واحدهاي مهندسي بخار-بخش سوم

حرارت ، كار و انرژي (بخار)

گاهي اوقات ، انرژي با قابليت كار بيان مي شود. انتقال انرژي بصورت مكانيكي نشان دهنده كار است. واحد كار و انرژي در استاندارد SI برابر ژول بوده و معادل ۱ N m است.

انرژي كل سيستم با عبارات انرژي داخلي، جنبشي و پتانسيل بيان مي شود. دماي يك ماده مستقيما با انرژي داخلي آن مرتبط است(ug) وبستگي به مقدار حركت و تداخل مولكول هاي ماده دارد.

انرژي خارجي ماده به سرعت و محل ماده مرتبط بوده و با مجموع انرژي هاي جنبشي و پتانسيل برابر است.

مسافت * نيرو  =  اندازه كار

انتقال انرژي در اثر تفاوت دما به انرژي حرارتي معروف است. واحد توان در استانداردSI برابر  watt بوده و معادل جريان حرارت  ۱ J/s است.

آنتالپي مخصوص (بخار)

اين پارامتر نشان دهنده انرژي كل يك سيال نظير آب يا بخار بوده وبا فشار ودما مرتبط است. واحداندازه گيري پايه ژول (J) مي باشد و از آنجائيكه مقدار آن بسيار كوچك است معمولا با واحد كيلوژول (Kj) برابر ۱۰۰۰j بكار مي رود.

آنتالپي مخصوص برابر انرژي واحد جرم ماده بوده و معمولا با واحد kj/kg نشان داده مي شود.

ظرفيت حرارتي مخصوص

آنتالپي يك سيال تابعي از دما وفشار آن است. وابستگي دمائي با افزايش دما در اثر انتقال حرارت در فشار ثابت مشخص مي شود. مقدار ظرفيت حرارتي در فشار ثابت cp برابر تغيير آنتالپي ماده در دماي مشخصي است.

بطور مشابه ، انرژي داخلي تابعي از دما و حجم مخصوص است.مقدار ظرفيت حرارتي در حجم ثابت cv برابر تغيير آنتالپي ماده در دماي مشخص وحجم ثابت است.

از آنجائيكه حجم مخصوص مايعات و جامدات نسبتا كوچك است ، بجز در فشارهاي بسيار بالا ، كار انجام گرفته توسط افزايش فشار بسيار ناچيز بوده و مي توان گفت:  cp »cv

همچنين فرض مي شودكه مايعات و جامدات غير قابل تراكم بوده وبنابراين حجم(و آنتالپي) آنها فقط تابعي از دما است.مقدار ظرفيت حرارتي مخصوص نشان دهنده مقدار انرژي لازم جهت دماي ۱۰c در  ۱ kg ماده است و در واقع توانائي جذب حرارت در ماده را نشان مي دهد.

آب داراي ظرفيت حرارتي بسيار زياد در مقايسه با بسياري از مواد ديگر است.(۴٫۱۹ kj/kg 0c) از اين رو آب وبخار مي توانند حامل حرارت خوبي بشمار روند.

مقدار انرژي لازم جهت افزايش دما در ماده با معادله۴ ، ۱ ، ۲ نشان داده مي شود:

معادله۴ ، ۱ ، ۲:

كه در آن:

Q = مقدار انرژي (kJ)
m = وزن (kg)
cp = ظرفيت حرارتي مخصوص (kJ/kg°C)
ΔT = تغييرات دمايي (°C)

مثال۲ ، ۱ ، ۲:

در نظرداريم تا مقدار۲litr آب در فشار اتمسفر از دماي ۲۰۰c به دماي  ۷۰۰c رسانده شود.انرژي مورد نياز را محاسبه كنيد؟

با توجه به اينكه چگالي آب در فشار اتمسفريك تقريبا برابر :

۱۰۰۰kg/m³يا به عبارت ديگر   ۱۰۰۰ ليتردر يك مترمكعب

مي باشد بنابراين با توجه به اينكه چگالي يك كيلو در ليتر ( kg/l) خواهد شد

پس دراين فشار مقدار جرم آب نيز برابر ۲kg است و ظرفيت حرارتي ويژه در دماهاي پايين :

۴٫۱۹kJ/kg °C

مي باشد بنابراين انرژي لازم برابر است با:

Q = 2 kg x 4.19 kJ/kg °C x (70 – 20)°C = 419 kJ

درصورت سرد شدن مجدد آب به دماي ۲۰۰ c  مقدار انرژي منتقل شده به مايع خنك كننده نيز برابر همين مقدار خواهد بود.

مشاهده مطلب در قالب فایل پی دی اف (pdf)

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني