نمونه سوالات آزمون تاسیسات مکانیکی (گرمایش و سرمایش) -بخش چهارم

این سوالات شامل تاسیسات دیگ آبگرم و سیستم های گرمایشی و سرمایشی و مواد مصرفی می باشد

۳۰۱- در تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده و تاسيسات سرمايي با آب سرد كننده شير فلكه كشوي (GATE VAVE) چه كاربردي دارد.

الف) براي تنظيم مقدار جريان                                     ب) هميشه در حال نيم باز قرار گيرد

ج) در حالت تمام باز يا تمام بسته باشد                        د) در حالت تمام باز كاملاً نميبندد

۳۰۲- عايق پشم شيشه پتويي وقتي روي لوله يا كانال بسته مي‌شود، عايق فشرده مي‌شود و ضخامت پيش بيني شده براي آن كم مي‌شود چه راه حلي براي آن هست؟

الف) بايد طوري بست كه ضخامت آن كم نشود

ب) كم شدن ضخامت كيفيت عايق را تغيير نميدهد

ج) بايد از كاربرد عايق پتويي صرفنظر كرد

د) بايد در محاسبات ضخامت عايق را آنچه در حالت آزاد هست، وارد كرد

۳۰۳- در يك حلقه انبساط، برابر شكل، روي لوله آب گرم كنند، كدام يك درست است؟

الف)نصب مهار درنقطه Z1 درست نيست

ب) A1 بايد از نوع هادي گشتاوري باشد ( MOMENT GUID )

ج) شكل اشكالي ندارد

د) الف و ب هر دو

۳۰۴-فرق بين دمپر آتش ( FIRE DAMPER ) و دمپر دود ( SMOKE DAMPER ) چيست؟

الف) دمپر آتش فقط مانع از عبور شعله است ولي دمپر دود از عبور دود جلوگيري مي‌كند

ب) دمپر آتش از فيوز فرمان ميگيرد و در دماي حدود ۷۱ درجه سانتيگراد بسته مي‌شود

ج) دمپر دود بايد موتور برقي داشته باشد كه از حسگر فرمان بگيرد

د) الف و ب و ج هر سه

۳۰۵- در يك سيستم هوا رساني، شامل هوا رسان، كانالهاي هوا و دريچه ها، درزبندي صددرصد كانال ها امكان پذير نيست و به هر حال مقداري از هوا به خارج از كانال نشت ( LEAK ) مي‌كند. چند درصد از حجم كل هواي يك سيستم مجاز است نشت داشته باشد؟

الف) ۵ درصد                                            ب) ۸ درصد

ج) ۱۰ درصد                                              د) ۱۵ درصد

۳۰۶- درجريان نصب تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع و در پايان كار آزمايش عمليات آزمايش، تنظيم و متعادل سازي ( TWSTING , ADJUSTING AND BALANCING ) كه آن را « TAB » ميگويند، انجام شود مهم ترين سيستمهايي كه در‌اين عمليات مورد نظر است كدام است؟

الف) تنظيم دستگاه‌هاي مركزي

ب) تنظيم جريان آب سرد كننده و گرم كننده

ج) تنظيم جريان هوا در سيستم‌هاي هوارساني

د) ب و ج هر دو

۳۰۷- براي تنظيم مقدار جريان پمپ هاي گردش آب گرم كننده و آب سرد كننده، در هر مدار، نصب كدام لوازم انداره گيري لازم است؟

الف) جريان سنج ( FLOWINDICATOR )

ب) شير متعادل كننده ( BALANCING VALVE )

ج) فشار سنج روي لوله ورودي و خروجي

د) ب و ج هر دو

۳۰۸- در لوله‌كشي فولادي تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده واتصال جوشي با دماي پايين ( تا ۲۵۰ درجه فارنهايت ) و دماي متوسط ( تا ۳۵۰ درجه فارنهايت )‌ايا تست جوش كاري با X-RAY ضروري است؟

الف) در لوله‌كشي با دماي پايين لازم است

ب) در لوله‌كشي با دماي متوسط لازم است

ج) اگر جوشكاري آموزش ديده باشد لازم نيست

د) در دماي پايين و دماي متوسط تاسيسات گرمايي لازم نيست

۳۰۹- الگوي پرتاب هوا از يك دريچه سقفي ( DEFFUSER )، كه به سقف كاذب اتاقي به ارتفاع ۳ متر نصب شده، كدام يك درست است؟

الف) مسيرA  ( قائم )                         ب) مسير B( 45 درجه )

ج) مسير C ( افقي )                         د ) A, B , C هر سه درست است

۳۱۰- براي يك حجم معيني از خروج هوا از دريچه، در اتاقي به ارتفاع ۳ متر، اختلاف دماي بين هواي ورودي از دريچه و

هواي اتاق ( ) در انتخاب كدام نوع دريجه ميتواند بيشتر باشد؟

الف) DIFFUSER                    ب) CRILLE

ج) REGISTER                        د) LINEAR

۳۱۱- در الگوي پرتاب هوا از يك دريچه در يك اتاق، براي آن كه در تراز حضور اشخاص دماي يكنواخت تري برقرار شود، كدام عامل نقش مهمتري دارد؟

الف) سرعت پرتاب ( DISCHARGE VELOCITY )

ب) اختلاف ( )

ج) اثر سطح ( SURFACE EFFECT )

د) الف و ب هر دو

۳۱۲- يك پمپ سانتريفوژ L/S 25 ( CPM 400) آب در ارتفاع Kpa 275 ( f1 92) ميدهد توان ترمزي آن برحسب W و BHP چقدر است؟ بازدهي پمپ ۷/۰ است.

الف) W 9802 ـ BHP 28/13                        ب) W 9412 ـ BHP 12/7

ج) W 9151 ـ BHP 72/6                             د) W 8722 ـ BHP 41/6

۳۱۳- يك بادزن حركت خود را با كمك تسمه از يك موتور برقي ميگيرد. دور موتور RPM 1800 و قطر داخلي

پولي ( PITCH DIAMETER) بادزن ۴/۱۰‌اينچ است. اگر دور بادزن RPM 620 باشد قطر داخلي ( PITCH DIAMETER) موتور چند‌اينچ است؟

الف) ۱۲/۳                 ب) ۵۸/۳

ج) ۸۱/۳                    د) ۰۵/۴

۳۱۴- شكل صفحه بعد يك لوله پيتوت ( PITOT TUBE ) نشان ميدهد كه براي اندازه گيري فشار استاتيك و فشار كل در يك كانال هوا به كار ميرود.‌اين لوله را بايد به طوري در داخل كانال هوا قرار داد كه در امتداد جريان هوا قرار گيرد. انتهاي آن ( A ) در جهت مخالف جريان باشد. در‌اين حالت فشار استاتيك و فشار كل را از كدام دهانه ها ميتوان اندازه گرفت ؟

الف) =B-C فشار استاتيك                            ب) B فشار استاتيك – C فشار كل

ج) C فشار استاتيك – B فشار كل                   د) =C+B فشار كل

۳۱۵- شكل زير وضعيت استقرار يك لوله پيتوت ( PITOT TUBE ) را در يك كانال هواي رفت ( SUPPLY AIRSTREAM ) و سه دستگاه اندازه گيري A,B.C را نشان ميدهد كه اندازه فشار كل و فشار استاتيك و فشار سرعتي را به دست ميدهند.

هر يك از دستگاه‌هاي اندازه گيري A , B, C به ترتيب كدام فشار را نشان ميدهد؟

الف) T.P- S.P – T.P                      ب) T.P-V.P-S.P

ج) S.P – T.P- V.P                         د) S.P – T.P – V.P

۳۱۶-يك بادزن حركت خود را با كمك تسمه از يك موتور برقي ميگيرد. فاصله مركز تا مركز شافت ها ۲۹‌اينچ است. قطر داخلي پولي موتور ¾ و قطر داخلي پولي بادزن ۱/۱۴ است. طول تسمه برحسب نزديكترين‌اينچ چقدر است؟

الف) ۸۸‌اينچ                        ب) ۹۲‌اينچ

ج) ۷۸‌اينچ                           د) ۷۴‌اينج

۳۱۷ – حداقل مقدار تعويض هواي فضاهاي خالي از انسان بايد برابر كدام يك از ارقام زير باشد؟

الف) ۰۲/۰ فوت مكعب در دقيقه بر فوت مربع

ب) ۲/۰ ليتر بر ثانيه بر متر مربع

ج) ۱/۰ ليتر بر ثانيه برمتر مربع

د) الف و ج هر دو

۳۱۸- دستگاه‌هاي با سوخت مايع يا گاز كه در طبقات مختلف ساختمان نصب مي‌شوند، در چه شرايطي ميتوانند دودكش مشترك داشته باشند؟

الف) مطلقاً نمي‌توانند دودكش مشترك داشته باشند

ب) به شرطي ميتوانند كه فضاي نصب آنها فقط از خارج ساختمان دسترسي داشته باشد

ج) هيچ محدوديتي ندارد

د) به شرطي ميتوانند كه ظرفيت دستگاه‌ها حداكثر ۴۰۰۰۰۰ كيلوكالري در ساعت باشد

۳۱۹-‌ايا نصب دمپر دستي يا خودكار در داخل دودكش مجاز است؟

الف) دمپر دستي مجاز است

ب) دمپر خودكار بايد با مشعل مرتبط ( INTERLOCK ) باشد

ج) هيچ نوع دمپر مجاز نيست

د) الف و ب هر دو

۳۲۰- حداكثر گنجايش مخزن فولادي سوخت مايع، كه در محوطه اختصاصي ساختمان ( ملك ) روي زمين قرار ميگيرد چقدر است؟

الف) ۲۰۰۰ ليتر                     ب) ۲۵۰۰ ليتر

ج) ۳۰۰۰ ليتر                       د) ۶۰۰۰ ليتر

۳۲۱- حداكثر گنجايش مخزن تغذيه روزانه سوخت مايع ( AUXLLIARY TANK )، كه در فضاي محل نصب ديگ آب گرم يا بخار نصب مي‌شود، چقدر است؟

الف) ۲۴۰ ليتر                         ب) ۳۰۰ ليتر

ج) ۵۰۰ ليتر                            د) ۱۰۰۰ ليتر

۳۲۲- در چه شرايطي نصب وسيله‌اي با شعله باز يا سطح داغي با دماي بيش از ۴۲۶ درجه سانتيگراد ( ۸۰۰ درجه فارنهايت) مي‌تواند در اتاقي قرار داشته باشد كه در آن مبردي با ۳ كيلوگرم ( ۶/۶ پوند) مبرد در يك مدار مستقل نصب شده باشد؟

الف) روي آن هود تخليه هوا نصب شود و محصول احتراق را به فضاي خارج تخليه نمايد

ب) هواي اتاق با كانال مستقيما به آن وسيله با شعله باز برسد

ج) يك آشكار ساز مبرد (DETECTOR) در اتاق نصب شود تا در صورت نشت مبرد، عمل احتراق به طور خودكار قطع شود

د) هر يك از الف و ب و ج

۳۲۳- در لوله‌كشي آب سرد و آب گرم مصرفي داخل ساختمان، فاصله دو تكيه گاه مجاور براي يك لوله به قطر ۲۵ ميليمتر (۱‌اينچ) افقي، حداكثر چقدر بايد باشد؟ به ترتيب از راست: لوله‌هاي فولادي گالوانيزه، لوله مسي لوله پلاستيكي برحسب متر

الف) ۲-۵/۲-۸/۲                ب) ۴/۲-۸/۲-۳

ج) ۳-۵/۲-۴/۱                    د) ۳-۴/۲-۲/۱

۳۲۴- چرا نمي‌توان از لوله‌هاي فولادي، طبق استانداردهاي آمريكايي (ANSI) در لوله‌كشي تأسيسات بهداشتي ساختمان، استفاده كرد؟

الف) چون‌اين لوله‌ها خيلي ‌گران است

ب) چون قطر خارجي‌اين لوله‌ها متفاوت است

ج) استفاده از لوله‌هاي امريكايي اشكالي ندارد

د) چون مشخصات دنده هاي‌اين لوله‌ها متفاوت است