تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها-بخش دوم

انتخاب پمپ گریز از مرکز

آلودگي آب استخر

یکی از مهم ترین تجهیزات در تاسیسات پمپ گریز از مرکز می باشد. در این مقاله ۵ تکنیک جامع در انتخاب پمپ گریز از مرکز معرفی شده است. (برای مطالعه بیشتر به بخش یک مراجعه کنید.)

ادامه – انتخاب پمپ گریز از مرکز

۲)-برای تعیین قطر پروانه با فرض اینكه كاركرد پمپ بصورت مداوم باشد مورد”الف” را انتخاب كنیم.سپس به منحنی مشخصات هیدرولیكی پمپ۳۱۵-۶۵ در دور۱۴۵۰ مراجعه كرده ونقطه تقاطع آبدهی ۵۰(m3/h)وارتفاع۲۹ (m) را یافته واولین منحنی بالای این نقطه را كه مربوط به پروانه با تراش ۳۱۰ می باشد را انتخاب میكنیم .

بنابراین پمپ مورد تقاضا ، پمپ گریز از مركز۳۱۵-۶۵ ، ۱۴۵۰ دور در دقیقه با تراش۳۱۰ می باشد.

۳) با توجه به اینكه نقطه انتخاب در منحنی مشخصات هیدرولیكی بین راندمان ۶۵% و۶۶% می باشد راندمان پمپ مورد انتخاب در حدود۲/۶۵% است.

۴) جهت انتخاب الكتروموتور منحنی توان را برای تراش پروانه۳۱۰ در نظر گرفته وبه عدد۸/۲(kw) می رسیم بنابراین جهت عملكرد مطمئن الكتروموتور۱۱ (kw) با دور ۱۴۵۰ را انتخاب می كنیم.

بنابراین مدل پمپ انتخابی بصورت۶۵-۳۱۵a(310).1450rpm نمایش داده شده است كه عدد۶۵ نشان دهنده سایز فلنچ خروجی پمپ ، ۳۱۵ قطر پروانه ، حرفش نشانگر اینست كه پروانه پمپ تراش داده شده است.

تاسیسات استخر

جهت سهولت وتسریع در انتخاب ، در بالاترین راندمان موجود نقطه عملكردچند مدل پمپ با دور۱۴۵۰rpm در جدول ذیل آمده است ؛

سایز لوله(in)

توان

(hp)

قطرپروانه

(mm)

ارتفاع(H)

آبدهی(Q)

Max

η (%)

مدل

رانش

مكش

(ft)

(m)

(gpm)

(m3/h)

۲۱/۲

۳

۰’ ۷۵

۱۶۰

۲۵٫۳

۷٫۷

۴۰

۹

۶۰

۳۲-۱۶۰

۲۱/۲

۳

۱

۲۰۹

۴۳٫۳

۱۳٫۲

۳۰

۶٫۸

۴۱

۳۲-۲۰۰

۲۱/۲

۳

۳

۲۵۹

۶۲

۱۹

۳۸

۸٫۷

۳۶٫۵

۳۲-۲۵۰

۲۱/۲

۳

۰٫۵

۱۳۹

۱۶٫۷

۵٫۱

۵۸٫۶

۱۳٫۳

۶۷

۴۰-۱۲۵

۳

۴

۱

۱۶۹

۲۸

۸٫۵

۶۴٫۷

۱۴٫۷

۶۵٫۵

۴۰-۱۶۰

۳

۴

۲

۲۰۹

۴۵

۱۳٫۷۵

۵۷٫۷

۱۳٫۱

۵۶٫۵

۴۰-۲۰۰

۳

۴

۴

۲۵۹

۶۶٫۴

۲۰٫۲۵

۹۷

۲۲

۵۸

۴۰-۲۵۰

۳

۴

۵٫۵

۳۱۹

۱۰۸

۳۳

۶۰٫۸

۱۳٫۸

۳۸٫۵

۴۰-۳۱۵

۳

۴

۲

۱۶۰

۲۳٫۶

۷٫۲

۱۱۹

۲۷

۷۶

۵۰-۱۶۰

۳

۴

۳

۲۰۹

۴۱

۱۲٫۵

۱۴۶

۳۳

۷۱٫۵

۵۰-۲۰۰

۳

۴

۵٫۵

۲۵۹

۶۰٫۷

۱۸٫۵

۱۴۱

۳۲

۶۵

۵۰-۲۵۰

۳

۴

۱۰

۳۱۰

۸۸٫۶

۲۷

۱۳۴

۳۰٫۵

۵۶

۵۰-۳۱۵

۴

۵

۲

۱۳۹

۱۵٫۸

۴٫۸

۲۳۸

۵۴

۷۹

۶۵-۱۲۵

۴

۵

۳

۱۶۹

۲۷٫۶

۸٫۴

۲۰۹

۴۷٫۵

۸۲

۶۵-۱۶۰

۴

۵

۵٫۵

۲۰۹

۴۱

۱۲٫۵

۲۳۸

۵۴

۷۶٫۵

۵۶-۲۰۰

۴

۵

۱۰

۲۵۰

۵۹٫۷

۱۸٫۲

۲۳۸

۵۴

۷۱

۶۵-۲۵۰

۴

۵

۱۵

۳۱۰

۹۰٫۲

۲۷٫۵

۲۳۸

۵۵

۶۶

۶۵-۳۱۵

تاسیسات استخر

پمپ های مورد استفاده در استخرها از نوع یك طبقه بوده وظرفیت آن باید به گونه ای باشد كه حداقل۳ بار در شبانه روز آب كل استخررا سیركوله كند.در شكل زیر یك نمونه پمپ استخر با صافی سرخود را كه در استخرهای خانگی كاربرد دارند را مشاهده می نمایید.

تاسیسات استخر

در ظرفیتهای بالاتر از سیستم پمپاژ با صافی و موگیر مستقل استفاده می شود.دبی آب پمپ گردش كننده بین استخر وموتور خانه از تقسیم حجم استخر بر تعداد ساعات عبور كل استخر از صافی ها به دست می آید. اما در مورد محاسبه وتعیین هد پمپ تصفیه برای غلبه بر افت فشار سیستم ، یكی از عوامل مهم كه بیشترین افت فشار را سبب می شود نوع فیلتر تصفیه است طوریكه افت فشار در فیلترهای شنی تا۵۰ فوت و در فیلترهای دیاتمایت تا۱۰۰ فوت در محاسبه در نظر گرفته می شود.

نهایت آنكه هد پمپ سیركولاتوربایستی به اندازه ای باشد كه بتواند افت فشار فیلتر ، افت فشار مبدل ها (تقریبا ۱۰ فوت) ، افت فشار كلكتورها وافت فشار سیستم لوله كشی واتصالات را (با احتساب ضریب اطمینان ۱۰ درصد) جبران نماید.

درهنگام خرید پمپ معمولا ۲ دستگاه یا بیشتر تهیه می شود تا یكی از آنها نقش رزرو داشته باشد.در نصب پمپ باید دقت كرد طوریكه محفظه پمپ در زیر سطح تراز آب استخر قرار گرفته باشد(فشار مثبت ) و پروانه آن كاملا در آب غوطه ور شود.

همچنین محل استقرار پمپ حتی الامكان نزدیك استخر بوده و در قسمت مكش آن به غیر از صافی اصلی پمپ دستگاه موگیر نیز نصب شود تا الیاف پارچه ومو در فرایند پمپاژ اختلال ایجاد نكنند.

 

منبع : كتاب طراحی نگهداری تاسیسات مكانیكی آبی(استخر-سونا-جكوزی)

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی