مشعل هاي دمنده دار چه هستند ؟

مشعل دیگ بخار

مشعل بویلر

مشعل هاي دمنده دار چه هستند ؟

براي تشکيل شعله بايستي مثلث احتراق شامل ماده سوختني، اکسيژن، حرارت تشکيل شود و بالطبع اگر در تامين هر يک اختلالي پيش آيد يا تناسب بين اختلاط برقرار نباشد شعله تشکيل نمي شود يا شعله تشکيل شده مد نظر ما نخواهد بود.

بخش اول: مشعل هاي گازوئيلي در ديگ بخار ، ديگ روغن داغ و آبگرم:

اين بخش را با نحوه تامين عوامل مثلث آتش را در مشعل هاي گازوييل سوز شروع ميکنيم و در ادامه تجهيزات مورد نياز را مورد ارزيابي قرار ميدهيم.

پايه رله، که رله روي آن نصب ميشود داراي تعدادي ترمينال است که مطابق عکس و نقشه زير تجهيزات برقي مشعل را به رله ارتباط ميدهد و با برنامه ريزيي که درکارخانه سازنده روي رله انجام شده ، هر کدام از تجهيزات در زمان خاصي برق دار شده شروع به کار ميکنند و در صورتي که اختلالي در عملکرد هر يک پيش آيد رله ري ست کرده و مشعل را از کار مي اندازد.

البته ترموستات در ديگ هاي بخار يا ديگ آبگرم و يا ديگ روغنداغ که يک کنترل کننده دماست با کنترل دماي ديگ وظيفه قطع و وصل فاز ورودي به مشعل را دارد.

درصورتي که کليد اصلي HS بسته باشد و دماي آب درون ديگ بخار و آبگرم از حدي که روي ترموستات ديگ تنظيم شده پايينتر باشد.

فاز ورودي از طريق ترمينال شماره ? وارد رله ميشود ورله از طريق ترمينال شماره ? و ? همزمان موتور و ترانس جرقه را راه اندازي ميکند و اين همزماني ?? ثانيه طول ميکشد، در مدت اين ?? ثانيه عمل پرچ انجام مي شود و بعد از اين زمان رله برق را از طريق ترمينال شماره ? به شير برقي (شماره يک ) ميرساند وشير برقي مسير گازوييل را به سمت نازل (شماره يک) باز ميکند،از اين لحظه به بعد اگر ظرف مدت ?? ثانيه شعله تشکيل شود فتوسل رله را باخبر ميکند و مشعل بطور عادي ادامه کار ميدهد و ترانس جرقه هم پس از ?? ثانيه از جرقه زدن باز مي ايستد. زماني که دماي ديگ بخار، ديگ روغنداغ و ديگ آبگرم ، بالا رود ترموستات ديگ مانند يک کليد فاز ورودي به مشعل را قطع و مشعل خاموش مي شود.

متن کامل اين مقاله را ميتوانيد در فايل پي دي اف (pdf) مشاهده کنيد.