وسائل و اتصالات بویلر و دیگ بخار

وسائل و اتصالات بویلر و دیگ بخار

 

خلاصه بخش هایی از مقاله :

پمپ تغذیه دیگ بخار

آب مورد نیاز برای دیگ بخار بوسیله دستگاه پمپ تغذیه تأمین می شود. آب ورودی دیگ بخار از طریق شیر تغذیه  عبور می کند.

 موقعیکه سطح آب به حد نرمال یعنی نزدیک به وسط آب نمای شیشه ای رسید، پمپ تغذیه بوسیله کنترل کننده دو حالته داخل لول متوقف می شود.

 

فشارسنج یا مانومتر دیگ بخار:

 

 فشار بخار داخل دیگ بخار بوسیله مانومتر (سی تیرپ) نشان داده می شود. وقتیکه فشار به حد کاری رسید می توان با باز کردن شیر اصلی بخار ، بخار را جهت مصرف در کارخانه یا استفاده در سیستم های گرمایش روانه ساخت .

 

شیر هواگیری جهت تخلیه هوای دیگ زمان پر کردن با آب و نیز جهت تخلیه خلع موجود در موقع خاموش نمودن دیگ به کار می رود.

 وقتی دیگ بحال کاری کار می کند این شیر بسته است.

 

مشاهده متن کامل مقاله: