بازرسي ادواري ديگ و بويلر

بازرسي ديگ

بازرسي ادواري ديگ و بويلر

انجام كليه بازرسي هاي دوره اي و بازرسي تعميرات ديگ و بويلر، با مجوز اداره استاندارد و اداره كار

بازرسي ديگ

مشهد بويلر در راستاي ارائه خدمات گسترده تر در زمينه بويلرها ، با همكاري متخصين و مهندسين با تجربه و كارآزموده ، كه ساليان متمادي در زمينه بازرسي هاي حين ساخت و بازرسي هاي ادواري بويلر و ديگ هاي بخار فعاليت دارند آماده ارائه خدمات بازرسي قانوني به شما مي باشد.

مقدمه:

بويلرها به عنوان يك گروه خاص از مخازن تحت فشار از اهميت ايمني منحصر به فردي در سرتاسر دنيا برخوردار مي باشند چراكه هر ساله شاهد انفجار و يا آتش سوزي هاي متعددي از آنها در سرتاسر دنيا مي باشيم و هرچند خوشبختانه با توسعه تكنولوژي هاي كنترل و دقيق تر شدن تجهيزات ايمني از يك طرف و از طرف ديگر نيز گسترش استفاده از استاندارد هاي فني در ساخت  ،درصد اين خطر را كاهش داده است وليكن پيش بيني خطرات احتمالي در در بهره برداري و استفاده از بويلرها و ديگ هاي بخار از اهميت زيادي برخورداراست.

اين بويلر ها و ديگ هاي بخار مطابق قوانين و دستورالعمل هاي موجود در  اداره كار و موسسه استاندارد ايران ، پس از بهره برداري ، در بازه زماني مشخص بايد مورد بازرسي هاي ادواري فني لازم قرار بگيرندو پس از طي مراحل تست گواهي، از تاييده قانوني لازم برخوردارگردند.

از طرف ديگر براي انجام بازرسي از بويلر بخار و بويلرهاي ديگر ، مهندسين بازرس  علاوه بر داشتن دانش فني و اطلاعات لازم از ساختمان، نحوه عملكرد و الزامات فني و قانوني اين بويلرها ، بايستي داراي مجوزهاي لازم از موسسه استاندارد و اداره بازرسي وزارت كار  نيز باشند.

پس بركسي پوشيده نيست كه انجام مراحل بازرسي بويلر بسيار تخصصي بوده و انجام آن توسط افراد بدون تخصص و مجوز،سبب تاييد غير اصولي كاركرد ديگ در شرايط غير استاندارد و  كار غير ايمن مي گردد و در نهايت اين امر باعث افزايش احتمال انفجار و آتش سوزي و يا در حالت هاي دست پايين فقط باعث كاهش راندمان و عمر مفيد ديگ و بويلر خواهد شد.

بنابراين هر چه بازرسي هاي فني بويلرها و ديگ ها تخصصي تر انجام شوند، اين فقط به نفع كارفرما و مدير كارخانه خواهد بود هر چند مجبور شوند در راستاي تامين الزامات فني لازم كمي بيشتر هزينه نمايد.

 

نحوه انجام كار:

بازرسي ديگ

مهندسين بازرس پس از بازديد از محل ديگ و بويلر ، اقدام به بازرسي كامل از ديگ نموده و پس از بررسي وضعيت رسوبات ، خوردگي و استحكام مكانيكي بويلر، يك سري تست هاي غير مخرب و همچنين تست هيدروليكي بر روي ديگ انجام داده و در صورت تاييد توانايي كاركرد بويلر و تجهيزات كنترلي آن در فشار كار مورد نظر، اقدام به ارائه تاييده كتبي با مجوز قانوني مي نمايند.

 

الزامات و شرايط انجام بازرسي هاي ادواري بر روي بويلر و ديگ ها(در حال تكميل..)

جهت كسب اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد.