سختی گیری آب در موتورخانه ها-بخش سوم

سختی گیری آب در موتورخانه ها-بخش سوم

سختی گیری آب در موتورخانه

سختي گيري براي جداکردن دو عنصر کلسيم و منيزيم بکار مي رود. اگر اين دو عنصر از آب جدا نشوند، همان اتفاقي در ديگ بخار مي افتد که در کتري رخ مي دهد.

در واقع رسوبات، سطح بين لوله هاي آتش خوار با آب را کاهش مي دهد و انرژي بيشتري براي توليد ميزان معيني فشار مصرف مي شود، همچنين پاکسازي اين لوله ها علاوه بر هزينه بر بودن خط توليد را نيز متوقف مي کند.

اين بخش از دو مخزن تشکيل مي شود:

مخزن اول شامل بافت رزين سه بعدي بوده که با منيزيم ترکيب شده RMg بوجود مي آورد و در نتيجه سختي آب از بين مي رود ولي نمي توان آن را به فاضلاب هدايت کرد. چون رزين از دست خواهد رفت.

سپس مخزن دوم به عنوان مخزن احياء استفاده مي شود. در اين مخزن آب نمک وجود دارد. واکنش هايي به صورت زير انجام مي شود. (واکنش زير با ترکيب رزين و منيزيم انجام مي گيرد).

MgSo4+R—RMg+So4

NaCl+RMg+So4—RNa+MgCl2

اکنون آب وارد مخزن نمک شده و RNa مجدداً با سولفات منيزيم ترکيب شده و توليد RMg مي نمايد که با انجام چرخه ايي اين واکنش ها، رزين مجدداً احيا شده و از چرخه احياء خارج مي شود.

اکنون سختي آب گرفته شده، ولي براي وارد شدن به داخل ديگ باز مشکلاتي وجود دارد.

لازم به ذکر است همان گونه که بيان شد، دستگاه سختي گير تنها قادر به جداسازي دو عنصر مضر کلسيم و منيزيم است.

جهت جداسازي ديگر عنصرها از آب ديگ بخار و تأسيسات، تدابير ديگري در نظر گرفت.

لازم به يادآوري مي باشد، در زمان توليد در کارخانه و کارکرد مداوم ديگ بخار، ممکن است بيش از ظرفيت سختي گير آب مصرفي از آنها عبور کند، که مسلماً تمامي املاح کلسيم و فسفر به قطع فيلتر و جداسازي نمي شود.

در اين صورت تدبير ثمربخش موادي است که املاح منيزيم و کلسيمي که فيلتر نمي شوند را در آب جوش به هنگام کار دائم ديگ بخار به صورت غير قابل رسوب در مي آورد و منابع چسبيدن آنها به سطح فلز مخزن آب، روي لوله ها و کوره مي شود.

که با قيمت بسيار ارزاني در دسترس مي باشند و با اضافه نمودن آنها به آب مصرفي ديگ بخار و درين هاي (زير آب زني) مرتب طبق آزمايش هاي لازم آب ورودي ديگ، اين املاح معلق و نچسب به هرز آب استفاده مي شود.

شهرهاي با آب سخت

اکثر شهرهاي ايران و البته شهرهاي قم، زاهدان، دليجان، ساوه، سمنان و … از شهرهايي هستند که آب آنها از سختي بالايي برخوردار است.

بديهي است که رفع سختي آب از وظايف بسيار مهم اپراتور در طول نگهداري روزانه و شيفت کاري است و به جهت جلوگيري از صدمات مخرب و گاهي غير قابل جبران و مصيبت بار بعدي که در مدت کوتاهي به سيستم تأسيسات وارد مي گردد تدبير لازم با هزينه اي بسيار اندک در قبال تأسيساتي حرارتي که به قطع قسمتي حياتي براي توليد مداوم و مستمر است، اتخاذ گردد.

اما لازم است که سختي آب در تمامي کارخانجات سراسر کشور به صورت دوره اي و تحت نظارت متخصصان اين بخش کنترل گردد تا از بروز هزينه هاي هنگفت در آينده اي بسيار نزديک جلوگيري شود.

مطالب مرتبط

۱- سختي گيري آب در موتورخانه ها-بخش اول

۲- سختي گيري آب در موتورخانه ها-بخش دوم

۳- سختي گيري آب در موتورخانه ها-بخش چهارم