بویلر چیست؟

بويلر چيست

بويلر بخار،ديگ بخار

بویلر (Boiler) یك كلمه انگلیسی است كه معنای مرسوم آن انجام عمل جوشاندن و یا جوشاننده می باشد و این كلمه مرتبط با عمل بویلینگ (Boiling) كه به معنای رساندن دمای یك سیال به نقطه جوش آن می باشد و در صنایع گرمایشی، عموماً بویلر به دستگاهی گفته می شود كه فرآیند جوش آوردن یا گرم كردن یك سیال را بر عهده دارد.

بویلر ، دیگ بخار چیست

بویلر ، دیگ بخار چیست

بویلرها از نظر نوع گرمایش و سیال گرم شونده به گونه های مختلفی تقسیم می گردند كه برخی از انواع معروف و پركاربرد آنها بویلرتولید بخار، بویلرتولید آبگرم و آبداغ و همچنین بویلرگرم كننده روغن داغ می باشند.

در زبان فارسی معمولا در صنایع مختلف به جای اصطلاح بویلر از كلمات دیگ و كوره استفاده می گردد كه بیانگر دستگاهی با همان كارآیی صنعتی می باشد.

از حیث ساختار فنی و اینكه یك دیگ چگونه كار می كند، بر طبق اصول اولیه می توان چنین تشریح كرد كه در اكثر بویلرها احتراق داخلی حاصل از انواع سوخت های فسیلی در بخش كوره انجام شده و این حرارت بنابر پیش بینی انجام شده در طراحی، به اجزای دیگر منتقل می گردد.

و در برخی موارد خاص هم یك بویلر می تواند به عنوان دستگاه طراحی شده در جهت بازیافت حرارت حاصله در نیروگاه های بزرگ (هیت ریكاوری بویلرها ) مورد استفاده قرار گیرد.

ولیكن از حیث كلیات در اكثر موارد یك دیگ دارای اجزای ذیل می باشد:

اجزای اصلی تشکیل دهنده بویلر

*- پوسته (Shell) جهت نگه داری مواد گرم شونده داخل دستگاه

*-كوره (Furnace) یا محفظه احتراق جهت انجام مراحل ایجاد واكنش شیمیایی سوختن مواد و تولید گازهای داغ

*-اتصالات و نازل ها كه جهت ورود و خروج و نصب تجهیزات بر روی بویلر مورد استفاده قرار می گیرند.

*- شاسی یا پایه كه جهت نگه داری و تحمل وزن دستگاه می باشند