پروژه هایی که اخیرا انجام شده اند

لیست پروژه های انجام شده در سالهای اخیر در سرتاسر کشور

۱

برج مسکونی عاج ورامین تهران

۲

شرکت آلتون پخش آرشا قم

۳

مجموعه فرهنگی ورزشی احسان شیراز

۴

مجموعه های خودرو مهر کرمان

۵

سیم و کابل مشهد مشهد

۶

فالیزان تصفیه تهران

۷

شرکت مهندسین باخترمشاور(مباشر ) اراک

۸

شرکت آبزیکو یاسوج

۹

شرکت حمل و نقل بین المللی مشهد مشهد

۱۰

تجهیز بتن مهدی مشهد

۱۱

شرکت ایران گلاب کاشان

۱۲

تاسیسات و مخازن پایانه های نفتی ماهشهر

۱۳

افزودنی های صنعتی گلچین توس مشهد

۱۴

شرکت پارس پوشاک مشهد

۱۵

جهاد کشاورزی تربت حیدریه

۱۶

اداره کار و تعاون و اموراجتماعی اراک

۱۷

شرکت حمل و نقل  قزاقستان

۱۸

مجتمع تجاری تفریحی فرهنگی کیامال باغستان کرج

۱۹

شرکت فواد باکو
{module آيكونهاي دسترسي}