افزایش راندمان و بهره‌ وری دیگ بخار در صنایع لبنی

در مقاله قبلی با عنوان “دیگ بخار در صنایع لبنی چه کاربردهایی دارد؟” کاربرد دیگ بخار در صنایع لبنی بررسی شد . همانطور که بیان شد بیشترین مصرف سوخت فسیلی جهت تولید بخار می باشد . متاسفانه در اکثر موارد شاخص مصرف دیگ بخار در ایران بیشتر از دوبرابر استاندارد جهانی است .

راهكارهاي بررسي شده و ارائه شده در صنعت شير، با توجه به اينكه مصرف اصلي سوخت فسيلي جهت تأمين بخار مصرفي پروسة توليد، توسط دیگ های بخار انجام مي گيرد، عموماً در جهت افزايش راندمان دیگ بخار و راهكارهاي كاهش مصرف سوخت در آنها مي باشد. همچنين راهكارهايي جهت جلوگيري از اتلاف حرارت در مسير انتقال بخار و مراكز استفاده از بخار در پروسه ارائه شده است.

راهکارهایی جهت جلوگیری از اتلاف حرارت دیگ بخار در صنایع لبنی

  1. تنظيم نسبت هوا به سوخت در دیگ بخار ( تنظيم درصد هواي اضافي در دیگ بخار)
  2. پيش‌گرم كردن هواي اولية احتراق در دیگ بخار
  3. گرم نمودن آب تغذية دیگ بخار با استفاده از بازيافت حرارت از آب زيركش
  1. (Blow Down) دیگ بخار
 1. جلوگيري از نشتي بخار در سيستم انتقال بخار و ترميم تله هاي بخار
 2. عايقكاري مناسب سيستم
 3. جلوگيري از اتلاف بخار در فرآیند توليد
 4. جلوگيري از نشتي آب گرم تغذيه دیگ بخار
 5. جلوگيري از اتلاف آب كندانس و بازگشت آن به سيستم دیگ بخار
 6. بهبود عملكرد پاستوريزاتورها و كاهش مصرف ويژة انرژي حرارتي
 7. كمپرسورها، جهت پيشگرم نمودن هواي احتراق دیگ بخار
 8. بازيافت هواي گرم خروجي از After Cooler
 9. صرفه جوئي در مصرف بخار كارخانجات شير خشك
 10. بازيافت حرارت از خروجي دودكش هواي گرم خشك كن پاششي دركارخانجات توليد شير خشك
 11. (Heat pump) بازيافت حرارت از شير گرم توسط پمپ حرارتي

منبع : وزارت نيرو – سازمان بهره­ وري انرژي ايران؛ پرتال جامع انرژی