كاربرد مبدل صفحه ای در صنایع

مبدل صفحه اي

مبدل صفحه اي

در این مطلب كاربرد مبدل صفحه ای در صنایع مختلف مورد بررسی قرار میگیرد و برای هرکدام مثال هایی بیان خواهد شد. مبدل حرارتی صفحه ای در صنایع زیادی کاربرد دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

* كاربرد مبدل صفحه ای در صنایع شیمیایی ، نفت وگاز

برخی از كاربردهای متعارف مبدل صفحه ای در صنایع شیمیایی شامل : خنك كردن كربنات سدیم ، مواد رنگی ، كودها ، نفت خام ، نفت وروغن ، مواد دارویی ، اسیدها ، نفت سفید ، آب مقطر ، آب نمك ، فرایندهای پلیمراسیون وگرم كردن گلیسیرین و چگالش اتانول و موارد دیگر می باشند.

* كاربرد مبدل در صنایع مكانیك

در صنایع مكانیك مبدل حرارتی صفحه ای جهت خنك كاری دستگاه های مكانیكی مانند تولید عصاره ها ، روغن فشرده ، مایعات ، كوره ، موتورها ، وبازیافت حرارت تلف شده و خنك كردن مواد ماشین ریخته گری می باشند.

* برخی از كاربردهای مبدل صفحه ای در صنایع فولادی و تجهیزات مكانیكی

 

از كاربردهای مبدل حرارتی صفحه ای در صنایع فولاد ،خنك كاری تجهیزات ریخته گری ، قالب ها ، كوره ها ، كمپرسور دستگاه های مكانیكی ، موتورها و بازیافت حرارتی تلف شده می باشد.

 

* كاربرد مبدل صفحه ای در صنایع خودروسازی

 

از كاربردهای مبدل حرارتی صفحه ای در خنك كاری مایعات خط رنگ ، سیالات برش كاری وایستگاه پاشش خط رنگ می باشد.

 

* كاربرد مبدل صفحه ای در صنایع كشتی سازی

 

از كاربردهای مبدل حرارتی صفحه ای در صنعت كشتی سازی برای خنك كاری مركزی روغن روان ساز ، پوشش ها ، روغن سنگین ، روغن جعبه دنده ، گرم كردن روغن و

خنك كردن موتور كشتی استفاده می گردد.

 

* كاربرد مبدل در صنایع چوب وكاغذ

 

در صنایع چوب و كاغذ از مبدل حرارتی صفحه ای جهت خنك كاری آب در فرایند تولید كاغذ و بازیافت حرارت تلف شده استفاده می گردد.

 

* كاربرد مبدل صفحه ای در صنایع نساجی

 

در صنایع نساجی برای خنك كاری آب شوینده ، محلولNAOH ، محلول رنگرزی ، بازیافت حرارت تلف شده وآماده سازی مایع رنگرزی از مبدل حرارتی صفحه ای استفاده می گردد.

 

* كاربرد مبدل صفحه ای در صنایع غذایی

 

در صنایع غذایی برای خنك كاری ، گرمایش ، بازیافت گرما ، غلیظ سازی واسترلیزه كردن آب میوه ها ، شیرو روغن سویا وكنجد وشكر مایع و پاستوریزاسیون شیر ، مواد لبنی وآبمیوه و غیره از مبدل حرارتی صفحه ای استفاده می گردد.

 

* كاربرد مبدل صفحه ای در تاسیسات ساختمان

 

از كاربردهای متعارف مبدل صفحه ای در تاسیسات ساختمان در سیستم های : تهویه ، آب گرم مصرفی و گرمایش وسرمایش می باشد.

* سایر كاربرد های مبدل صفحه ای

 

انتقال حرارت وبازیافت حرارت تلف شده از تجهیزات برقی والكترونیكی ، نیروگاه ها ، آب دریا ، گرمایش ، سامایش ساختمان ها(HVAC) از دیگر كاربردهای مبدل حرارتی صفحه ای می باشد.

كاربرد مبدل صفحه ای در صنایع

كاربرد مبدل صفحه ای در صنایع

توجه : به اطلاع می رساند این شركت در حال حاضر نماینده فروش مبدل صفحه ای نمی باشد برای خرید لطفا تماس نگیرید.