پروژه هایی که اخیرا انجام شده اند

ليست تعدادی از پروژه هاي انجام شده در سالهاي اخير در سرتاسر کشور

۱

برج مسکوني عاج ورامين تهران

۲

شرکت آلتون پخش آرشا قم

۳

مجموعه فرهنگي ورزشي احسان شيراز

۴

مجموعه هاي خودرو مهر کرمان

۵

سيم و کابل مشهد مشهد

۶

فاليزان تصفيه تهران-قزاقستان

۷

شرکت مهندسين باخترمشاور(مباشر ) اراک

۸

شرکت آبزيکو ياسوج

۹

شرکت حمل و نقل بين المللي مشهد مشهد

۱۰

تجهيز بتن مهدي مشهد

۱۱

شرکت ايران گلاب کاشان

۱۲

تاسيسات و مخازن پايانه هاي نفتي ماهشهر

۱۳

افزودني هاي صنعتي گلچين توس مشهد

۱۴

شرکت پارس پوشاک مشهد

۱۵

جهاد کشاورزي تربت حيدريه

۱۶

اداره کار و تعاون و اموراجتماعي اراک

۱۷

شرکت حمل و نقل قزاقستان

۱۸

مجتمع تجاري تفريحي فرهنگي کيامال باغستان کرج

۱۹

شرکت فواد باکو

۲۰

توسعه صنایع پزشکی ماد تهران

۲۱

آرا چاپ رنگین سپاهان اصفهان

۲۲

معدن کاران آسیا پی جو بینالود بردسکن

۲۳

کارآوران صنعت خاورمیانه کرمان

۲۴

اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه کرمانشاه

۲۵

مجتمع مرغداری سبزوار

۲۶

مهر افلاک آریا نیشابور

۲۷

تولید لبنیات ساوه

۲۸

استخر خانگی شاندیز

۲۹

مجتمع مرمر طرقبه

۳۰

عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه

۳۱

استخر پرورش ماهی مشهد

۳۲

شادبه افروز سبلان گستر اهواز

۳۳

نفت پاسارگاد بندرعباس

۳۴

دانشگاه علوم قرآنی سبزوار سبزوار

۳۵

پندار جاوید آریا کرج

۳۶

تولید مواد غذایی مشهد

۳۷

مرغداری مشهد