سيستم فاضلاب و تصفيه آب استخر

تصفيه آب استخر

تاسيسات استخر

برای تصفيه آب استخر ، آب استخر باید بگونه ای در جریان باشد كه آب آلوده وارد تصفیه خانه شده و آب تصفیه شده جایگزین آن شود. بدین منظور آب تصفیه شده از قسمت كم عمق استخر كه معمولا بعلت تراكم افراد در این قسمت آلوده ترین قسمت استخر است وارد استخر می شود؛ و بالعكس ، از قسمت های عمیق و سرریزها آب آلوده به تصفیه خانه بر می گردد.

در شكل زیر نحوه لوله كشی و ارتباط دستگاه های استخر نشان داده شده است.

تاسیسات استخر

لوله كشی سیستم فاضلاب و تصفيه آب استخر

در طول یك عملیات تصفیه معمولی ، آب از طریق دو یا چند فاضلاب اصلی در كف استخر و چندین فاضلاب سطحی لبه استخر به سمت سیستم تصفیه یا تخلیه هدایت می شود.

  • سیستم فاضلاب اصلی

سیستم فاضلاب اصلی معمولا در پایین ترین نقطه استخر قرار داده می شود.بنابراین تمامی سطح استخر به سمت آن شیب دارد. بیشترین آلودگی و آشغال هایی كه به كف می روند از طریق این فاضلاب ها به بیرون هدایت می شوند.

  • سیستم فاضلاب سطحی

سیستم فاضلاب سطحی نیز همانند فاضلاب های اصلی عمل می كنند فقط آن ها آب را از بالاترین سطح استخر می مكند (۰٫۵ سانتی بالای آب). كف ابروها یا اسكیمرها كار جمع آوری تمامی آلودگی های سطح آب مانند مو ، روغن بدن و برگ را انجام می دهند.

در این سیستم یك در ب مسدود كننده شناور (لولایی) در ورودی عبور گاه آب به سمت داخل تعبیه شده و كار آن گرفتن موثر آشغال های سطح آب است و در نهایت آب از میان صافی كه آشغال های بزرگتر را می گیرد عبور می كند. بعلاوه ورودی اصلی سیستم فاضلاب سطحی دارای یك ورودی همسان ساز آب نیز می باشد تا از ورود هوا به پمپ ها (در صورت پایین آمدن سطح آب تا زیر ورودی اصلی) ممانعت گردد.

این سیستم های ایمن معمولا دارای تعداد زیادی مكنده سطحی و اصلی می باشد تا خطر مكش و نگه داشتن افراد و هوا گرفتن پمپ ها در مقابل این فاضلاب ها برطرف گردد. البته در مواردی كه تاسیسات بزرگ است این آلودگی ها از طریق سرریزهای (سرپوش مشبك (gutter) پیرامون استخر جمع آوری می شوند.

مخزن جبرانی

مخزنی است كه در كنار استخر ساخته می شود آب از سرریز و از قسمت انتهای استخر وارد این مخزن می شود و آب جبرانی مورد نیاز توسط یك شیر شناور و یا یك شیر برقی وارد مخزن جبرانی می گردد و اگر این مخزن وجود نداشته باشد آب مستقیما وارد استخر خواهد شد. شاید ورود آب سرد به استخر خوشایند شناگران نباشد لذا در مواردی آب ذخیره را به كمك یك مبدل(منبع دو جداره) ویك پمپ خطی مرتبا سیركوله می كنند تا دمای آب جبرانی با دمای آب استخر یكسان باشد.

  • استخرهای خانگی

در استخرهای خانگی ممكن است خود استخر بعنوان مخزن عمل كرده وآب مستقیما توسط پمپ به استخر كشیده می شود اما مزیت وجود مخزن آب در مدار تصفیه این است كه آب ورودی به استخر نه تنها تصفیه بلكه گرم نیز شده وسپس وارد استخر می گردد. نحوه اتصال لوله آب جبرانی به تاسیسات استخر در قسمت لوله كشی توضیح داده خواهد شد.

ظرفیت مخزن مكش برای یك استخر استاندارد باید حداقل ۵۰۰گالن بوده و جهت حفاظت آب شهر هنگام نصب شیر شناور باید یك فوت ارتفاع اضافی ، نسبت به سطح آب مخزن برای آن منظور نمود. قطر یك مخزن با چنین ظرفیتی ۵/۴ فوت و ارتفاع آن ۵/۵ فوت می باشد.این تانك باید مجهز به اتصالات تخلیه و سرریز باشد تا خطربی آب شدن پمپ و چرخیدن پروانه آن را در هوا به حداقل كاهش دهد.

تاسیسات استخر

منبع : كتاب طراحی نگهداری تاسیسات مكانیكی آبی (استخر-سونا-جكوزی)

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی