بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي -بخش اول

بهبود راندمان انرژی در صنعت داروسازی

پتانسيل قابل توجهي براي بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي وجود دارد واتخاذ يك رويكرد متمركز اين امكان را به هر سازماني مي دهد تا فرصتها را شناسايي كرده واقدامات ورويه هاي بهبود راندمان را به اجرا گذارد.بخش دوم اين مقاله نيز بطور خلاصه راهبردهاي كاهش هزينه هاي انرژي در كارخانجات داروسازي را مورد بررسي قرار مي دهد.

 

بخش اول اين مقاله كه در شماره قبل ارائه شد به موتورها ، محركها ، وسيستمهاي هواي فشرده پرداخت.در اين شماره ، راهكارهاي بهبود راندمان انرژي در سيستمهاي گرمايش ، تهويه وتهويه مطبوع(HVAC) ، ديگها وسيستمهاي توليد همزمان برق وگرما مورد بحث قرار خواهند گرفت.تحقيقات اين مقاله توسط دپارتمان تحليل انرژي در آزمايشگاههاي ملي لارنس بركلي صورت گرفته است.نتايج اين تحقيقات بطور كامل در يك راهنماي ۹۰صفحه اي با عنوان “فرصتهاي بهبود راندمان انرژي و صرفه جويي هزينه در صنعت داروسازي” با فرمتpdf در آدرس www.energyystar.gov قابل دستيابي است.

بخش دوم:HVAC ، ديگها وسيستمهاي توليد همزمان برق وگرما

بخش اول

 

صنعت داروسازي ايالات متحده در سال۲۰۰۲حدود۹۰۰ ميليون دلار صرف هزينه انرژي كرد.با بالا رفتن هزينه هاي انرژي ، اكثر شركتهاي داروسازي اقدامات بهبود راندمان انرژي را مورد توجه قرار داده اند.هر يك از اين اقدامات چنانچه جداگانه در نظر گرفته شوند ممكن است صرفه جويي هاي اندكي را ارائه دهند ؛ اما تركيب آنها مي تواند صرفه جويي هاي چشمگير و دوره استهلاك هزينه كوتاهي را فراهم كند.

 

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي

 

– HVAC

 

سيستمهاي HVAC متشكل از دمپرها ، بادزنهاي رفت واگزاست ، فيلترها ، رطوبت زنها ، رطوبت گيرها ، كويلهاي گرمايشي وسرمايشي ، كانالها وانواع سنسورها مي باشند.سيستمهاي HVAC در بخشهاي توليدي كارخانجات داروساري دقيقا توسطFDA (اداره غذا وداروي ايالات متحده) نظارت مي شوند وبايد ساير استانداردهاي نظارتي جهاني را نيز براورده كنند ؛

 

بنابراين اقدامات بهبود راندمان انرژي كه بر محيط كار تاثير مي گذارند بايد با “رويه هاي صحيح توليد”يا GPM مطابقت كنند.گرچه GPM اجاز ه كاربرد تكنيكهاي جديد را مي دهد ؛ اما دلايل استفاده از انها بايد توضيح داده شوند كه اين مستلزم صرف وقت اضافي بوده وخطرات مرتبط با تاخير در تائيد پلانهاي ساختمان موجب شده كه بعضي شركتهاي داروسازي از طرحهاي با راندمان انرژي پايين دست نكشد.

 

با وجود اين ، فناوريهاي جديد غالبا هزينه خود را بازپرداخت ميكنند.به عنوان مثال ، شركت نوارتيس در يكي از كارخانجات خود در لهستان ، كنترلهاي ريزپردازنده اي بر روي سيستم HVAC نصب كرده كه مي توانند طوري برنامه ريزي شوند كه گرمايش كارخانه رابرمبناي دماهاي خارج به نحو مطلوبي متعادل كرده وبارهاي گرمايشي را در تعطيلات آخرهفته كاهش دهند.

 

شركت نوارتيس پيش بيني مي كندكه اين سيستم جديد مصرف كلي انرژي گرمايي را تا ۱۰ درصد كاهش دهد.اقدامات بسياري براي بهبود راندمان انرژي كه بر محيط تاثير مي گذارند بايد با”رويه هاي صحيح توليد”يا GPMمطابقت كنند.

 

گرچه GPM اجازه كاربرد تكنيكهاي جديد را مي دهد ؛ اما دلايل استفاده از آنها بايد توضيح داده شوند كه اين مستلزم صرف وقت اضافي بوده وخطرات مرتبط مرتبط با تاخير در تائيد پلانهاي ساختمان موجب شده كه بعضي شركتهاي داروسازي از طرحهاي با راندمان انرژي پايين دست نكشند.با وجود اين ، فناوريهاي جديد غالبا هزينه خود را باز پرداخت مي كنند.

 

به عنوان مثال ، شركت نوارتيس در يكي از كارخانجات خود در لهستان ، كنترلهاي ريزپردازنده اي بر روي سيستم HVACنصب كرده كه مي توانند طوري برنامه ريزي شوند كه گرمايش كارخانه را بر مبناي دماهاي خارج به نحو مطلوبي متعادل كرده وبارهاي گرمايشي را در تعطيلات آخرهفته كاهش دهند.

 

شركت نوارتيس پيش بيني مي كند كه اين سيستم جديد مصرف كلي انرژي گرمايي را انرژي سيستمهاي HVAC وجود دارند كه در ادامه بعضي از مهمترين آنها بحث مي شوند:

 

-تنظيم معكوس دماها در ساعات غير توليد

 

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي

 

تنظيم معكوس دماهاي ساختمان (پايين آوردن نقطه تنظيم دما در زمستان يا بالا بردن آن در تابستان)طي دوره هاي بلااستفاده از قبيل تعطيلات آخر هفته يا ساعات غير توليد ، مي تواند به بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي و صرفه جويي هاي چشمگيري در مصرف انرژي سيستم HVACمنجر شود.

 

بطور مشابه ، كاهش نرخ تهويه در اتاقهاي تمييز وآزمايشگاهها طي دوره هاي عدم استفاده نيز مي تواند موجب صرفه جويي انرژي شود.

 

سيستمهاي HVAC در آزمايشگاههاي شركت مرك براساس ملاحظات ايمني به صورت تعويض  هواي تك گذر(يكبار گردش)طراحي شده اند.شركت مرك براي بهبود راندمان انرژي اين سيستمها از فناوريهاي كنترلي استفاده كرده كه دماهاي اتاقهاي منتخب را طي شب وتعطيلات آخر هفته پايين آورده و از  ۷۲۰F به۶۴۰F مي رسانند.

 

يك همبند(اينترلاك) با روشنايي اتاق اين تنزيل دما را ملغي مي سازد.اين راهبرد كنترلي براي اتاقهايي اجراشده است كه دماهاي پايين تاثيري بر تجهيزات علمي پژوهشي ايجاد نمي كند و۱۵۰ فضاي آزمايشگاهي مجزا با زيربناي ۳۵۰۰۰۰فوت مربع را تحت پوشش قرارمي دهد.صرفه جويي انرژي حاصل از اين پروژه به تقريبا ۳۰۰۰۰Mbtu در سال بالغ مي شود.همچنين با اجراي اين پروژه ، از انتشار بيش از ۱۷۰۰تن دي اكسيدكربن در سال جلوگيري مي شود.

 

-محركهاي با سرعت قابل تنظيم (ASDS)

 

محركهاي با سرعت قابل تنظيم ياASDها را مي توان بر روي هواسازهاي حجم متغير وبادزنهاي بازچرخشي نصب نمود تا دبي وفشار را در سيستمهاي هواساز دقيقا با مقتضيات تطبيق دهند.با استفاده از ASDها انرژي مصرفي توسط بادزنها به نحو چشمگيري كاهش مي يابد چرا كه بادزنها ديگر به طور ثابت در سرعت كامل كار نمي كنند.

 

از ASDها مي توان چيلر وپمپهاي سيستمهاي آبي نيز استفاده كرد تا مصرف توان را بر مبناي تقاضاي وارده بر سيستم به حداقل برسانند.شركتGenentech  با نصب ASDها بر روي هواسازهاي حجم متغير هوا(VAV) در يكي از ساختمانهاي خود واقع در Vacaville كاليفرنيا ، به كاهشهاي قابل توجهي در مصرف انرژي دست يافته است وپيش بيني مي شود كه اين شركت سالانه در حدود۲۳۰۰۰ دلار صرفه جويي كند.

 

-سيستمهاي بازيافت گرما انرژي مورد نياز براي گرم يا سرد كردن هواي ورودي ساختمان را توسط مهار انرژي حرارتي هواي اگزاستي ساختمان كاهش مي دهند.سيستمهاي رايج بازيافت گرما عبارتند از:

 

چرخهاي بازيافت گرما ، لوله هاي حرارتي ، ولوپهاي گردشي مبرد.براي جاهايي كه به ۱۰۰% هواي جبراني نياز دارند ، تحقيقات نشان داده اند كه سيستمهاي بازيافت گرما مي توانند هزينه گرمايش/سرمايش يك ساختمان را به ازاي هر يك درجه فارنهايتي كه دماي هواي ورودي بالا يا پايين برده مي شود حدود۳% كاهش دهند.

 

شركت مرك در سال۲۰۰۴ يك سيستم لوپ گردشي گلايكول نصب كرد تا گرما را از هواي اگزاستي سيستم HVAC در يك ساختمان آزمايشگاهي به زيربناي ۳۷۰۰۰ فوت مربع بازيابي كند.

بعد از نصب سيستم ، اين ساختمان توانست۱۲۰۰۰۰فوت مكعب بر دقيقه(cfm) از هواي خارج را با استفاده از انرژي بازيابي شده ، پيش گرم وپيش سردكند.صرفه جويي انرژي به دست آمده از اين اقدام به تقريبا۲۶۵MBtu در سال مي رسد كه اين موجب مي شودسالانه از انتشار بيش از ۳۰ تن دي اكسيدكربن اجتناب گردد.

 

-بهبود راندمان چيلر

 

راندمان چيلرها را مي توان با پايين آوردن دماي آب كندانسور و در نتيجه افزايش اختلاف دماي آب سرد بهبود بخشيد.اين امر مي تواند مصرف انرژي پمپاژ را كاهش دهد.اقدام ديگري كه براي بهبود راندمان مي توان انجام داد نصب چيلرهاي دما بالاي مجزا براي سرمايش فرايندي است.

 

اندازه گيري درست چيلرها بمنظور موازنه بهتر بار چيلر با تقاضا ، يكي ديگر از راهبردهاي مهم بهبود راندمان انرژي است.در كارخانه داروسازيGenentech  در Vacaville  ، دو چيلر ۱۴۰۰ تني ويك چيلر ۶۰۰تني بجاي سه چيلر هم اندازه انتخاب شدند.

اين انتخاب بدين منظور صورت گرفت كه چيلرها تا حد امكان نزديك به بار كامل كار كنند تا بيشترين راندمان را ارائه دهند.دو چيلر بزرگ در بار كامل كار مي كنند

و چيلر كوچكتر تنها در صورت نياز براي تامين سرمايش اضافي بكار مي افتد كه اين موجب كاهش نيازهاي انرژي مي شود.صرفه جويي هزينه مرتبط با اين راهبرد انتخاب چيلر ، ۱۱۳۲۵۰ دلار در سال تخمين زده مي شود.

 

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني