احیاء در مخازن FRP و نقش آن در عملکرد سختی گیر

احیاء در مخازن FRP

احیاء در مخازن FRP

از آنجا که عملکرد بهینه دیگ بخار ارتباط زیادی با کارکرد سختی گیر دارد در این مقاله مراحل احیاء در مخازن FRP بیان خواهد شد. مخازن FRP کاربردهای مختلفی در صنعت تصفیه آب دارند. از مهم ترین کاربردهای این مخازن می توان به فیلتر شنی، فیلترکربنی و سختی گیر نام برد.

احیاء در مخازن FRP (احیاءسختی‌گیر)

احیاء در مخازن FRP (احیاءسختی‌گیر)

احیاء در مخازن FRP (احیاءسختی‌گیر)

احیاء در مخازن FRP (احیاءسختی‌گیر) شامل ۵ مرحله است که این مراحل یا به صورت دستی توسط  اپراتور و یا به صورت اتوماتیک توسط شیر اتوماتیک صورت میگیرد.

 • شستشوی معکوس :

  دراین مرحله جهت جریان ورود و خروج آب برعکس شده و همین امر سبب میشود فشردگی رزین ازبین برود.بدین ترتیب نمک میتواند به سادگی به کلیه بخش های رزین دسترسی پیدا کند. جریان مورد نیاز شستشوی معکوس ۵-۶ گالن در دقیقه به ازاء هر فوت مربع از سطح مخزن است. این جریان زیاد آب به معلق کردن سطح رزین کمک شایانی میکند.

  این مرحله تنها مرحله از مرحله احیاء است که جریان به صورت عکس حرکت میکند. حداقل زمان شستشوی معکوس ۵ دقیقه است که باتوجه با سایز دستگاه و کیفیت آب و مواد معلق موجود درآب میتواند تا ۲۰ دقیقه نیز ادامه یابد.

 • مکش نمک :

  شیر در حالت مکش قرار میگیرد و شروع به مکش نمک وتزریق آن به داخل سختی گیر میکند.  جریان آب در این مرحله ۰٫۵ – ۱ گالن در دقیقه به ازاء هر فوت مکعب (۲۸ لیتر) رزین است. زمان این مرحله بستگی به حجم رزین و کیفیت نمک دارد. در شیرهای تمام اتوماتیک با پایین رفتن سطح آب نمک در مخزن و فرمان لول کنترل در داخل تانک نمک به صورت اتوماتیک مکش قطع میشود.

  در این شرایط آب نمک مورد نیاز جهت احیاء کل ستون رزین وارد شده و شیر وارد مرحله بعد میشود. در حالت دستی اپراتور به صورت چشمی با نگاه به تانک نمک تصمیم به قطع مکش میگیرد. (زمان شستشوی نمک حداکثر ۲۵ دقیقه به طول می انجامد)

 • آبکشی آرام :

  آبکشی آب نمک در ستون رزین در این روش در دو مرحله صورت میگیرد.  مرحله اول شستشوی آرام با دبی ۰٫۵ – ۱ گالن دردقیقه به ازاء هرفوت مکعب (۲۸لیتر) رزین. آب ناشی از شستشو به سمت فاضلاب هدایت میشود. (زمان شستشوی آرام حداکثر ۱۵ دقیقه به طول می انجامد)

 • آبکشی سریع :

  مشابه مرحله ۳ است با این تفاوت که با جریان آب ۱٫۵ – ۳ گالن دردقیقه به ازاء هرفوت مکعب (۲۸ لیتر) رزین است. (زمان شستشوی سریع حداکثر ۳۰ دقیقه به طول می انجامد)

 • پرکن نمک :

  این مرحله آخرین مرحله از سیکل احیاء در مخازن FRP بوده و در آن مخزن نمک با آب نرم پر خواهد شد. در شیرهای اتوماتیک آب تا سطح از پیش تعیین شده توسط لول کنترل پرشده و در حالت دستی توسط اپراتور چک میشود. در این مرحله آب نرم هم از مسیر خروجی به سمت تانک خارج میشود وهم از مسیر درین جهت شستشوی خط درین با آب نرم .

احیا سختی گیر مراحل متعددی داشته آب بسیار زیادی را تلف می کند . بنابراین آب نرم را می بایست در سیکل بخار و کندانس تا حد ممکن به گردش درآورد و از اتلاف آن جلوگیری نمود.