قیمت مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور

لیست قیمت مشعل های دوگانه سوز شركت ایران رادیاتور

(قیمت ها بروز شده در دی ماه ۹۴ از سایت دما تجهیز )

مدل حداکثر قدرت گرمایش برق مصرفی نحوه احتراق دمپر هوا الکترو موتور فن K.w نوع رله قطر شعله پوش m.m قطر خط گاز in الکترو موتور پمپ گازوئیل k.w قیمت (ریال)
KW Kcal/hr V –Ф
DR 2 ۱۱۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲۰-۱ یک مرحله دستی ۰٫۱ ایرانی ۸۷ ۱/۲″ ۰٫۰۹ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
DJ 2 ۲۸۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۰-۱ یک مرحله دستی ۰٫۲۴ ایرانی ۱۲۰ ۱″ ۰٫۲۴ ۱۶,۶۶۰,۰۰۰
DP O ۴۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ ۲۲۰-۱ یک مرحله دستی ۰٫۵۵ ایرانی ۱۵۱ ۱″ ۰٫۰۹ ۲۴,۲۶۰,۰۰۰
DP O-SP ۴۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ ۲۲۰-۱ دو مرحله اتوماتیک ۰٫۵۵ سوئیسی ۱۵۱ ۱½” ۰٫۰۹ ۴۲,۶۲۰,۰۰۰
DP1-SP ۶۴۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۳۸۰-۳ دو مرحله اتوماتیک ۱٫۵ سوئیسی ۱۵۳ ۲″ ۰٫۰۹ ۷۰,۲۴۰,۰۰۰
DP1B-SP ۹۹۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۳۸۰-۳ دو مرحله اتوماتیک ۱٫۵ سوئیسی ۱۷۰ ۲″ ۰٫۰۹ ۸۲,۲۹۰,۰۰۰
DP 2A ۱۳۹۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۸۰-۳ دو مرحله اتوماتیک ۲٫۲ سوئیسی ۱۹۴ ۲″ ۰٫۵۵ ۱۰۴,۴۱۰,۰۰۰
DP 2 ۱۷۴۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۰-۳ دو مرحله اتوماتیک ۳ سوئیسی ۱۹۴ ۲″ ۰٫۵۵ ۱۱۰,۶۰۰,۱۰۶
DP 2-SP ۲۰۹۴ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۸۰-۳ دو مرحله اتوماتیک ۴ سوئیسی ۲۱۹ ۲½” ۰٫۵۵ ۱۳۶,۴۶۸,۰۰۰
DP 3 ۳۴۸۹ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۰-۳ دو مرحله اتوماتیک ۷٫۵ سوئیسی ۳۲۴ ۳″ ۱٫۵ ۱۹۸,۷۷۰,۰۰۰
DP3-SP ۴۶۵۲ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۰-۳ دو مرحله اتوماتیک ۱۱ سوئیسی ۳۵۴۵ ۴″ ۱٫۵ ۲۳۶,۰۹۰,۰۰۰
ID 2100(فشاربالا) ۲۴۴۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳۸۰-۳ دو مرحله اتوماتیک ۱٫۵ سوئیسی ۲۵۴ ۲″ ۱٫۵ ۱۳۶,۵۵۰,۰۰۰
ID 2800(فشاربالا) ۳۲۵۵ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳۸۰-۳ دو مرحله اتوماتیک ۱٫۵ سوئیسی ۲۵۴ ۲″ ۱٫۵ ۱۳۸,۹۶۰,۰۰۰

توجه : به اطلاع می رساند كه این شركت نمایندگی فروش نمی باشد وقیمت ها فقط جهت اطلاع شما قرار داده شده است.