دودکش مناسب برای دیگ و بویلر بخار چگونه است؟

برای اینکه بدانیم یک  دودکش مناسب جهت بویلر و دیگ بخار چگونه است باید ابتدا با مسئولیت و وظیفه آن بیشتر آشنا شویم.
آیا دودکش فقط سبب خارج شدن ذرات  و دود حاصل از احتراق می شود یا تاثیراتی دیگر هم در سیستم کارکرد بویلر دارد. دودکش ها در سیستم های احتراقی و کوره ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.
 
دودکش ها بر اساس ایجاد اختلاف فشار بین دو نقطه کار می کنند و اصولا هر چقدر ارتفاع بیشتر شود ما اختلاف فشار بیشتری خواهیم داشت یعنی در قسمت بالای دودکش فشار از پایین آن بسیار کمتر است.

بنابراین یک جریان دائمی از سمت پایین دودکش به سمت بالا در حالت قائم به سطح زمین داریم.

در بویلر و دیگ بخار نیز وجود یک دودکش با ارتفاع توصیه شده توسط سازنده ، سبب ایجاد قدرت مکش در داخل کوره بویلر می شود که در نتیجه باعث توسعه جریان انتقال محصولات احتراق از یک طرف و افزایش ضریب انتقال جرمی سیالات داغ و انتقال بهتر حرارت در سطوح تماس بویلر می گردد.
جهت تعیین ارتفاع و قطر مناسب دودکش می توانید از سازنده سوال فرمایید ولیکن حداقل ارتفاع مورد نیاز ۳ متر می باشد که از انتهای بالای دودکش بویلر به سمت بالا بطور قائم امتداد یابد.