نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار

همانطور که می دانید نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار در دیگ بخار اهمیت زیادی دارد .  لوله ورودی به شيراطمينان بايد طوری طراحی شود که حداقل افت فشار ممکن در زمان تخليه را داشته باشد(معمولا۳% فشار تخليه)و بدين منظور می توان:

  • قطر ورودی به شير اطمينان را بزرگ در نظر گرفت(شکل۴a):در صورتی که شير اطمينان در مسير دور از زانوئی و انشعاب وتوسط لوله مستقيم و کوتاهی به خط اصلی وصل شود،حداقل قطرلوله ورودی شيراطمينان می باشد.در خطوط قطور ويا هر لوله دارای زانوئی ،قطر انشعاب بايد حداقل دوبرابر قطراتصال ورودي شيراطمينان  بوده وتوسط تبديل به قطر شير اطمينان برسد.
  • استفاده از زوايا و گوشه ها به صورت منحني مطابق شكل۴b؛
  • كاهش طول لوله ورودي به شير؛
  • نصب شير با فاصله حداقل۸تا۱۰ برابر قطر لوله بعد از هرگونه تبديل همگرا،واگرا،زانوئي و يا اتصالات Y شكل (شكل۴C).
نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار

نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار

شيراطمينان بايد همواره بصورت عمودي و روبه بالا نصب شود.نصب زاويه دار شير مي تواند برنحوه عملكرد تاثيرگذار باشد.همچنين    نصب شيراطمينان در انتهاي خطوط طويل كه معمولا داراي جريان نيز نيستند،صحيح نيست.

در انتهاي اين لوله ها امكان جمع شدن كندانس و جرمهاي خارجي كه مي توانند منجربه صدمه به شير واخلال در كارآن شوند،وجودخواهد داشت.درمورد لوله خروجي،مناسب است كه در سيستم هاي بخار وگاز، لوله به سمت بالا حركت كرده و در سيستمهاي مايع ،حركترو به ژايين داشته باشد و در هرصورت مهم است كه هر واريزي داراي تخليه باشد.

نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار

نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار

لوله هاي خروجي افقي بايد داراي شيب حداقل۱:۱۰۰ در جهت دور شدن از شير باشند تا از تخليه ثقلي شير، اطمينان حاصل شود. جمع شدن آّ در خروجي شيرهاي اطمينان ممكن است باعث اخلال در عملكرد و يا زنگ زدگي در فنر و قسمتهاي داخلي شود . بسياري ازشيرهاي اطمينان داراي اتصال تخليه در روي بدنه هستند و در غير اينصورت بايد مطابق شكل ۳ لوله شير تعبيه شود. خروجي اين لوله بايد به محل ايمن و مناسبي هدايت گردد.

ايجاد فشار برگشتي برروي شير اطمينان موجب اخلال در كار آن خواهد شد و بدين منظور مقدار فشار معكوس بايد كمتر از ۱۲%فشار آزادسازي درنظر گرفته شود. از معادله زير مي توان به منظور اندازه گيري قطر لوله خروجي استفاده كرد:

d= (Lem 0vg/0.08P ) 1/5

d= قطرلوله (mm)

=Leطول معادل لوله(m)

=m0ظرفيت تخليه(kg/h)

=p12%*فشارآزادسازي

=vgحجم مخصوص بخار درفشارآزادسازي(m3/kg)

نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار با سیستم تخلیه باز

نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار با سیستم تخلیه باز

مثال نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار:

شير اطمينان وظيفه تخليه ۱۰۰۰kg/hr بخار اشباع را از طريق لوله اي به طول معادل ۲۵mدارا است. فشار آزادسازي برابر ۱۰barg است. حداكثر فشار برگشتي مجاز روي شير اطمينان برابر ۱۲% فشار خروجي است:

با استفاده از جدول بخاراشباع در اين فشار:        vg= 0.81 m3/ kg=1.2 barg

قطر داخلي لوله خروجي حداقل بايد برابر ۴۶mm باشد. استفاده از لوله مشترك تخليه جهت چند شير اطمينان خصوصا در سيستم هاي بخار، چندان مناسب نبوده و در صورت لزوم بايد نكات طراحي و اجرا بدرستي رعايت شوند. در صورت استفاده از لوله مشترك ،قطر لوله در هر مقطع ،جهت تخليه تمام اتصالات ورودي بايد به اندازه كافي بزرگ بوده و بنابراين با ورود هر شير، افزايش مي يابد. اتصالات ورودي نبايد با زاويه بيشتر از ۴۵۰ صورت گيرند(شكل۵).

 

نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار با سیستم تخلیه بسته

نصب صحیح شيرهای اطمينان در دیگ بخار با سیستم تخلیه بسته

شكلهاي ۶ و۷ نشان دهنده نحوه نصب شيرهاي اطمينان بر روي منابع و مخازن و تخليه آنها به سيستمهاي باز يا بسته است.

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني