ابعاد ديگ آبگرم MHW3

MHW3.jpg

MHW3.jpg

*

مشخصات ابعادي ديگ های آبگرم مدل MHW3:

 
MHW3.jpg
 

Total Length

LT

Height

H

Width

W

Length

L

Thermal capacity

Model

mm

mm

mm

mm

KW

Kcal/hr

۱۱۰۰

۷۵۰

۶۵۰

۶۰۰

۷۶

۶۵٫۰۰۰

MHW3-1

۱۲۰۰

۷۵۰

۶۵۰

۷۰۰

۹۳

۸۰٫۰۰۰

MHW3-2

۱۳۰۰

۷۵۰

۶۵۰

۸۰۰

۱۱۶

۱۰۰٫۰۰۰

MHW3-3

۱۸۵۰

۹۰۰

۷۵۰

۱۱۰۰

۱۴۰

۱۲۰٫۰۰۰

MHW3-4

۲۰۰۰

۹۰۰

۷۵۰

۱۲۰۰

۱۷۵

۱۵۰٫۰۰۰

MHW3-5

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۸۰۰

۱۲۰۰

۲۳۳

۲۰۰٫۰۰۰

MHW3-6

۲۱۰۰

۱۰۰۰

۸۵۰

۱۳۰۰

۲۹۱

۲۵۰٫۰۰۰

MHW3-7

۲۴۰۰

۱۲۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۳۴۹

۳۰۰٫۰۰۰

MHW3-8

۲۴۰۰

۱۲۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۴۰۷

۳۵۰٫۰۰۰

MHW3-9

۲۵۰۰

۱۳۰۰

۱۱۰۰

۱۵۰۰

۴۶۵

۴۰۰٫۰۰۰

MHW3-10

۲۷۰۰

۱۳۰۰

۱۱۰۰

۱۷۰۰

۵۸۲

۵۰۰٫۰۰۰

MHW3-11

۲۹۰۰

۱۵۰۰

۱۲۰۰

۱۷۰۰

۶۹۸

۶۰۰٫۰۰۰

MHW3-12

۲۹۰۰

۱۵۰۰

۱۲۵۰

۱۷۰۰

۸۱۴

۷۰۰٫۰۰۰

MHW3-13

۳۰۰۰

۱۵۰۰

۱۳۰۰

۱۸۰۰

۹۳۰

۸۰۰٫۰۰۰

MHW3-14

۳۴۰۰

۱۷۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۱۱۶۳

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

MHW3-15

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني