مقایسه دیگ‌های آب‌گرم عقب‌ تر(وت بک) و عقب‌ خشک (درای بک)

دیگ آبگرم وت بک

مقایسه دیگ آبگرم وت بک و درای بک

دیگ های فایرتیوپ ، خود به دو گروه Wet Back و Dry Back تقسیم می شوند.

دیگ آبگرم عقب تر فایرتیوب (WETBACK)

طراحی دیگ آبگرم وت بک دارای یک محفظه برگشت است که برای هدایت گازهای حاصل از سوخت در کوره به محفظه لوله تعبیه شده است که بوسیله آب پر می شود. در حقیقت آب در تمام قسمت های اتاق احتراق قرار دارد، این آب حرارت را جذب می کند، به دلیل اینکه حرارت ناشی از احتراق به جای برخورد با جسم سخت مستقیما به صورت یکنواخت به داخل آب گرم می رود و تنش های حرارتی کاهش پیدا می کند در نتیجه به بهبود عملکرد دیگ کمک می کند. در طراحی دیگ آب گرم عقب‌تر از چند ورق تیوب جداگانه بین فازهای تیوب استفاده میشود.

دیگ آبگرم عقب‌تر با درهای بالا رونده یا کشویی که نیازی به خنک شدن ندارند و به سرعت باز می شوند، عمر بیشتری دارد. در حالی که هیچ جسم سختی برای محافظت وجود ندارد، تعمیر و نگهداری اتصالات تحت فشار داخلی مثل تمیزکردن و حذف لوله میتواند بیشتر چالش برانگیز باشد.

در دیگ آب گرم عقب تر آب در تمام قسمت های اتاق احتراق قرار دارد.بطور خاص دیگ بخار مرطوب در طرف مقابل مخزن شعله یا دیواره آجری در دیگ های قدیمی آب قرار دارد . مثلا در یک مدل از دیگ های قدیمی یک محفظه آجری نسوز در عقب ساخته می شد.

دیگ آبگرم عقب خشک (Dry Back) فایر تیوپ

محفظه برگشت دیگ آب گرم عقب خشک یک دیواره پشتی است که با پوشش مقاوم در برابر حرارت پوشانده می شود، مثلا در یک مدل از دیگ های قدیمی یک محفظه آجری نسوز در عقب ساخته می شد که باعث می شود گازهای ناشی از احتراق از کوره به ورق های تیوب جداگانه عبور داده شود و گرمای مشعل را بازتاب پیدا کند و باعث بوجود آمدن خسارات بیرونی می شود. در طراحی دیگ بخار عقب خشک از یک ورق لوله معمولی استفاده می کند و دارای ویژگی دسترسی آسان به طرف آتش و طرف آب می باشد.

دیگ آب‌گرم عقب‌خشک dryback

دیگ آب‌گرم عقب‌خشک dryback

دیگ های عقب خشک نیز نیاز به بازرسی منظم جسم نسوز و بررسی مداوم ورق های تیوب دارد که میتواند آیتم های پر هزینه ای باشد.