افزایش ۴ و سه دهم درصدی تولید برق در نیروگاه حرارتی بندرعباس

تولید برق در نیروگاه حرارتی بندرعباس در ده ماه نخست امسال ۴ و سه دهم درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بود. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بندرعباس مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان درباره نتیجه افزایش تولید برق در نیروگاه گفت: در این مدت ۵ میلیارد و ۹۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کیلو وات ساعت برق در نیروگاه بندرعباس تولید شده است.

داوود محمودی افزود: تعمیرات اساسی و با کیفیت واحدهای نیروگاه بندرعباس علت افزایش تولید برق است.

نیروگاه بندرعباس با ظرفیت اسمی هزار و ۳۳۰ مگاوات ۴ واحد بخار و دو واحد گازی دارد و بعنوان بزرگترین نیروگاه جنوب و جنوب شرق کشور ، تامین کننده بیش از ۶۵ درصد برق هرمزگان است.

وی گفت: تعمیر واحد یک نیروگاه بندرعباس از آذر ماه امسال با هدف تامین برق مستمر ، ایمن و پایدار هموطنان در سال آینده آغاز شده است و تا پایان فروردین ادامه دارد.

تعمیرات علت اصلی  افزایش تولید برق در نیروگاه حرارتی بندرعباس

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گفت: تعمیرات اساسی ژنراتورها، توربین واحد ، تمام تجهیزات سیکل و کمکی شامل پمپها، هیترها، و فن ها، و تعویض و نوسازی بخش سوپر هیترهای دیگ بخار برای احتراق مناسب مهمترین تعمیرات امسال است.

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گفت: امسال برای حفظ محیط زیست در تعمیرات واحد یک نیروگاه بندرعباس تعویض تمام پیش گرم کُن های هوا ، آب بندی مسیر گاز خروجی واحدها ، تغییر و نوسازی در سیستم احتراق داخل کوره و استفاده از عایق های غیر آزبست هم درنظر گرفته شده است.

داوود محمودی افزود: هزینه این تعمیرات ۴۰ میلیارد تومان است.

وی گفت: نیروگاه بندرعباس بعنوان نیروگاه پیشرو در قطعات ساخت داخل کشور است و تمام تعمیرات بدست متخصصان داخلی صورت می گیرد.

منبع : yjc.ir