استخر جكوزي-ايرجت ها و لوله كشي

ايرجت ها (Airjet)

براي اتصال جت‌ها به يكديگر از دو رينگ در بالا و پايين استفاده مي شود كه بسته به تعداد جت ها قطر هريك از رينگ ها تعيين مي‌گردد و معمولا قطر ۳ اينچ براي هر رينگ كفايت مي‌كند.

در شكل زير نمونه اي از طرح ايزومتريك نازل براي يك نفر را مشاهده مي‌كنيد.

نازل جکوزی

پمپ ايرجت (Airjet pump)

همانطور كه اشاره شد استفاده از جكوزي جهت ماساژ ماهيچه‌هاي بدن با آب مي‌باشد (آب درماني) نحوه حركت آب بدين طريق است كه آب از پايين‌ترين قسمت جكوزي توسط پمپ مكش شده و با فشار به نازل جکوزی كه در اطراف جكوزي قرار داده شده هدايت مي‌گردد.

اين نازل‌ها با لوله‌هايي به هوا متصل مي‌باشند كه با‌ توجه به ساختمان داخلي جت‌ها، در اثر سرعت زياد آب ، هوا به درون نازل جکوزی كشيده شده و در نهايت زياد، مخلوط آب و هوا با ماهيچه‌هاي بدن تماس پيدا مي‌كند.

دبي هر نازل (جت) با قطر ۱ سانتي متر و سرعت حركت آب ۱۶m/s تقريبا ۴٫۵m3/h يا ۲۰(gpm) است و معمولا هر نفر ۲ تا ۳ نازل جکوزی در نظر مي‌گيرند.

بنابراين پمپ ايرجت با دور۲۹۰۰(rpm) بايد قادر به تامين دبي و هد مورد نياز نازل باشد خصوصا در تعيين هد پمپ ، مقاومت بدن شناگر نيز بايد در محاسبه لحاظ گردد.

مبدل جكوزي

مبدل آبگرم جكوزي بايد قادر باشد در شرايط زمستاني و در هنگام راه اندازي اوليه (تقريبا ۶ ساعت) آب سرد ۵۰ درجه فارنهايت (c100 ) را به دماي مطلوب ۱۰۰ درجه فارنهايت برساند.

لوله كشي جكوزي

در مدار لوله كشي براي جكوزي در نظر گرفته مي‌شود ، مدار اول مدار تصفيه و گرمايش آب جكوزي است كه همانند استخرهاي كوچك است.

آب گرفته شده از كف جكوزي پس از عبور از صافي اوليه وارد پمپ شده و با فشار وارد صافي اصلي شده و در نهايت (در صورت استفاده از شير چند راهه) بخشي از آن وارد مبدل شده و پس از اختلاط مجددا وارد حوضچه مي‌گردد.

در مدار دوم كه مربوط به ايرجت‌ها مي‌باشد، آب گرفته شده از جكوزي پس از عبور از صافي اوليه وارد پمپ ايرجت شده و بعد از ايجاد فشار وارد كلكتور ايرجت‌ها مي‌گردد متعاقبا هوا هم از مسير ديگري وارد لوله ايرجت ها شده و مخلوط هوا و آب با سرعت زياد وارد حوضچه جكوزي مي‌شود.

نقشه استقرار جکوزی

 

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي (استخر-سونا-جكوزي)

 

! کپی ممنوع  استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع  !