انتقال حرارت در توليد و توزيع بخار

در ادامه گزیده ای ازمقاله انتقال حرارت با بخار ذکر شده است . همچنین می توانید متن کامل مقاله را از لینک نتهای صفحه دانلود کنید.

انتقال حرارت با بخار

عنوان مقاله : انتقال حرارت در تولید و توزیع بخار
دسته بندی :مقالات مهندسی بخار
در سیستم های گرمایشی بخار ، هدف نهائی از تولید و توزیع بخار ، انتقال حرارت به سطوح مربوطه است. بمنظور محاسبه میزان بخار ، فشار بخار و انرژی لازم جهت فرآیند مورد نیاز بوده و بدنبال آن اندازه دیگ بخار و سیستم توزیع بخار نیز تعیین می گردد.

روش های انتقال حرارت

  • هدایت

انتقال حرارت در اثر گرادیان دمای بین دو جسم جامد یا سیال ساكن ، بر اثر هدایت رخ می دهد. مولكول های با انرژی بیشتر ، انرژی خود را به مولكول های مجاور با انرژی كمتر انتقال می دهند…

  • همرفت

انتقال انرژی حرارتی بین یك سطح وسیال در حال حركت با دماهای مختلف به همرفت معروف است. همرفت می تواند بصورت طبیعی یا اجباری انجام پذیرد…

  • تشعشع

انتقال حرارت ناشی از انتشار انرژی از سطوح ، بشكل امواج الكترومغناطیس به تشعشع معروف است.

معادله عمومی انتقال حرارت

  • ضریب انتقال حرارت عمومی (u)

این ضریب در برگیرنده همزمان ضرایب همرفت و هدایت بین دو سیال است كه با یك دیواره از هم جداشده اند…

  • اختلاف دما(AT)

در فرایندهای انتقال حرارت ، اختلاف دمای سیال گرم وسرد نسبت به مكان و زمان متفاوت است و بنابراین از اختلاف دمای متوسط جهت محاسبات استفاده می شود….

موانع انتقال حرارت

علاوه بر جداره فلزی بین دو سیال ، موانع دیگری مانند لایه های هوا ، كندانس ورسوب و…وجود دارند. همچنین در طرف دیگر جداره ناقل حرارت (قسمت فرایند) نیز ممكن است لایه هائی از رسوب مواد ونیز لایه ساكن چسبیده به جدار موجود باشد…

منبع مقاله : سایت اسپیراکس سارکو آمریکا
نویسنده :مشهد بویلر
برای آگاهی از متن کامل این مقاله یکی از روش های ذیل را انتخاب نمایید:

مشاهده مطلب در قالب فایل پی دی اف (pdf)-حجم ۹۳۱کیلو انتقال حرارت با بخار
مشاهده مطلب در قالب تصویر (jpg) بخش 1 بخش 2 بخش 3 بخش 4

توجه:

متاسفانه به دلیل کپی برداری های بسیار زیاد و بدون ذکر منبع ، مقالات این سایت در قالب تصویری و پی دی اف ارائه می گردد.