خصوصیات مهم آب تغذیه دیگ بخار و بویلرهای بخار چیست؟

آب نسبت به مواد معدنی رایج دیگر گرمای بیشتری را جهت افزایش درجه حرارت جذب می کند. بخار قادر به صرف مقادیر زیادی از گرما می باشد که این خواص منحصر به فرد آب، آن را تبدیل به یک ماده خام ایده آل برای گرمایش و فرآیند های تولید نیرو کرده است. لذا بررسی خصوصیات آب تغذیه دیگ بخار برای افزایش راندمان امری حیاتی است.

آب تغذیه دیگ بخار

همه آب های طبیعی حاوی مقادیر متفاوتی از مواد محلول و معلق و گازهای محلول می باشند. مقدار مواد معدنی محلول موجود در آب دارای رنج متفاوت از g/l 30 در آب دریا و میزان mg/l0.005 تا mg/l1500 در منابع آب شیرین می باشد.

از آنجایی که ناخالصی های موجود در آب باعث ایجاد مشکلات در دیگ های بخار (بویلر) می شود، باید به کیفیت آبی که برای تولید بخار استفاده می شود دقیقاً توجه شود.

میزان ناخالصی های موجود در آب تغذیه دیگ بخار باید به گونه ای باشد که بتواند به تعداد دفعات معقولی بدون گذر از محدودیت های خاصی که جهت طراحی بویلرها در نظر گرفته شده است تغلیظ شود.

اگر آب ورودی مطابق با استانداردها و خواص مورد نیاز نباشد، باید جهت حذف این ناخالصی ها تصفیه شود.

با توجه به اینکه تصفیه شیمیایی در درون بویلر قادر به مقابله کردن و بی اثرسازی ناخالصی ها می باشد، نیاز به حذف کامل کلیه ناخالصی های موجود در آب در کلیه موارد نمی باشد.

خلوص آب تغذیه دیگ بخار

خلوص آب تغذیه دیگ بخار شامل، میزان و ماهیت ناخالصی ها می باشد:

برخی از ناخالصی ها مانند سختی، آهن و سیلیس نیاز به توجه بیشتری نسبت به سایر املاح مثلا ًنمک های سدیم دارند. درجه خلوص آب تغذیه مورد نیاز توسط شرایط طراحی بویلر (فشار طراحی، نرخ انتقال حرارت و غیره) محدود می شود.

بنابراین میزان خلوص مورد نیاز می تواند به طور گسترده ای متفاوت باشد. یک بویلر فشار پایین معمولاً می تواند آب خوراک با سختی بالا را تحمل کند. در حالی که در برخی از بویلرهای مدرن با فشار بالا، کلیه ناخالصی های موجود در آب تقریباً باید حذف گردد.

محدوده نسبتاً گسترده ای می تواند به عنوان حداکثر میزان مواد قلیایی، نمک، سیلیس، فسفات و غیره، در رابطه با فشار کار ارائه شود.

سطوح حداکثر واقعی باید توسط سازندگان بویلر ارائه شود، که پایه طراحی مشخصات بویلر درخواستی خواهد بود.

جدول ذیل خلاصه ای از سطوح توصیه شده جهت بویلر تا فشار ۱۰۰ بار، جهت نرخ بخار متوسط و به منظور تامین آب کافی برای کنترل میزان blow down، توسط APAVE(Association of electrical and steam unit owners) (انجمن صاحبان واحد برق و بخار) وABMA(American Boiler Manufacturers Association)(انجمن سازندگان بویلر آمریکا) ارائه شده است.

آب تغذیه دیگ بخار