انواع مختلف محفظه احتراق

L-roof

محفظه احتراق چیست؟

در اکثر دیگ های صنعتی اعم از دیگ آب داغ یا دیگ بخار احتراق داخلی حاصل از انواع سوخت‌ها در بخش کوره انجام می‌شود و این حرارت بنابر پیش بینی انجام شده در طراحی، به اجزای دیگر منتقل می‌گردد. بنابراین یکی از اجزای کلیدی دیگ آب گرم و دیگ بخار اتاق احتراق می‌باشد. محفظه احتراق بخشی از موتور احتراق داخلی (ICE) است که در آن مخلوط سوخت و هوا می‌سوزد و درجه حرارت و فشار هوای ورودی افزایش پیدا می‌کند.

موتور داخلی احتراق:

ICE ها معمولا شامل موتورهای پیستونی مجاور، موتورهای چرخشی، توربین های گاز و توربین های جت مکی باشند. فرآیند احتراق انرژی داخلی یک گاز را افزایش می‌دهد، که با توجه به پیکربندی منجربه افزایش دما، فشار، یا حجم می شود. در یک محفظه، به عنوان مثال سیلندر یک موتور مجزا، حجم تحت کنترل است در نتیجه احتراق باعث افزایش فشار می شود. در یک سیستم جریان مداوم، به عنوان مثال یک jet engine combustor، فشار کنترل می‌شود و احتراق باعث افزایش حجم می‌شود. این افزایش فشار یا حجم را می‌توان برای انجام کار استفاده کرد، به‌عنوان مثال، برای حرکت یک پیستون روی میل لنگ یا دیسک توربین در یک توربین گاز از این فشار استفاده می‌شود.مانند عملکرد نازل یک موتور موشک، تغییر شتاب گاز، باعث ایجاد قدرت پرتاب می‌شود.

انواع مختلف محفظه (اتاق احتراق )

  • سر به شکل L یا سر مسطح

L-roof

  • مدل bathtub

bathtube

  • مدل نیمکره ای

Hemispherical roof

  • مدل تیغه ای یا Wedge

wedge shaped

  • سقف پیستونی یا pent roof

penthead

همانطور که مشخص است شکل اتاق احتراق تاثیر قابل توجهی بر خروجی قدرت، کارایی و انتشار دارد. اهداف طراح این است که در حالی که از حرارت زیاد (که باعث ایجاد NOx می شود) اجتناب می گردد تمام سوخت و هوای مخلوط به طور کامل احتراق پیداکند،. این [روشن کردن مورد نیاز ] بهتر است با محفظه فشرده و بلندتر به دست آمده باشد.