آشنایی با مبدل حرارتی -قسمت اول

آشنایی با مبدل حرارتی

آشنایی با مبدل حرارتی

در این مطلب ضمن آشنایی با مبدل حرارتی انواع دسته بندی های متداول آن بررسی خواهد شد.

مبدل های حرارتی تجهیزاتی صنعتی می باشند كه به کمک آنها می توان در اثر تماس غیر مستقیم دو سیال، سیال دیگر را گرم یا سرد كرد.

از طرفی دیگر کاربرد اصول انتقال حرارت در طراحی تجهیزات برای مقاصد خاص، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هدف از به کارگیری اصول انتقال حرارت در طراحی، تلاش برای رسیدن به هدف توسعه تولید برای سوددهی اقتصادی می باشد. در حقیقت دانستن نوع مبدل بر اساس سیال هایی که از آن عبور می کنند نقش مهمی در طراحی و محاسبات فنی و مالی مبدل های حرارتی به دنبال خواهد داشت.

آشنایی با مبدل حرارتی

آشنایی با مبدل حرارتی

آشنایی با مبدل حرارتی (Heat Exchangers)

دسته بندی مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی اصولا بر اساس موارد ذیل دسته بندی می شوند:

۱- بر مبنای پیوستگی یا تناوب جریان:

در این نوع از مبدل های حرارتی، جریان سیال داخل مجاری مبدل های حرارتی پیوسته یا متناوب می باشد و در این مبدل ها با جریان پیوسته مجاری سیال گرم و سرد از هم تفکیک شده اند، به طوری که سیال گرم در مجاری مخصوص خود و سیال سرد نیز در مجاری مربوط به خود جریان دارند. همچنین در آنها دو مجرای جریان توسط یک جداره لوله یا یک ورق از هم جدا شده اند.

۲-بر مبنای پدیده انتقال:

تبادل انرژی بین دو سیال به صورت تماس مستقیم یا غیرمستقیم صورت می گیرد: در نوع مستقیم، حرارت بین دو سیال که با هم تماس مستقیم دارند مبادله می شود. معمولا یکی از این دو سیال گاز و دیگری مایع است که با فشار بخار خیلی پایین و پس از تبادل حرارت به سادگی قابل تفکیک هستند.

در نوع غیر مستقیم، حرارت ابتدا به یک سطح جامد نفوذ ناپذیر منتقل می شود و سپس از آن به سیال سرد انتقال می یابد.

۳- بر مبنای ساختمان مبدل:

در بسیاری مواقع مبدل های حرارتی بر مبنای ساختمان تقسیم بندی می شوند. مبدل های حرارتی از نظر ساختمان به چهار دسته تقسیم بندی می شوند که عبارت اند از :

۱) مبدل های حرارتی لوله ای (Pipe Heat Exchanger)

۲) مبدل های حرارتی صفحه ای (Plate Heat Exchanger)

۳) مبدل های حرارتی پره ای (Fin Heat Exchanger)

۴) بازیاب حرارتی (Heat Recovers)

۴- بر مبنای نوع جریان :

که شامل موارد زیر می شود :

۱) جریان همسو (Co-Current)

۲) جریان ناهمسو (Counter Current)

۳) جریان متقاطع (Cross Current)

مبدل های حرارتی لوله ای:

در این مبدل ها اساس انتقال حرارت از نوع غیر مستقیم می باشد و مکانیزم انتقال حرارت جابه جایی می باشد. این مبدل ها به دو دسته عمده تقسیم بندی می شوند:

۱) دو لوله ای (Two Pipes) ، ۲) پوسته و لوله (Shell & Tube)

– مبدل های حرارتی دو لوله ای:

ساده ترین نوع مبدل های حرارتی دو لوله ای هستند که یک سیال از درون لوله داخلی می گذرد و سیال دیگر در فضای بین دو لوله جریان دارد. مبدل های حرارتی دو لوله ای زمانی کاربرد دارند که سطح تبادل کمی مورد لزوم باشد و در سرمایش و گرمایش هوا یا گازها کاربرد دارند.

منبع: با كمی تصحیح ازسایت گروه علمی فدک

مطالب مرتبط

– مبدل حرارتی لوله مسی

آشنایی با مبدل حرارتی – قسمت دوم

– دسته بندی مبدل حرارتی-قسمت اول

– دسته بندی مبدل حرارتی-قسمت دوم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی