار

کندانس

بررسی کندانس در خطوط انتقال دیگ بخار

-كندانس لايه اي بخار :

با انتقال حرارت و از دست دادن انرژي بخار، كندانس در خطوط بخار شروع به تشكيل شدن نموده و بصورت قطرات آب در سطوح انتقال حرارت در مي آيد.

بعد از مدتي، قطرات به هم پيوسته و لايه يكنواختي از آب كندانس تشكيل مي شود. اين لايه ممكن است مقاومتي بيشتر از ۱۵۰ برابر نسبت به سطوح آهني و ۶۰۰ برابر سطوح مسي داشته باشد.

-كندانس قطره اي بخار :

اگر قطرات آب به سرعت به هم پيوسته نشده و لايه كندانس تشكيل نگردد، كندانس قطره اي شكل خواهد گرفت. انتقال حرارت در اين حالت بيشتر از كندانس لايه اي است و ضريب انتقال حرارت ممكن است تا ده برابر افزايش پيدا نمايد.

مقاومت كندانس قطره اي در برابر ديگر عوامل مقاوم در برابر انتقال حرارت ناچيز مي باشد، ولي در عمل ايجاد شرايط مناسب جهت تشكيل اين نوع كندانس مشكل است.

در صورت پوشاندن سطوح با موادي مانند سيليكول، PTFE ، موم هاي خاص و اسيدهاي چرب، مي توان كندانس قطره اي را تا فاصله زماني محدودي حاصل نمود، ولي با گذشت زمان بازده اين مواد تحت تاثير عوامل فرايند مثل رسوب و اكسيد شدن و…كاهش يافته و كندانس لايه اي مجددا تشكيل مي شود.

از آنجا كه هوا عايق مناسبي مي باشد، مقاومت بسيار بيشتري در برابر انتقال حرارت ايجاد مي كند. مقاومت حرارتي هوا ممكن است بين ۱۵۰۰ تا۳۰۰۰ بار بيشتر از فولاد و ۸۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ بار بيشتر از مقاومت حرارتي مس باشد.

اين بدان معني است كه يك لايه هوا با ضخامت ۰٫۰۲۵ mm داراي مقاومت حرارتي لايه مسي با ضخامت ۴۰۰ mm است. شكل ۴ ، ۵ ، ۲ نشان دهنده تاثير لايه هاي مختلف موجود در سطوح بر ميزان انتقال حرارت است.

اين موانع انتقال حرارت نه تنها ضخامت كلي لايه هدايتي را افزايش مي دهند، بلكه ضريب هدايت كلي را نيز خواهند كاست. افزايش مقاومت به معني افزايش اختلاف دما بوده و يعني از بخار با دماي بيشتري بايد استفاده نمود.

وجود لايه هاي هوا و آب در اكثر مبدل هاي حرارتي به چشم مي خورد و يكي از روش هاي افزايش انتقال حرارت، كاهش ضخامت لايه هاي مذكور است.

ضخامت لايه هاي مذكور با نصب سپريتور بخار شيرهاي هواگير، تله هاي بخار، صافي، كنترل سختي و سطح آب بويلر و ديگ بخار، تميز كردن سطوح، كاهش فشار و دماي كاري تجهيزات (كه به كاهش تشكيل رسوب منجر مي شود) و … قابل كاهش مي باشند و مطمئنا با افزايش انتقال حرارت، راندمان سيستم را افزايش خواهند داد.

مشاهده مطلب در قالب فايل پي دي اف (pdf) بررسي کندانس (چگالش) در خطوط انتقال ديگ بخار
مشاهده مطلب در قالب تصوير (jpg) بررسي کندانس (چگالش) در خطوط انتقال ديگ بخار بررسي کندانس (چگالش) در خطوط انتقال ديگ بخار