بويلر چيست؟

بويلر ، ديگ بخار چيست

بويلر بخار،ديگ بخار

 بويلر (Boiler) يك كلمه انگليسي است كه معناي مرسوم آن انجام عمل جوشاندن و يا جوشاننده مي باشد و اين كلمه مرتبط با عمل بويلينگ (Boiling)  كه به معناي رساندن دماي يك سيال به نقطه جوش آن مي باشد و در صنايع گرمايشي، عموماً بويلر به دستگاهي گفته مي شود كه فرآيند جوش آوردن يا گرم كردن يك سيال را بر عهده دارد.

بويلر ، ديگ بخار چيست

 بويلرها از نظر نوع گرمايش و سيال گرم شونده به گونه هاي مختلفي تقسيم مي گردند كه برخي از انواع معروف و پركاربرد آنها بويلر توليد بخار، بويلر توليد آبگرم و آبداغ و همچنين بويلر گرم كننده روغن داغ مي باشند.

 در زبان فارسي معمولا در صنايع مختلف به جاي اصطلاح بويلر از كلمات ديگ و كوره استفاده مي گردد كه بيانگر دستگاهي با همان كارآيي صنعتي مي باشد.

از حيث ساختار فني و اينكه يك بويلر چگونه كار مي كند، بر طبق اصول اوليه مي توان چنين تشريح كرد كه در اكثر بويلرها احتراق داخلي حاصل از انواع سوخت هاي فسيلي در بخش كوره انجام شده و اين حرارت بنابر پيش بيني انجام شده در طراحي، به اجزاي ديگر منتقل مي گردد.

و در برخي موارد خاص هم يك بويلر مي تواند به عنوان دستگاه طراحي شده  در جهت بازيافت حرارت حاصله در نيروگاه هاي بزرگ (هيت ريكاوري بويلرها )  مورد استفاده قرار گيرد.

وليكن از حيث كليات در اكثر موارد يك بويلر داراي اجزاي ذيل مي باشد:

*- پوسته (Shell) جهت نگه داري مواد گرم شونده داخل بويلر

*-كوره (Furnace) يا محفظه احتراق جهت انجام مراحل ايجاد واكنش شيميايي سوختن مواد و توليد گازهاي داغ

*-اتصالات و نازل ها كه جهت ورود و خروج و نصب تجهيزات بر روي بويلر مورد استفاده قرار مي گيرند.

*- شاسي يا پايه بويلر كه جهت نگه داري و تحمل وزن دستگاه مي باشند

{module آيكونهاي دسترسي}