سختی گیری آب در موتورخانه ها-بخش اول

سختی گیری آب در موتورخانه ها

سختی گیری آب در موتورخانه ها

به مواد محلول در آب از جمله منيزيم، کلسيم، آهن و … سختي مي گويند. آب سخت در سيستم هاي تأسيساتي باعث ايجاد رسوب در بويلرها، مبدل حرارتي، لوله و … مي شود.

براي کاهش سختي آب و از بين بردن آن مي توان از سختي گيرهاي رزيني استفاده کرد. آب شهر، که حاوي يون هاي کلسيم و منيزيم بوده درون بويلر گرم شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

اگر آب را از يون هاي موجود پاک نکنيم باعث ايجاد رسوب در بويلر شده و در نتيجه انتقال حرارت را به شدت کاهش مي دهد.

با سختي گير رزيني اين سختي را پيش از ورود به بويلر از بين مي برند.

در بويلرهاي بخار آب وارد شده به بخار تبديل مي شود و مورد استفاده قرار مي گيرد.

درصدي از اين آب کندانس شده و در سيکل بسته مجدداً به بويلر بازگردانده مي شود و بقيه آن با آب ورودي جايگزين مي شود.

بويلرهاي آب گرم که معمولاً در يک سيکل کاملاً بسته کار مي کنند و آب هميشه در گردش است، تنها ميزاني از آب هدر رفته از اتصالات، درزها و .. بايد جبران شود که به آن آب جبراني گفته مي شود و يا در زمان راه انداز سيستم، بايد آبگيري شود.

در هر دو حالت نياز است تا سختي آب ورودي به بويلر نزديک به صفر باشد تا از ايجاد رسوب جلوگيري شود.

سختي گيرهاي رزيني، يا سختي گيرهاي تبادل يوني، رايج ترين انواع سختي گير در بازار هستند. تنها راه حل براي نرم کردن آب سخت، پاک کردن مواد معدني از جمله کلسيم و منيزيم از آب مي باشد. تنها سختي گيرهاي تبادل يوني و برخي روش هاي فيلترينگ ديگر اين را انجام مي دهند.

اين سختي گيرها به صورت اتوماتيک، نيمه اتوماتيک و دستي در بازار موجود مي باشند که رايج ترين آنها سختي گيرهاي نيمه اتوماتيک بوده، سختي گيرهاي رزيني در برخي مصارف به صورت دوبلکس خريداري شده تا در زمان احيا و بک واش سيستم يکي از آنها به عنوان عمل کند.

انتخاب سختي گير مناسب براي بويلر :

سختي گيرهاي تبادل يوني بر اساس جايگزيني يون هاي سخت منفي در آب سخت با اتم هاي سديم مثبت، که در رزين موجود در سختي گير، موجود هستند، کار مي کند.

اين رزين ها بايستي به طور متناوب احياء و بک واش (back wash) گردد تا از رسوب مواد معدني سخت در آنها جلوگيري گردد. احياء سختي گير با عبور دادن آب نمک، از رزين طي مدت زمان معيني صورت مي گيرد.

پارامترهاي مهم در انتخاب يک سختي گير مناسب

سختي آب ورودي بر حسب ppm

دبي آب ورودي به سختي گير

نوع و ظرفيت رزين

سيکل احياء و شستشو

بايد در نظر داشت حجم رزين، ابعاد سختي گير مانند قطر و ارتفاع و جنس بدنه از مشخصات اصلي سختي گير مي باشد.

سازندگان معمولاً مشخصات کلي شامل دبي آب سرويس، دبي احياء و دبي شستشو سريع را ارائه مي دهند که براساس آن ها مي توان حجم رزين را محاسبه نمود.

نحوه رفع سختي آب

آب سخت آبي است که حاوي نمک هاي معدني از قبيل ترکيبات کربنات هاي هيدروژني، کلسيم و منيزيم و … است. سختي آب بر دو نوع است. دائمي و موقت

تغييرات سختي آب بر حسب آنکه در موقع نفوذ در زمين از قشرهاي آهکي و منيزيمي و گچي گذشته و يا نگذشته باشد، کم يا زياد مي شود.

آب هاي نواحي آهکي، سختي زيادتري تا آب هاي نواحي گرانيتي و يا شني دارند. سختي آب در عرض سال هم ممکن است تغيير نمايد.

معمولا سختي آب ها در فصل باراني کم و در فصل خشکي زياد مي شود.

مطالب مرتبط

۱- سختي گيري آب در موتورخانه ها-بخش دوم

۲- سختي گيري آب در موتورخانه ها-بخش سوم

۳- سختي گيري آب در موتورخانه ها-بخش چهارم