تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها-بخش دوم

تاسيسات استخر

آلودگي آب استخر

۲)-براي تعيين قطر پروانه با فرض اينكه كاركرد پمپ بصورت مداوم باشد مورد”الف” را انتخاب كنيم.سپس به منحني مشخصات هيدروليكي پمپ۳۱۵-۶۵ در دور۱۴۵۰ مراجعه كرده ونقطه تقاطع آبدهي   ۵۰(m3/h)وارتفاع۲۹ (m) را يافته واولين منحني بالاي اين نقطه را كه مربوط به پروانه با تراش ۳۱۰ مي باشد را انتخاب ميكنيم .

 

بنابراين پمپ مورد تقاضا ، پمپ گريز از مركز۳۱۵-۶۵ ، ۱۴۵۰ دور در دقيقه با تراش۳۱۰ مي باشد.

 

۳) با توجه به اينكه نقطه انتخاب در منحني مشخصات هيدروليكي بين راندمان ۶۵% و۶۶% مي باشد راندمان پمپ مورد انتخاب در حدود۲/۶۵% است.

 

۴) جهت انتخاب الكتروموتور منحني توان را براي تراش پروانه۳۱۰ در نظر گرفته وبه عدد۸/۲(kw) مي رسيم بنابراين جهت عملكرد مطمئن الكتروموتور۱۱ (kw) با دور ۱۴۵۰ را انتخاب مي كنيم.

بنابراين مدل پمپ انتخابي بصورت۶۵-۳۱۵a(310).1450rpm نمايش داده شده است كه عدد۶۵ نشان دهنده سايز فلنچ خروجي پمپ ، ۳۱۵ قطر پروانه ، حرفش نشانگر اينست كه پروانه پمپ تراش داده شده است.

تاسيسات استخر

جهت سهولت وتسريع در انتخاب ، در بالاترين راندمان موجود نقطه عملكردچند مدل پمپ با دور۱۴۵۰rpm در جدول ذيل آمده است ؛

سايز لوله(in)

توان

(hp)

قطرپروانه

(mm)

ارتفاع(H)

آبدهي(Q)

Max

η  (%)

مدل

رانش

مكش

(ft)

(m)

(gpm)

(m3/h)

۲۱/۲

۳

۰’ ۷۵

۱۶۰

۲۵٫۳

۷٫۷

۴۰

۹

۶۰

۳۲-۱۶۰

۲۱/۲

۳

۱

۲۰۹

۴۳٫۳

۱۳٫۲

۳۰

۶٫۸

۴۱

۳۲-۲۰۰

۲۱/۲

۳

۳

۲۵۹

۶۲

۱۹

۳۸

۸٫۷

۳۶٫۵

۳۲-۲۵۰

۲۱/۲

۳

۰٫۵

۱۳۹

۱۶٫۷

۵٫۱

۵۸٫۶

۱۳٫۳

۶۷

۴۰-۱۲۵

۳

۴

۱

۱۶۹

۲۸

۸٫۵

۶۴٫۷

۱۴٫۷

۶۵٫۵

۴۰-۱۶۰

۳

۴

۲

۲۰۹

۴۵

۱۳٫۷۵

۵۷٫۷

۱۳٫۱

۵۶٫۵

۴۰-۲۰۰

۳

۴

۴

۲۵۹

۶۶٫۴

۲۰٫۲۵

۹۷

۲۲

۵۸

۴۰-۲۵۰

۳

۴

۵٫۵

۳۱۹

۱۰۸

۳۳

۶۰٫۸

۱۳٫۸

۳۸٫۵

۴۰-۳۱۵

۳

۴

۲

۱۶۰

۲۳٫۶

۷٫۲

۱۱۹

۲۷

۷۶

۵۰-۱۶۰

۳

۴

۳

۲۰۹

۴۱

۱۲٫۵

۱۴۶

۳۳

۷۱٫۵

۵۰-۲۰۰

۳

۴

۵٫۵

۲۵۹

۶۰٫۷

۱۸٫۵

۱۴۱

۳۲

۶۵

۵۰-۲۵۰

۳

۴

۱۰

۳۱۰

۸۸٫۶

۲۷

۱۳۴

۳۰٫۵

۵۶

۵۰-۳۱۵

۴

۵

۲

۱۳۹

۱۵٫۸

۴٫۸

۲۳۸

۵۴

۷۹

۶۵-۱۲۵

۴

۵

۳

۱۶۹

۲۷٫۶

۸٫۴

۲۰۹

۴۷٫۵

۸۲

۶۵-۱۶۰

۴

۵

۵٫۵

۲۰۹

۴۱

۱۲٫۵

۲۳۸

۵۴

۷۶٫۵

۵۶-۲۰۰

۴

۵

۱۰

۲۵۰

۵۹٫۷

۱۸٫۲

۲۳۸

۵۴

۷۱

۶۵-۲۵۰

۴

۵

۱۵

۳۱۰

۹۰٫۲

۲۷٫۵

۲۳۸

۵۵

۶۶

۶۵-۳۱۵

تاسيسات استخر

پمپ هاي مورد استفاده در استخرها از نوع يك طبقه بوده وظرفيت آن بايد به گونه اي باشد كه حداقل۳ بار در شبانه روز آب كل استخررا سيركوله كند.در شكل زير يك نمونه پمپ استخر با صافي سرخود را كه در استخرهاي خانگي كاربرد دارند را مشاهده مي نماييد.

تاسيسات استخر

در ظرفيتهاي بالاتر از سيستم پمپاژ با صافي و موگير مستقل استفاده مي شود.دبي آب پمپ گردش كننده بين استخر وموتور خانه از تقسيم حجم استخر بر تعداد ساعات عبور كل استخر از صافي ها به دست مي آيد.

 

اما در مورد محاسبه وتعيين هد پمپ تصفيه براي غلبه بر افت فشار سيستم ، يكي از عوامل مهم كه بيشترين افت فشار را سبب مي شود نوع فيلتر تصفيه است طوريكه افت فشار در فيلترهاي شني تا۵۰ فوت و در فيلترهاي دياتمايت تا۱۰۰ فوت در محاسبه در نظر گرفته مي شود.

 

نهايت آنكه هد پمپ سيركولاتوربايستي به اندازه اي باشد كه بتواند افت فشار فيلتر ، افت فشار مبدل ها (تقريبا ۱۰ فوت) ، افت فشار  كلكتورها وافت فشار سيستم لوله كشي واتصالات را (با احتساب ضريب اطمينان ۱۰ درصد) جبران نمايد.

 

درهنگام خريد پمپ معمولا ۲ دستگاه يا بيشتر تهيه مي شود تا يكي از آنها نقش رزرو داشته باشد.در نصب پمپ بايد دقت كرد طوريكه محفظه پمپ در زير سطح تراز آب استخر قرار گرفته باشد(فشار مثبت ) و پروانه آن كاملا در آب غوطه ور شود.

همچنين محل استقرار پمپ حتي الامكان نزديك استخر بوده و در قسمت مكش آن به غير از صافي اصلي پمپ دستگاه موگير نيز نصب شود تا الياف پارچه ومو در فرايند پمپاژ اختلال ايجاد نكنند.

 

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !