فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۷

فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار به دوصورت بهینه سازی داخلی یا بهینه سازی خارجی آب بویلر صورت می گیرد كه در هر دو مورد از مواد شیمیایی استفاده می شود.

۶-۷ فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار

۷-۱ بهینه سازی داخلی آب دیگ بخار :

دراین فرایندجهت جلوگیری ازتشكیل رسوب،مواد شیمیایی به آب دیگ بخار اضافه می شود وطی آن تركیبهای تشكیل دهنده رسوب به لجنهای سیال وآزاد تبدیل می شوند كه بازیرآب زدن خارج می گردند.

مواد شیمیایی ویژه ای برای شرایط متفاوت آب دیگ بخار وجود دارد، كه با مشاوره بامتخصص های مربوطه، بهترین ومناسب ترین ماده شیمیایی برای هرمورد تعیین می گردد.این روش بهینه سازی جهت مواردی كه حتی آب تغذیه كم،فشار دیگ بخار پایین وامكان بالا نگهداشتن مقدار كل املاح باشد به كار می رود.

درصورت عدم این شرایط ،نیازبه زیرآب بسیار بالایی جهت خارج سازی لجنها می باشدكه ممكن است ازنظراتلاف حرارت وآب توجیه اقتصادی نداشته باشد.

بهینه سازی داخلی به تنهایی توصیه نمی شود ، زیرا دیگ ها رابه عنوان یك راكتور شیمیایی طراحی نمی كنند. املاح اضافه شده به آب تغذیه باید حتی الامكان فقط موادی باشند كه در واكنش بهینه سازی ،قبل از ورود به دیگ بخار ،شركت داشته اند.

این واكنشها بعداً توضیح داده می شوند.

۷-۲ بهینه سازی خارجی آب دیگ بخار :

دراین مرحله،آب قبل از تغذیه به دیگ بخار، هواگیری شده وتوسط مبدل های رزینی، بهینه سازی می گردد. البته باوجود این بهینه سازی كه در خارج از دیگ بخار انجام می گیرد، موادشیمیایی دیگری جهت تامین شرایط مطلوب دردیگ بخار وموادشیمیایی اضافی جهت اطمینان ازحصول این شرایط به آب تغذیه تزریق می گردد.

شیوه بهینه سازی بستگی به كیفیت آب موجودوكیفیت موردنیازآب دیگ بخاردارد. كیفیت آب دیگ بخار نیز وابسته به نوع دیگ بخار و فشار بهره برداری دیگ بخار است.

موضوع قابل توجه دیگر در این بهینه سازی كمیت آب بهینه شده لازم یا آب جبران كننده جهت جایگزینی اتلاف آب دیگ بخار وشبكه بخاراست. دیگ های مرتبط با كارخانجات نیشكروتوربینهای بخارمجهزبه تقطیر كننده بخار،دارای حجم زیادی ازآب مقطربرگشتی تمیز و بدون املاحی هستند كه برای استفاده مجددبه دیگ بخار برمی گردند.

دراینگونه موارد كه آب جبران كننده كمتر از% ۵بخار تولیدی است می توان غلظت كل املاح محلول(TDS)آب جبران كننده رادرحدبالاتر كنترل نمود،زیرا TDSمخلوط حاصل كمتراز موردی است كه مقدارآب جبران كننده حدود%۱۰۰ یعنی بدون آب مقطر برگشتی است.

هزینه های عمومی و بهره برداری بهینه سازی آب دیگ بخار

هزینه های عمومی وبهره برداری بهینه سازی آب دیگ بخار نیز ارجمله مواردی هستند كه بایدمورد توجه متخصصین بهینه سازی آب قرارگیرد.

فرآیندهای متداول بهینه سازی آب دیگ بخار شامل : نرم كننده های آهكی ، نرم كننده های آهكی/كاستیكی،قلیازدایی تبدیل یونی، املاح زدایی، تقطیر،اسموزمعكوس و هواگیری است.

فرایندهای فوق هریك قادرند كیفیتهای متنوعی از آب بهینه شده برای دیگ بخار متناسب با آب خام خاصی را به تنهایی یا با تركیب چند فرآیند دیگر تامین نمایند.

قبل ازكاربرد هریك از فرآیندهای فوق ابتدا باید املاح معلق و موادرنگی آب خام به خصوص دریاچه ها را،خارج ساخت زیرا این مواد باعث آلوده شدن رزینها در مراحل بعدی بهینه سازی می شوند.

اقدامات قبل از فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار شامل ته نشین سازی ساده در مخزنهای ته نشین كننده است كه درصورت لزوم از زلال سازهای انعقادی و لخته ساز نیز به عنوان كمكی و تسریع درته نشین كنندگی استفاده می شود. از صافیهای شنی تحت فشار و افشانكهای هوادهی جهت خارج كردن دی اكسیدكربن و آهن می توان جهت حذف املاح فلزی از آب چاه های عمیق بهره جست.

اولین مرحله بهینه سازی ، خارج ساختن املاح سخت و بعضی اوقات نیز املاح نرم است .خارج سازی فقط املاح سخت را نرم كردن آب و خارج سازی كامل همه املاح را از محلول به نام املاح زدایی می نامند.

مطالب مرتبط :

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها- بهينه سازي آب دیگ بخار-۲

كف كردن دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۳

نحوه محاسبه زیرآب ناپیوسته و مقایسه انواع زیرآب – بهینه سازی آب دیگ بخار -۴

اهداف بهینه سازی آب بویلر – بهينه سازي آب دیگ بخار-۵

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار – ۶

نرم كنندگی و بهینه سازی آب دیگ بخار – ۸

هواگیری فیزیكی آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۹

آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۱۰

منبع مطالب :كتاب تكنولوژی دیگ های بخار صنعتی تالیف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفیعی پور

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني