نقش کلکتور در دیگ بخار چیست؟

 کلکتور چیست؟

کلکتور یکی از اجزای کلیدی دیگ خانه است که وظیفه آن پخش کردن آب ورودی بین چند مصرف کننده است. کلکتورها از یک لوله اصلی بزرگ در وسط و لوله های تقسیم آب ورود و خروج در بالا و پایین با سایز کوچک درست می شوند.

انواع کلکتور در سیستم دیگ بخار

در یک سیستم دیگ بخار کلکتور میتواند بصورت افقی یا عمودی قرارداده شده باشد. نوع و سایز کلکتور مهم است و همچنین باید به آبریز و تله بخار مجهز باشد و آب را از کلکتور تخلیه نماید.

در نوع عمودی کلکتور نیازی به اینکه آبریز مجزا اجرا شود نیست و نصب تله بخار در انتهای کلکتور کفایت می کند. اما در کلکتور های افقی با نصب یک آبریز و ایجاد شیب به سمت آن و به کمک تله بخار قبل از انتقال بخار به سمت مصرف کننده نهایی آب آن خارج شود.

بهترین مکان برای نصب آبریزها در کلکتور

بهتر است آبریز دقیقا در مرکز کلکتور نصب شود. بدین ترتیب حتی در کلکتورهای طولانی هم با نصب یک آبریز میتوان آب را تخلیه نمود. اما اجرای این روش به دلیل اینکه نیاز به ایجاد شیب دوطرف کلکتور به سمت آبریز دارد کمی مشکل است. در صورت اجرای آبریز در ابتدا و یا انتهای کلکتور باید به این نکته توجه کرد که در کلکتورهای طویل برای تخلیه کامل آب می بایست در هر دو طرف کلکتور آبریز نصب شود. اما در کلکتورهای کوتاه نصب آبریز در یک طرف کفایت می کند.

برای اینکه در زمان راه اندازی اولیه دیگ بخار بتوان از کلکتور کمک بگیریم باید آبریز کلکتور مجهز به شیر تخلیه باشند. از این شیر تخلیه برای جداکردن ذرات معلقی که در آب گیر افتاده در قسمت پایینی آبریز استفاده می شود.

انتخاب بهترین نوع تله بخار در کلکتور

بهترین نوع تله بخاری که میتوان در کلکتور بخار استفاده نمود، تله بخار با عملکرد مکانیکی است. از آنجاییکه هوای کمی وارد تله بخار زیر کلکتور می شود بهترین گزینه تله بخار سطلی معکوس است. این نوع تله بخار در دفع ذرات معلق نیز عملکرد مناسبی دارد و همچنین در باهار کم نیز می تواند با راندمان مناسبی فعالیت کند. در صورت عدم امکان استفاده از تله بخار سطلی معکوس میتوان از تله بخار فلوتری نیز استفاده نمود.

در کلکتورهای فشار بالا و همچنین بخار سوپرهیت و هنگامی که احتمال یخ زدگی وجود دارد بهترین گزینه تله بخار ترمودینامیکی است.

نکته۲: ظرفیت تله بخار کلکتور معادل یک ششم کل بخار ورودی به کلکتور می توان در نظر گرفت. در صورتی که دو آبریز نصب شود این مقدار نصف نمی شود.

نکته ۲ : در طراحی دیگ بخار باید در نظر داشت که آبی که از کلکتور اصلی خارج می شود هرز آب است و نباید به سیستم کنداکس مجدد هدایت شود.