روشن كردن ديگ بخار با مشعل گازي و گازوئيلي

در زمان روشن كردن ديگ بخار با سوخت گاز بايد احتياط هاي زير به عمل آورده شود:

*-اطمينان حاصل شود كه دريچه هوا كاملاً باز است

*- اطمينان حاصل شود كه فشار گاز قبل از روشن كردن براي مشعل مناسب باشد

*-اگر سوخت مشتعل نشد يا چنانچه مشعل ها به دلايلي خاموش شدند مدتي صبر كنيد تا گاز از كوره بيرون رود سپس دوباره اقدام به روشن كردن مشعلها كنيد

*-همچنانكه دماي كوره بالا ميرود كاركرد مشعل را بررسي و شعله حاصل از سوخت گاز را از شيشه بازديد پشت ديگ مشاهده كنيد جريان گاز و مكش هوا را در صورت نياز تنظيم كنيد.

قوانين مهم روشن كردن ديگ بخار:

* پيش از هر گونه افزايش جريان گاز به مشعل بايد جريان هوا را افزايش داد

* در پي هر گونه كاهش جريان گاز بايد جريان هوا را نيز كاهش داد

*-در زمان روشن كردن ، كوره را به طورآهسته گرم كنيد تا در اثر اختلاف انبساط گرمايي شديد قسمتهايي از ديگ خساراتي به آن وارد نشود.

*-روشن كردن ديگ نو را بعد از پر كردن آن از آب شروع كنيد ديگ بايد به مدت چند روز با شعله ملايم كار كند در نتيجه فرصتي به دست ميآيد تا هرگونه تغيير شكلي متعادل شود روشن كردن ديگ نو باشعله زياد يقيناً سبب ترك خوردن لايه نسوز و ايجاد تنش هاي حرارتي بسيار شديد به كوره و بدنه ديگ خواهد شد و در نهايت باعث خسارت ميگردد.

*- در مسير لوله گاز از صافي استفاده كنيد و صافي را به طور منظم تميز كنيد

 

روشن كردن ديگ بخار با مشعل هاي گازوئيلي :

 در زمان روشن كردن  بویلر بخار با سوخت گازوئيل بايد احتياطهاي  زير به عمل آيد :

۱-اطمينان كنيد كه فشار و دماي گازوئيل قبل از روشن  كردن براي مشعل مناسب باشد

۲- اطمينان كنيد كه دريچه هوا كاملاً باز است

۳-اگر سوخت فوراً مشتعل نشد يا چنانچه مشعلها به دلايلي خاموش شدند مدتي صبر كنيد تا بخار سوخت از كوره بيرون رود سپس دوباره اقدام به روشن كردن مشعلها كنيد

۴- چنانچه به هر دليلي سوخت مشتعل نشود و روي كف كوره بنشيند گاز متصاعد شده از اين سوخت بايد از كوره بيرون برود و كوره نخست از هر گونه مخلوط هوا و گاز قبل از روشن كردن مشعلها پاكسازي شود

۵- همچنان كه دماي كوره بالا ميرود كاركرد مشعل را بررسي و شعله حاصل از سوخت گازوئيل را از شيشه بازديد پشت ديگ مشاهده كنيد جريان گازوئيل ومكش هوا را در صورت نياز تنظيم كنيد.

 

دو قانون مهم درباره جریان گازوئیل :

* پيش از هر گونه افزايش جريان گازوئيل به مشعل بايد جريان هوا را افزايش داد

*در پي هر گونه كاهش جريان گازوئيل نيز بايد جريان هوا كاهش داد

۶-در زمان روشن كردن  ، كوره را به طور آهسته گرم كنيد تا در اثر اختلاف انبساط گرمايي شديدي به ديگ خسارت وارد نشود

۷- روشن كردن ديگ نو را بعد از پر كردن آن از آب شروع كنيد ديگ بايد به مدت چند روز با شعله ملايم كار كند در نتيجه فرصتي به دست ميآيد تا هرگونه تغيير شكلي متعادل شود روشن كردن ديگ نو باشعله زياد يقيناً سبب ترك خوردن لايه نسوز و ايجاد تنش هاي حرارتي بسيار شديد به كوره و بدنه ديگ خواهد شد و در نهايت باعث خسارت ميگردد

۸-براي جلوگيري از دود كردن ، مقدار هوا بايد براي احتراق كامل كافي باشد هوا و سوخت بايد كاملاً مخلوط شوند براي صرفه جويي در مصرف سوخت و انرژي دماي كوره بايستي بالاتر از دماي اشتعال مخلوط سوخت و هوا نگه داري شود

۹- در مسير لوله سوخت از صافي استفاده كنيد و صافي ها را به طور منظم تميز كنيد.

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني