استفاده از بخار (دیگ بخار) در سیر تاریخ

تاریخچه استفاده از بخار

 

بخار تغییر فازی آب از حالت مایع به گاز می باشد و لذا بشر به دلیلی ارتباط زیادی که با آب در طول زندگی خود داشته است از همان ابتدا با بخار نیز آشنا بوده است. از اینرو تاریخچه استفاده از بخار از قدمت طولانی ای برخوردار است.

ولیکن اینکه دستگاهی ساخته باشد که بتواند با آن بخار تولید کند و از بخار تولید شده استفاده کند تاریخچه دقیقی برای آن یقیناً وجود ندارد.

اما نقل است که تقریبا در دو هزار سال پیش ، قهرمان اسکندریه نوعي توربین بخار ، موسوم به آیولیپایل ، اختراع كرد

امروزه کمترین صنعتی است که با دیگ بخار ارتباط نداشته باشد و لذا دیگ های بخار در سرتاسر جهان مورد استفاده صنایع مختلف از غذایی گرفته تا صنایع شیمیایی می باشد.

متن کامل مقاله را فایل پی دی اف زیر مشاهده نمایید