طراحی مبدل پوسته-لوله ای -قسمت سوم

مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

یكی دیگر از انواع مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده لوله در شكل (۹-۲) مشاهده می گردد كه در آن صفحات نگهدارنده ی درون پوسته قرار گرفته ومجرایی ایجاد می كنند كه بخشهای یكپارچه ای از پوسته هستند.

مبدل پوسته لوله دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

برای بهره گیری از مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده ی غالبا لازم است انبساط های حرارتی جزئی بین لوله ها وپوسته در هنگام عملیات ویا تنش های حرارتی كه در صفحه ی نگهدارنده ایجاد می گردد را پیش بینی كرد.این كار را می توان با در نظر گرفتن اتصالات انبساطی روی پوسته انجام داد.انواع مختلفی از اتصالات قابل ارتجاع موجود و در دسترس است.

مبدل با صفحه ثابت نگهدارنده ی لوله

مبدل هایی از انواع نشان داده شده در شكل های (۴-۲)و(۹-۲) را می توان با جریانهای مختلف الجهت در نظر گرفت بدون آنكه به حركت جریان سیال داخل پوسته در طول لوله ها توجه كنیم.از نقطه نظر عملی در هنگامی كه یك سیال در تمام لوله ها در یك مسیر عبور میكند دستیابی به جریان با سرعت زیاد بسیار مشكل است.این مشكل را می توان با اصلاح طرح به گونه ای كه سیال درون لوله های متوالی فقط در بخشی از لوله ها جریان یابد برطرف كرد.مثالی از مبدل حرارتی یا صفحه ی نگهدارنده ودو مسیر گذر در شكل(۱۰-۲) مشاهده می گردد كه در آن تمام سیال لوله ها متوالیا از درون لوله ها عبور می كند.

مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده با مجاری یكپارچه

مبدل هایی كه سیال جاری در پوسته یك مسیر را طی می كند وسیال درون لوله ها در دو یا چند مسیر جریان می یابد را مبدل ۲-۱ می نامند.یك مجرای نفوذ دارای تیغه ی جدا كننده ای است كه برای ورود وخروجی سیال درون لوله ها از یك مسیر به مسیر دیگر تعبیه می شود.همانند مبدلهای دارای كلاهك برای عبور سیال لوله ها ، سطح خارجی لوله ها جهت بازدید وتمییز كردن با روشهای مكانیكی در دسترس می باشند.

سطح خارجی لوله ها را نیز می توان فقط با برداشتن پوشش مجرا واستفاده ازیك تمییزكننده ی دورانی ویا برس سیمی تمیز كرد.مسائل انبساط در مبدل های ۲-۱ دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده ی لوله ها نسبتا بحرانی تر هستند زیرا هر دو گذر لوله پوسته در جهات مخالف هم تمایل به انبساط از خود نشان داده و بر صفحه ثابت نگهدارنده ی لوله ها تنش وارد می گردد.

مبدل های دارای دسته ی لوله های قابل برداشت

در شكل(۱۱-۲) یك مبدل ۲-۱ با جریانهای مختلف الجهت نشان داده شده است كه دسته ی لوله ها را می توان از درون پوسته خارج كرد.این مبدل شامل یك صفحه ی نگهدارنده ی ثابت لوله است كه بین دو فلانچ مجر اوپوسته بسته شده است.

مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

در انتهای دیگر دسته ی لوله ها در یك صفحه ی نگهدارنده شناور یا در پوش شناور قرار دارد.در پوش شناور به صفحه ی نگهدارنده ی لوله ها پیچ شده است وكل مجموعه را می توان از انتهای مجرا بیرون كشید.پوسته به كمك كلاهك پوسته بسته شده است.درپوش شناور نشان داده شده سبب حل مسائل انبساط در اغلب موارد شده ومرسوم به در پوش شناوربا قابلیت تحرك می باشد.

نقص استفاده از درپوش با قابلیت تحركشكل ساده ی هندسی آن است.برای استحكام در پوش شناور لازم است آن را به صفحه ی نگهدارنده ی لوله پیچ كنیم ولی بكار بردن این پیچ ها نیازمند به كارگیری فضایی است كه امكان قراردادن تعداد زیادی پیچ در آن وجود داشته باشد.پیچ كردن نه تنها تعداد لوله های قابل تعبیه در مجموعه را كاهش می دهد بلكه مجاری عبور جریان نامطلوبی بین دسته ی لوله ها وپوسته ایجاد میكند.

این نقیص را می توان با كمك مبدل های ۲-۱ دارای درپوش شناور وحلقه ی شكاف دار نشان داده شده در شكل(۱۲-۲)برطرف كرد.اگر چه ساخت این نوع مبدل گرانتر است ولی دارای مزایای مكانیكی متعددی است.

مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

این نوع مبدل ها با نوع دارای قابلیت تحرك تفاوت دارند كه دلیل این تفاوت وجود مجموعه ی حلقه ی شكاف دار در صفحه ی نگهدارنده ی شناور است كه می تواند بزرگتر از پوسته بوده وآن را در خود جای دهد.جزئیات یك حلقه ی شكاف دار در شكل(۱۳-۲) مشاهده می گردد.

صفحه ی شناور نگهدارنده ی لوله ها تعبیه شده است.این حلقه به دونیم تقسیم شده وامكان باز كردن آن وجود دارد.هریك از سازندگان مبدلهای در طرح مورد بحث اصلاحاتی انجام داده اند اما هدف همه ی آنها تامین سطح بیشتر نسبت به درپوش های شناور با قابلیت تحرك برای پوسته های دارای قطر مشابه است .مجاری ورودی چدنی با پوشش غیر متحرك نیز در شكل(۱۲-۲) نشان داده شده اند.

منبع : كتاب طراحی مبدلهای حرارتی -انتقال حرارت فرآیند ها

 

مطالب مرتبط:

طراحی مبدل حرارتی پوسته – لوله ای – قسمت اول

طراحی مبدل پوسته – لوله ای -قسمت دوم

طراحی مبدل پوسته-لوله ای -قسمت چهارم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني