پروژه هایی که اخیرا انجام شده اند

لیست تعدادی از پروژه های انجام شده در سالهای اخیر در سرتاسر کشور

۱

برج مسکونی عاج ورامین تهران

۲

شرکت آلتون پخش آرشا قم

۳

مجموعه فرهنگی ورزشی احسان شیراز

۴

مجموعه های خودرو مهر کرمان

۵

سیم و کابل مشهد مشهد

۶

فالیزان تصفیه تهران-قزاقستان

۷

شرکت مهندسین باخترمشاور(مباشر ) اراک

۸

شرکت آبزیکو یاسوج

۹

شرکت حمل و نقل بین المللی مشهد مشهد

۱۰

تجهیز بتن مهدی مشهد

۱۱

شرکت ایران گلاب کاشان

۱۲

تاسیسات و مخازن پایانه های نفتی ماهشهر

۱۳

افزودنی های صنعتی گلچین توس مشهد

۱۴

شرکت پارس پوشاک مشهد

۱۵

جهاد کشاورزی تربت حیدریه

۱۶

اداره کار و تعاون و اموراجتماعی اراک

۱۷

شرکت حمل و نقل قزاقستان

۱۸

مجتمع تجاری تفریحی فرهنگی کیامال باغستان کرج

۱۹

شرکت فواد باکو

۲۰

توسعه صنایع پزشکی ماد تهران

۲۱

آرا چاپ رنگین سپاهان اصفهان

۲۲

معدن کاران آسیا پی جو بینالود بردسکن

۲۳

کارآوران صنعت خاورمیانه کرمان

۲۴

اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه کرمانشاه

۲۵

مجتمع مرغداری سبزوار

۲۶

مهر افلاک آریا نیشابور

۲۷

تولید لبنیات ساوه

۲۸

استخر خانگی شاندیز

۲۹

مجتمع مرمر طرقبه

۳۰

عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه

۳۱

استخر پرورش ماهی مشهد

۳۲

شادبه افروز سبلان گستر اهواز

۳۳

نفت پاسارگاد بندرعباس

۳۴

دانشگاه علوم قرآنی سبزوار سبزوار

۳۵

پندار جاوید آریا کرج

۳۶

تولید مواد غذایی مشهد

۳۷

مرغداری مشهد