بهينه سازي آب دیگ بخار-۳

3-6.jpg

3-6.jpg

۲-۳  كف كردن

كف كردن ناشي از ناخالصي هاي موجود در آب ديگ و بویلر بخار، عبارت از تشكيل حباب هايي در سطح بالاي آب است كه به آساني نمي تركند و در نتيجه باعث تجمع حباب ها و حمل آنها توسط بخار مي شود كه ضمن آن ذرات آب و املاح نيز همراه آنها خارج مي گردد.

شكل ۳-۶ وقوع اين پديده را در ديگ بخار لوله -آتشي ؛در حال كشيده شدن حباب ها به داخل لوله  خروجي بخار نشان مي دهد. آب خالص كف نمي كند و بنابراين حباب هاي  بخاري كه از آب بهينه شده كامل، خارج مي شوند، به مجرد رسيدن به سطح آب مي تركند. كف كردن ،ناشي از وجود عوامل زير در آب ديگ بخار است:

۱-بالا بودن املاح معلق در ديگ بخار

۲- بالا بودن قليائيات در ديگ بخار

۳-بالا بودن كل املاح محلول در ديگ بخار

۴-آلودگي توسط پاك كننده ها، و روغن و ساير مواد ارگانيكي در ديگ بخار

3-6.jpg

جلوگيري ازكف، با اضافه كردن مواد ضد كف صورت مي گيرد، ولي جلوگيري از شرايط ايجاد كننده كف در ديگ بخار از طريق بهينه سازي كامل آب نتايج موثرتري را مي دهد ،علاوه بر اينكه مواد ضد كف نيز  نتيجه بخش نيستند. روغن ها، علاوه بر ايجاد كف باعث نشستن بر جداره هاي سطوح حرارتي سمت آب ديگ بخار، و در نتيجه عايق كردن اين سطوح در مقابل آثار خنك كنندگي آب ديگ بخار مي شوند كه در نهايت منجر به گداختگي و از كار افتادن ديگ بخار مي گردند. بنابراين از ورود روغن به ديگ بايد اكيدا خودداري كرد.

۳-۳ زير آب زدن ديگ ها

با جوشش آب و ايجاد بخار، تمامي املاح محلول آب، در ديگ باقي مي مانند. چنانچه همراه با آب تغذيه املاح بيشتري به ديگ بخار وارد شود، اين املاح  تغليظ شده و ممكن است به حدي برسند كه حلاليت آنها درآب كاهش يافته و به صورت رسوب از آب جدا شوند.

در اين حالت، رسوب ها در حفره هاي سراسر ديگ پخش مي شوند و بيشتري به وارد شود. اين املاح تغليظ شده و ممكن است به حدي برسند كه حلاليت آن ها در آب كاهش يافته و به صورت رسوب از آب جداشوند. در ين حالت، رسوب ها در حفره هاي سراسر ديگ بخار پخش مي شوند و ايمني و چرخش آب ديگ بخار را مختل مي سازند. براي جلوگيري از وقوع چنين حالتي، بايد املاح موجود درآب محدود شوند(بخش۲-۱). اين عمل كه با خارج سازي قسمتي از آب تغليظ شده ديگ بخار، كنترل مي گردد به نام زير آب زدن ناميده مي شود كه به صورت دستي يا خودكار توسط شير تخليه، در نقطه اي كه بالاترين غلظت املاح رادارد، صورت مي گيرد. آب تخليه شده، به مخزن تخليه يا حوضچه اي كه درآن تبخير صورت مي گيرد، وارد مي شود و به اين صورت فشار آب ديگ بخار ،به طور ايمن به فشار جو تقليل مي يابد .

تراوش املاح فرار در ديگ بخار نظير سيليس، توسط اجزاء جداكننده بخار تقليل پيدا نمي كند، ولي مقدار حمل شده توسط بخار ارتباط زيادي باغلظت آب ديگ بخار دارد و بنابراين زير آب  زدن مقدار املاح فرار را نيز كنترل مي نمايد.

زير آب زدن مي تواند به صورت ناپيوسته يا پيوسته و يا تركيبي از هر دو باشد و بستگي به مقدار آب خارج شده و جايگزين آب با آب تغذيه دارد. تا حد امكان بايد از زير آب پيوسته استفاده كرد كه داراي مزاياي زير است :

۱-مقدار زير آب و بنابراين مقدار آب جايگزين، به جاي جريان هاي شديد كوتاه مدت،داراي جريان يكنواختي است.

۲- مقدار كل املاح محلول (TDS (در بار ثابت ديگ، مقدار ثابتي است و بنابراين درجه خلوص بخار نيز يكنواخت است.

۳-با تنظيم ميزان تخليه در يك وضعيت ثابت،نيازي به دخالت هاي بعدي نيست.

ادامه در مقاله بعدي …

منبع مطالب :كتاب تكنولوژي ديگهاي بخار صنعتي تاليف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفيعي پور

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني