كاربردهاي صنعتي مبدل صفحه اي

مبدل صفحه اي

مبدل صفحه اي

 مبدل صفحه اي

 

* كاربرد مبدل صفحه اي صنايع شيميايي ، نفت وگاز

برخي از كاربردهاي متعارف مبدل صفحه اي در صنايع شيميايي شامل : خنك كردن كربنات سديم ، مواد رنگي ، كودها ، نفت خام ، نفت وروغن ، مواد دارويي ، اسيدها ، نفت سفيد ، آب مقطر ، آب نمك ، فرايندهاي پليمراسيون وگرم كردن گليسيرين و چگالش اتانول و موارد ديگر مي باشند.

 

*كاربرد مبدل در صنايع مكانيك

در صنايع مكانيك مبدل حرارتي صفحه اي جهت خنك كاري دستگاه هاي مكانيكي مانند توليد عصاره ها ، روغن فشرده ، مايعات ، كوره ، موتورها ، وبازيافت حرارت تلف شده و خنك كردن مواد ماشين ريخته گري مي باشند.

 

*برخي از كاربردهاي مبدل صفحه اي صنايع فولادي و تجهيزات مكانيكي

 

از كاربردهاي مبدل حرارتي صفحه اي در صنايع فولاد ،خنك كاري تجهيزات ريخته گري ، قالب ها ، كوره ها ، كمپرسور دستگاه هاي مكانيكي ، موتورها و بازيافت حرارتي تلف شده مي باشد.

 

*كاربرد مبدل صنايع خودروسازي

 

از كاربردهاي مبدل حرارتي صفحه اي در خنك كاري مايعات خط رنگ ، سيالات برش كاري وايستگاه پاشش خط رنگ مي باشد.

 

 

*كاربرد مبدل صفحه اي در صنايع كشتي سازي

 

از كاربردهاي مبدل حرارتي صفحه اي در صنعت كشتي سازي  براي خنك كاري مركزي روغن روان ساز ، پوشش ها ، روغن سنگين ، روغن جعبه دنده ، گرم كردن روغن و

 

خنك كردن موتور كشتي استفاده مي گردد.

 

*كاربرد مبدل در صنايع چوب وكاغذ

 

در صنايع چوب و كاغذ از مبدل حرارتي صفحه اي جهت خنك كاري آب در فرايند توليد كاغذ و بازيافت حرارت تلف شده استفاده مي گردد.

 

*صنايع نساجي

 

در صنايع نساجي براي خنك كاري آب شوينده  ، محلولNAOH ، محلول رنگرزي ، بازيافت حرارت تلف شده وآماده سازي مايع رنگرزي از مبدل حرارتي صفحه اي استفاده مي گردد.

 

*صنايع غذايي

 

در صنايع غذايي براي خنك كاري ، گرمايش ، بازيافت گرما ، غليظ سازي  واسترليزه كردن آب ميوه ها ، شيرو روغن سويا وكنجد وشكر مايع و پاستوريزاسيون شير ، مواد لبني وآبميوه و غيره از مبدل حرارتي صفحه اي استفاده مي گردد.

 

*تاسيسات ساختمان

 

از كاربردهاي متعارف مبدل صفحه اي در تاسيسات ساختمان در سيستم هاي : تهويه ، آب گرم مصرفي و گرمايش وسرمايش  مي باشد.

*ساير كاربردها

 

انتقال حرارت وبازيافت حرارت تلف شده از تجهيزات برقي والكترونيكي ، نيروگاه ها ، آب دريا ، گرمايش ، سامايش ساختمان ها(HVAC) از ديگر كاربردهاي مبدل حرارتي صفحه اي مي باشد.

 

مبدل صفحه اي

توجه :  به اطلاع مي رساند اين شركت در حال حاضر نماينده فروش مبدل صفحه اي نمي باشد براي خريد لطفا تماس نگيريد.