اپراتوری و نگهداری دیگ بخار بصورت صحیح

نگهداری دیگ بخار بصورت صحیح

نگهداری دیگ بخار بصورت صحیح

کاربری درست و نگهداری دیگ بخار بصورت مناسب و سیستم توزیع بخار می تواند صرفه جویی خوبی در صورتحساب انرژی مصرفی در پی داشته باشد. از آنجایی که خیلی از بویلر ها با راندمان ۶۵  تا  ۷۵ درصدی کار میکنند باقی مانده پول مصرفی بابت سوخت یا بصورت دود از دودکش خارج می شوند و یا در تخلیه هدر می روند. موارد کم هزینه یا بدون هزینه معمولا در کمتر از یکسال هزینه خود را پرداخت می کنند و باید در برنامه ریزی منظم سالانه قرار گیرند .

مواردی که در اپراتوری و نگهداری دیگ بخار بصورت صحیح

 • از شرکت خدماتی بخواهید تجزیه و تحلیل مفصلی از سیستم شما انجام دهند . این بررسی شامل بررسی شعله مشعل ، میزان دود خروجی از دودکش ، نسبت هوا به سوخت ، دمای دودکش ، تنظیم مناسب هوای احتراق ،بررسی میزان دی اکسید کربن خروجی از دودکش و کنترلهای دیگر می باشد.
 • انجام دوباره تنظیمات و تعمیرات در صورت لزوم
 • میزان رسوبات معدنی در داخل دیگ زیاد باشد باعث کاهش راندمان و کارایی دیگ خواهد شد و ممکن است باعث فشار آمدن به دیگ و ایجاد نشتی شود . تصفیه مناسب شیمیایی و کنترل میزان ph آب دیگ بخار باعث کم شدن میزان رسوبات خواهد شد  و در نتیجه پتانسیل خوردگی کاهش می یابد . در زمان خاموشی دیگ میزان رسوبات را بررسی کنید.
 • دمای گاز دودکش ها نباید از ۱۵۰ درجه بیشتر از دمای آب یا بخار باشد .در صورت تجاوز از اختلاف دمای مطلوب ، لوله های جانبی آتش را تمیز و خرد کنید تا دوده و رسوب آن خارج شود. در صورت لزوم از دماسنج پشته استفاده نمایید.
 • عایق دیگ بخار ، آجر نسوز و پوشش دیگ بخار را برای نقاط و محل های که نشت هوا دارد بررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر نمایید .
 • در صورت عدم وجود مهر و موم محکم واشر درب دیگ را تعویض نمایید.
 • مصرف مناسب هوا در زمان احتراق ایمنی بالاتر و کارایی را تضمین می کند. ورودی هوای احتراق را با مشعل متصل نگه دارید.
 • اگر دیگهای شما بزرگ هستند ، گزارش روزانه عملکرد دیگ بخار میتواند بسیار مفید باشد . جدولی از دما و فشار بخار میزان اکسیژن و گاز co2 ، جریان بخار و مایعات و ساید داده های دیگ بخار را یادداشت نمایید . تغییر از حالت عادی می تواند نیاز به تمیز کردن لوله ها و نازلها ، تنظیم فشار یا اتصال و هوا یا سوخت و یا تنظیمات مربوط به آن داشته باشد.
 • بلودان کوچک و مکرر در بویلر نسبت به بلودان بزرگتر با تعداد کمتر تاثیر بیشتری دارد. با توجه به آزمایشات منظم دیگ بخار و آب آن را بررسی کنید نازل ها و مشعل را بررسی نموده و در صورت کثیف بودن آنها را تعویض نمایید.
 • پیلوت گازی را با پیلوت برقی جایگزین نمایید
 • بطور مرتب تله های بخار را بررسی نمایید بازرسی باید در هنگام عملیاتی شدن تجهیزات انجام شود.
  1. تجهیزات یا شیر بخار را خاموش کنید ، چند دقیقه صبر کنید و مجدداً راه اندازی کنید. به صدای تله بخار گوش دهید تا ببینید همانطور که انتظار می رود باز یا بسته می شود.
  2. دریچه های مخزن کندانس را بازرسی کنید.اگر بخار از دریچه های سقفی پاشیده می شود این نشانه ای از یک یا چند نقص در سیستم برگشت میعانات است.

منبع : وبسایت energy depot