عيب يابی و رفع عيب مشعل گازي

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

آشنایی با روش های رفع عيب مشعل گازي در سیستم های بویلری . بررسی مهمترین مشکلات مشعل دیگ بخار از قبیل درست کار نکردن مشعل ، خاموش شدن مکرر مشعل بویلر ، عدم باز شدن شیر مغناطیسی

روش های عيب يابی و رفع عيب مشعل های گازی

رفع عيب مشعل گازي ، روش های عيب يابی و رفع عيب مشعل های گازی

عيب:مشعل درست کار نمی کند،يعنی چند ثانيه پس از تشکيل شعله،ری ست می کند.

رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب
۱ کليد فشار هوا از تنظيم خارج يا خراب است. کليد فشار هوا را تنظيم يا تعويض نمائيد.
۲ مدار مراقب ميله شعله(ميله يونيزاسيون) اشکال دارد. ميله يا فتوسل را تنظيم يا تعويض کنيد.
۳ رله خراب است. رله را تعويض نمائيد.
۴ بدنه مشعل اتصال زمين نشده است. خط اتصال زمين را وصل کنيد.
۵ اتصال فاز و نول به پايه رله برعکس است. اصلاح کنيد.

عيب:مشعل دیگ بخار در حين کار مکررا خاموش می شود(رله ری ست می کند)

رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب
۱ شعله تنظيم نيست. جريان گاز و هوا را تنظيم کنيد.
۲ فاصله بين الکترودها زياد است. فاصله بين الکترودها را تنظيم کنيد.
۳ شير مغناطيسی گاز به دليل افت ولتاژ باز نمی کند. ولتلژ را تقويت کنيد.
۴ ترانسفورماتور جرقه درست عمل نمی کند. ترانسفورماتور را عوض کنيد.

عيب:بادزن مشعل کار می کند،اما جرقه زده نمی شود.

رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب
۱ سروو موتور خراب شده است. سروو موتور را عوض کنيد.
۲ رله معيوب است. رله را عوض کنيد.
۳ دريچه های مشعل گير کرده است. رفع گير کنيد.

عيب:فشار گاز کافی نيست.

رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب
۱ فشار شبکه گاز شهر کم است يا رگولاتور ورودی خراب است. رفع عيب کنيد.
۲ رگولاتور فشار گاز از تنظيم خارج شده ويا معيوب است. رگولاتور را تنظيم يا تعويض کنيد.
۳ فيلتر کثيف است. فيلتر را تميز يا تعويض نمائيد.

عيب:شير مغناطيسی گاز باز نمی شود.

رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب
۱ بوبين شيرگاز  سوخته است. بوبين و در صورت لزوم شير گاز را تعويض نمائيد.
۲ شير مغناطيسی گاز معيوب است. شير را تعمير يا تعويض کنيد.
۳ سيم های شير مغناطيسی به پايه رله وصل نيستند. سيم ها را وصل کنيد.
۴ کليد هوا قطع است. رفع عيب کنيد.
۵ رله خراب است. رله را تميز يا تعويض کنيد.

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !