فيلتراسيون گاز ها – قسمت اول -بخش اول

فيلتراسيون گاز

مقاله مجله صنعت تاسيسات

سرمایه گذاری در تمامی انواع تصفیه گازها یا فيلتراسيون گاز بالغ بر یك ششم(۱۶درصد)كل سرمایه گذاری جهانی مربوط به عملیات تصفیه وجداسازی می گردد. در نتیجه این بخش از صنعت تصفیه با در نظر گرفتن این موضوع كه كیفیت هوای تنفسی افراد و ماشین آلات در برخی از كاربردها بسیار حیاتی می باشد ، اهمیت زیادی كسب نموده است.

در این سری مقالات كلیه جوانب مربوط به تصفیه هوا و فيلتراسيون گاز ها مانند ورودی ها وخروجی ها ، گرم یا سرد ، فضاهای كاری و زندگی ، ماشین آلات و تنفس خواهیم پرداخت.

مانند سیستمهای نیوماتیك ، با هوا بعنوان یك سیال عامل برخورد خواهد شد وبازیابی گردوغبار از فرایند و گازهای تخلیه موتور مدنظر قرار خواهد گرفت. در كلیه كاربردها نیاز به تصفیه ذرات ریز به شدت محسوس بوده وبه تدریج تقویت نیز خواهد شد.

درك افراد از اهمیت كیفیت هوای محیط رو به رشد است و استانداردهای كیفیت هوانسبت به ۵۰ سال قبل پیشرفت قابل توجهی داشته اند.تصفیه هوا فرایندی است كه در درجه اول برای دستیابی به استانداردهای بالاتر الزامی است.

در این مبحث بطور كامل به كاربردهای تصفیه هوا می پردازیم ، گرچه بطور مختصر به یك یا دو روش غیر از تصفیه در تمیز كردن گازها نیز خواهیم پرداخت.دستگاه گریز از مركز موتوری نقش مهمی را ایفاءنخواهد كرد.

یكی از مشخصات مهم در اغلب كاربردهای تصفیه گازها غلظت نسبتا كم آلاینده های هوای ورودی است كه معمولا توام با دبی زیاد گازهای ورودی است.

بنابراین عملكرد اكثر فیلترهای گازی پاك سازی است كه در آن توجه زیادی به مدیریت گردوغبار جمع شده مبذول نمی گردد ، هرچند بعنوان استثناء می توان به فیلترهای مورد استفاده در غبارگیرها اشار ه نمود.

كیفیت هوای داخل

اغلب فیلترهای هوا در سیستمهای كنترل كننده هوای گردشی (در كاربردهای مسكونی ، تجاری وآموزشی) و در فضاهای كاری خصوصا كاربردهای رو به رشد اتاقهای تمییز مورد استفاده در فرایندهای مونتاژ یافت می شوند.

در حال حاضر انواع فیلترهای دیگر نیز به این جمع اضافه شده كه می توان به فیلترهای دیگر نیز به این جمع اضافه شده كه می توان به فیلترهای ونت كنترل كننده خروجی فضاهای كاری اشاره نمود كه در آنها محیط كاری خطرناك تلقی می گردد.

دسته بندی مناسب تر فیلترها تحت عنوان تهویه مطبوع(یاHVAC) مربوط به آن دسته از فیلترهایی می گردد كه برای بهبود كیفیت هوای داخل (IAQ) كه افراد در آن زندگی یا كار می كنند ، به كار می روند.

در حال حاضر عقیده بر این است كه “سندروم ساختمانهای مریض” كه باعث می شود هنگامی كه افراد در ساختمان حضور دارند احساس بیماری داشته وبه محض خروج از ساختمان سلامتی خود را به تدریج باز یابند ، یك بیماری تهویه مطبوع است كه احتمالا با استفاده از تصفیه بهتر هوا درمان می شود.

در این قسمت به دو فیلتری كه برای تمیز كردن هوا به كار می روند ، اشاره می شود ، یعنی تصفیه هوایی كه نسبتا درصد كمی از آلاینده ها را بهمراه دارد و سیستم هایی كه این فیلترها در آنها به كار رفته اند.

در شكل ۱ اندازه آلاینده های موجود در هوا ذكر شده است.فیلترهای مورد استفاده در تصفیه هوا به سه دسته تقسیم می شوند:

فیلترهای اولیه

برای جذب اكثریت ذرات درشت غبار در اندازه ۵تا۱۰ میكرون بكار رفته ودارای ظرفیت جذب غبار بالایی می باشند.این فیلترها معمولا شامل فیلترهای تخت خشك یا رول فیلترها بوده كه قادر به كار با سرعتهای بالا نیز می باشند.

 

فیلترهای مرحله دوم

با جنس پارچه ریزتر برای جذب ذرات ریزتر مانند ذرات با اندازه ۵ میكرومتر یا كوچكتر كه از فیلتر اولیه عبور می كنند بكار می روند.این ذرات كوچكتر(۰٫۵ تا ۵ میكرون) مضرترین ذرات موجود در جریان هوا بوده كه تاثیرات مخربی بر دكوراسیون ساختمانها ، ماشین آلات وتجهیزات تحت فشار و… دارند.

این فیلترها می توانند از نوع تخت (پانل) ، پاكتی یا كیسه ای با عمق مناسب باشند ؛ حداكثر سرعت هوادر آنها مقادیر پائینی داشته كه حدود ۰٫۱۲ متر بر ثانیه یا كمتر است .

 

فیلترهای مرحله نهایی:

این نوع فیلترها حتی با ذرات ریز میكرومتری نیز راندمانهای بسیار بالایی حدود۹۹/۹۵ درصد یا بالاتر را تامین می نمایند.

دونوع اصلی این فیلترها شامل فیلترهای با راندمان بالای جذب ذرات(HEPA) وفیلترهای با راندمان مافوق بالا(UPLA) می باشند كه از پارچه های الیاف مصنوعی با دانسیته بالا تولید شده و بصورت پلیسه دار عرضه می شوند ؛

 

سرعت هوا در آنها به ۰٫۰۳ متر بر ثانیه محدود می شود.فیلترهای الكترواستاتیك نیز در این دسته بندی در نظر گرفته شده اند ، چون ظرفیت بالایی را برای تصفیه غبارهای خیلی ریز از خود نشان می دهند ، هرچند این فیلترها قادر به كار با سرعتهای خیلی بالاتر می باشند.

فيلتراسيون گاز ها-قسمت اول -بخش اول

فيلتراسيون گاز ها-قسمت اول -بخش دوم

فيلتراسيون گازها-قسمت دوم -بخش اول

فيلتراسيون گازها -قسمت دوم-بخش دوم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

 

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی

 

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی