بررسی هزینه های تولید بخار – قسمت سوم

در ادامه مطلب بررسی هزینه های تولید بخار در یک مثال واقعی در این مطلب به ایرادات محاسبات میپردازیم و راه های رفع آن را اراپه می دهیم.

پارامترهای زیر در زمان بررسی هزینه های تولید بخار از قلم افتاده و باید در محاسبات منظور می شده است:

  • تقلیل هزینه بمیزان ۱۳۰۰۰۰ پوند از تفاضل ۲۷۴۶۰۰ – ۴۰۶۴۰۰ حاصل شده است. هزینه سوخت مصرفی می توانست با استفاده از سیستم بازیافت حرارت کندانس تا حد سیستم آبداغ بمیزان ۶۵۰۰۰ پوند پائین آمده و کل هزینه سیستم بخار را به ۴۰۰۳۴۱ پوند می رساند.
  • پارامتر دیگری که اشاره می شد عدم نیاز بویلر آبداغ به نیروی انسانی است.

باید به خاطر داشت که بویلرهای بخار مدرن امروزی احتیاجی به نیروی انسانی دائم در موتورخانه نداشته و بصورت اتوماتیک عمل می نمایند.

  • کاهش هزینه های نگهداری سیستم به میزان ۳۷۰۰۰ پوند بسیار خوشبینانه منظور شده است چرا که تعداد بویلرهای زیاد تر بعلاوه مولدها و رطوبت زن های بخار جدید مطمئنا هزینه نگهداری بیشتری را به سیستم تحمیل می نمود.
  • هزینه های سوخت و اب مولدهای بخار جدید در محاسبات منظور نشده است .
  • پیشنهاد جایگزینی مبدل های حرارتی فرسوده بخار به آب با استفاده یکسره از سیستم آب داغ:

با دقت بیشتر دیده می شود که مبدل های بخار به آب داراتی راندمان حدود ۸۴% بوده و تقریبا تمامی ۱۶% مابقی نیز به بویلر بازگردانده می شود. بویلرهای آب داغ بسختی قادر به تامین راندمان ۸۴% بوده و مابقی انرژی از طریق دودکش اتلاف خواهد شد. همچنین مبدل های اب داغ بزرگتر و پیچیده تر می باشند که از لحاظ فضای نصب قابل توجه می باشد.

  • مورد دیگر هزینه تعویض لوله های کندانس بود. علت این امر خوردگی لوله ها بعلت وجود گازهای نامحلول و اکسیژن بوده است که می توانست طی عملیات فیزیکی و شیمیایی رفع گردد. تعویض سیستم به این علت مانند تعویض ماشین به علت پر بودن زیر سیگاری آن است.
  • نیاز به بازرسی مبدل های بخار به آب یکی دیگر از موارد اشکال بود در حالیکه مبدل های حرارتی آب به آب نیز نیاز به بازرسی دارند.
  • ایراد اولیه دیگر استفاده از شیرهای فشار شکن در سیستم بخار بود . در عوض سیستم آبی نیز احتیاج به شیر سه راهه با تعمیرات و نگهداری زیاد دارد.
    • هزینه آب تغذیه و عملیات شیمیایی در سیسیتم بخار مورد سوال دیگری بود. در حالیکه سیستم آربی نیز هزینه های مشابه دارد . همچنین باید توجه داشت که در صورت نیاز به تعمیرات قسمتی از سیستم بخار، قسمت مورد نظر به راحتی جدا شده و تخلیه می گردد، در حالیکه در سیستم آبی قسمت بزرگی از سیستم از مدار خارج شده و زمان تخلیه طولانی را خواهد داشت و بعد از تعمیرات می باید مجددا پر از اب و هواگیری شود.

 

 

پس از بررسی هزینه های تولید بخار در سیستم فوق، کارشناسان و مهندسین بیمارستان متوجه شدند که اکثر شواهد اولیه ناقص بوده و سپس تصمیم به احیاء سیستم بخار جدید با تجهیزات مدرن و بازگرداندن سرمایه زیادی به بیمارستان گرفتند.

 

مطالب مرتبط :

بررسی هزینه های تولید بخار-قسمت اول

مثال واقعی بررسی هزینه های تولید بخار – قسمت دوم

 

!

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی