سيستم فاضلاب و تصفيه استخر

تاسيسات استخر

تاسيسات استخر

آب استخر بايد بگونه اي در جريان باشد كه آب آلوده وارد تصفيه خانه شده و آب تصفيه شده جايگزين آن شود. بدين منظور آب تصفيه شده از قسمت كم عمق استخر كه معمولا بعلت تراكم افراد در اين قسمت آلوده ترين قسمت استخر است وارد استخر مي شود؛

و بالعكس ، از قسمت هاي عميق و سرريزها آب آلوده به تصفيه خانه بر مي گردد.

در شكل زير نحوه لوله كشي و ارتباط دستگاه هاي استخر نشان داده شده است.

تاسيسات استخر

لوله كشي سيستم فاضلاب و تصفيه استخر

در طول يك عمليات تصفيه معمولي ، آب از طريق دو يا چند فاضلاب اصلي در كف استخر و چندين فاضلاب سطحي لبه استخر به سمت سيستم تصفيه يا تخليه هدايت مي شود.

سيستم فاضلاب اصلي معمولا در پايين ترين نقطه استخر قرار داده مي شود.بنابراين تمامي سطح استخر به سمت آن شيب دارد. بيشترين آلودگي و آشغال هايي كه به كف مي روند از طريق اين فاضلاب ها به بيرون هدايت مي شوند.

سيستم فاضلاب سطحي نيز همانند فاضلاب هاي اصلي عمل مي كنند فقط آن ها آب را از بالاترين سطح استخر مي مكند (۰٫۵ سانتي بالاي آب). كف ابروها يا اسكيمرها كار جمع آوري تمامي آلودگي هاي سطح آب مانند مو ، روغن بدن و برگ را انجام مي دهند.

در اين سيستم يك در ب مسدود كننده شناور (لولايي) در ورودي عبور گاه آب به سمت داخل تعبيه شده و كار آن گرفتن موثر آشغال هاي سطح آب است و در نهايت آب از ميان صافي كه آشغال هاي بزرگتر را مي گيرد عبور مي كند.

بعلاوه ورودي اصلي سيستم فاضلاب سطحي داراي يك ورودي همسان ساز آب نيز مي باشد تا از ورود هوا به پمپ ها (در صورت پايين آمدن سطح آب تا زير ورودي اصلي) ممانعت گردد.

اين سيستم هاي ايمن معمولا داراي تعداد زيادي مكنده سطحي و اصلي مي باشد تا خطر مكش و نگه داشتن افراد و هوا گرفتن پمپ ها در مقابل اين فاضلاب ها برطرف گردد. البته در مواردي كه تاسيسات بزرگ است اين آلودگي ها از طريق سرريزهاي (سرپوش مشبك (gutter) پيرامون استخر جمع آوري مي شوند.

مخزن جبراني

مخزني است كه در كنار استخر ساخته مي شود آب از سرريز و از قسمت انتهاي استخر وارد اين مخزن مي شود و آب جبراني مورد نياز توسط يك شير شناور و يا يك شير برقي وارد مخزن جبراني مي گردد و اگر اين مخزن وجود نداشته باشد آب مستقيما وارد استخر خواهد شد.

شايد ورود آب سرد به استخر خوشايند شناگران نباشد لذا در مواردي آب ذخيره را به كمك يك مبدل(منبع دو جداره) ويك پمپ خطي مرتبا سيركوله مي كنند تا دماي آب جبراني با دماي آب استخر يكسان باشد.

در استخرهاي خانگي ممكن است خود استخر بعنوان مخزن عمل كرده وآب مستقيما توسط پمپ به استخر كشيده مي شود اما مزيت وجود مخزن آب در مدار تصفيه اين است كه آب ورودي به استخر نه تنها تصفيه بلكه گرم نيز شده وسپس وارد استخر مي گردد. نحوه اتصال لوله آب جبراني به تاسيسات استخر در قسمت لوله كشي توضيح داده خواهد شد.

ظرفيت مخزن مكش براي يك استخر استاندارد بايد حداقل ۵۰۰گالن بوده و جهت حفاظت آب شهر هنگام نصب شير شناور بايد يك فوت ارتفاع اضافي ، نسبت به سطح آب مخزن براي آن منظور نمود. قطر يك مخزن با چنين ظرفيتي ۵/۴ فوت و ارتفاع آن ۵/۵ فوت مي باشد.اين تانك بايد مجهز به اتصالات تخليه و سرريز باشد تا خطربي آب شدن پمپ و چرخيدن پروانه آن را در هوا به حداقل كاهش دهد.

 

تاسيسات استخر

 

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي (استخر-سونا-جكوزي)

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !