ليست قيمت مشعل سه گانه رعد

ليست قيمت مشعل هاي سه گانه سوز رعد مشعل توس

  • ارائه ليست قيمت مشعل سه گانه سوز رعد مشعل توس براي اولين بار در ايران از طريق اينترنت

رديف

مدل مشعل

ظرفيت

قيمت(ريال)

(KW)

K CAL/HR

۱

IRT60

۷۶۸

۶۶۰٫۰۰۰

۲۶٫۳۲۳٫۰۰۰

۲

IRT80

۹۳۰

۸۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۹۹۲٫۰۰۰

۳

IRT100

۱۱۶۳

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۶۶۸٫۰۰۰

۴

IRT150

۱۷۴۵

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۳۳۴٫۰۰۰

۵

IRT200

۲۳۲۶

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۹٫۵۸۵٫۰۰۰

۶

IRT250

۲۹۱۰

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۴٫۷۶۳٫۰۰۰

۷

IRT300

۳۴۹۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۸۲۶٫۰۰۰

۸

IRT400

۴۶۵۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۸٫۱۲۷٫۰۰۰

۹

IRT500

۵۸۱۵

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۸٫۵۹۸٫۰۰۰

*-قیمت ها مربوط به سال ۸۷ است.

*-قيمتهاي فوق براي تحويل در محل كارخانه بوده و عوارض قانوني به آن اضافه مي گردد

*-كارخانه حق هر گونه تغيير در مشخصات و قيمتها را براي خود محفوظ مي دارد

*-چنانچه سفارش خاص شامل تغيير مشخصات باشد تفاوت قيمتها محاسبه مي شود

*-كارخانه مشعل با ظرفيت بالاتر از ليست فوق را به صورت سفارش توليد مي نمايد