تفاوت نیروگاه بخار و گازی در تولید بخار

در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد و بیان تفاوت‌ نيروگاه بخار و گازی می پردازیم.

تفاوت‌ نيروگاه بخار و گازی

تفاوت‌ نيروگاه بخار و گازی در چگونگي توليد بخار است. در هر روشي که براي توليد بخار به کار مي‌ رود بايد از مقدار زيادي گرما استفاده کرد تا توربين‌ هاي بخار به کار انداخته شود که اين گرماي زياد باعث کاهش بازدهي نيروگاه بخار مي‌شود.

  • نيروگاه بخار

اگر بتوان در يک نيروگاه بخار از تلفات حرارتي زياد که در کندانسور اتفاق مي‌افتد، استفاده صنعتي شود بازدهي حرارتي نيروگاه بخار به مقدار قابل ملاحظه‌اي بالا مي‌رود

به همين دليل در تمام مواردي که علاوه بر انرژي الکتريکي احتياج به مقدار زيادي انرژي حرارتي باشد از توربين بخار استفاده مي‌شود تا بتوان پس از انجام کار الکتريکي از حرارت باقيمانده استفاده حرارتي کرد.

در توربين بخار، بخار خارج شده از آخرين مرحله فعاليت توربين به وسيله لوله‌ هايي براي مصارف صنعتي و حرارتي هدايت مي‌شود. از جمله راه‌ هاي بالا بردن بازدهي و کاهش تلفات در نيروگاه بخار مي‌توان به بهتر کردن بازدهي ماشين‌ ها و دستگاه‌ ها به وسيله تغيير دادن ساختمان آن ها و بزرگ کردن قدرت‌ شان اشاره کرد.

اين در حالي است که کاهش مصرف داخلي نيروگاه به وسيله به‌ کار انداختن درست ماشين‌ ها و دستگاه‌ ها مي‌تواند بر افزايش بهره‌ وري نيروگاه‌ ها موثر باشد. عيب نيروگاه‌ هاي بخار، توليد گازکربنيک فراوان و اکسيدهاي ازت و گوگرد و… است که در جو زمين رها شده و محيط‌ زيست را آلوده مي‌ سازد.

بالاترين بازدهي اين نيروگاه ??درصد است که با تمامي امکانات موجود امروزي مي‌ توان به‌ دست آورد.

  • نيروگاه گازی

نيروگاه گازي بر مبناي سيکل گاز کار مي‌کند ضمن آنکه از نخستين و مهم‌ترين مزيت‌هاي نيروگاه گازي مي‌توان به سادگي آن اشاره کرد.

به اين ترتيب که تمام تجهيزات روي يک شافت سوار است. از سوي ديگر به‌دليل تجهيزات اندک آن، هزينه توليد برق حاصل از آن نيز کاهش خواهد يافت. علاوه بر اينکه اين نوع نيروگاه‌ ها کوچک بوده و در سکوهاي نفتي که نياز به توليد برق زيادي است بايد از نيروگاه گازي استفاده کرد، اين نيروگاه‌ ها احتياج به آب ندارد به اين معنا که در سيکل اصلي نيروگاه نياز به آب نيست. اما در تجهيزات جنبي نظير خنک کردن هيدروژن به کاررفته براي سرد کردن ژنراتور در سرعت‌ هاي بالا نياز به آب است.