اطلاعيه انجمن تاسيسات خريداران انواع مشعل

انجمن صنعت تاسيسات

-Tasisat.jpg

اطلاعیه انجمن صنعت تاسیسات

قابل توجه خریداران انواع مشعل

به لحاظ اینکه استفاده از مشعل های بی کیفیت و فاقد هویت که در سطح بازار یافت می شوند تا کنون خسارات مالی و جانی قابل توجهی را به مردم تحمیل کرده است ، انجمن صنعت تاسیسات در پاسخ به درخواستهای مکرر مصرف کنندگان بدینوسیله نام مشعلهای تولیدی کارخانجات عضو انجمن را اعلام می کند :

آتمسفر (ساخت کارخانجات صنعتی و تولیدی آتمسفر )

اخگر(ساخت گروه صنعتی اخگر)

ایران رادیاتور(ساخت شرکت تولیدی ایران رادیاتور)

پارس مشعل(ساخت شرکت پارس مشعل)

رعد ایران(ساخت شرکت تولیدی و صنعتی رعد مشعل طوس)

ری(ساخت شرکت مشارکتی ری-شهرک)

شعله صنعت(ساخت شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت)

صنایع اشتعال اراک (ساخت شرکت مهندسی اشتعال اراک)

صنایع گرمایشی (ساخت شرکت صنایع گرمایشی)

گرم ایران(ساخت شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران)

مشعل کاوه(ساخت شرکت صنعتی و تولیدی مشعل کاوه)

هوفمات(ساخت شرکت صنایع حرارتی الوند)

آب بند(ساخت شرکت تولیدی و صنعتی آب بند)