آلودگي آب استخر

آلودگي آب استخر

استخر

آلودگي آب استخر هاي شنا به ۳ گروه تقسيم مي شوند:

الف)آلودگي هاي فيزيكي

شایعترین آلودگي آب استخر مواد نامحلول و كلوييدي است كه توسط شناگران و از فضاي اطراف وارد آب استخر مي شود و موجب كدورت آب مي گردد و غذاي ميكروارگانيزم را تامين مي كند.

اولين مشخصه آب استخر پاك و عاري از آلودگي ميكروبي و زلال بودن و شفافيت كامل آن است. بعبارت ديگر، آلودگي آب استخر نسبت مستقيم با كدورت آن دارد.

آلودگي هاي فيزيكي را مي توان با فاكتورهاي زير رفع نمود:

۱-طراحي هيدروليك

۲-استخر و تعيين تعداد و محل ورود و خروج آب براي جلوگيري از سكون آب

۳-تعيين دبي صحيح گردشي آب

۴-انتخاب فيلتر مناسب

۵-انعقاد مواد كلوييدي بطوريكه توسط فيلتر جمع آوري شود.

ب)آلودگيهاي شيميايي

كلر با مواد آلي بدن مانند عرق، ادرار، چربي پوست و مو و همچنين مواد بهداشتي از قبيل عطر، كرم، پودر و ساير مواد آرايشي بانوان ايجاد مواد كلرآمينه مي نمايد.

اين مواد موجب بوي ناخوشايند كلر در محوطه استخر و ايجاد حساسيت و خارش پوست و قرمز شدن چشم ها مي شوند. علاوه بر اين تركيبات كلر موجب تشكيل تري هالومتان ها مي شود كه سرطانزايي آن ها به اثبات رسيده است.

ج)آلودگي هاي ميكروبيولوژي

استخرهاي خصوصي و عمومي محل مناسبي براي رشد ميكروارگانيزم هاي بيماري زا مي باشند كه توسط بعضي شناگران به آب منتقل شده و در داخل آب بصورت شناور و يا در بيو فيلم ها رشد و تكثير مي نمايند.

اين عوامل بيماري زا را بصورت باكتري، ويروس، قارچ و كرم انگل مي توان در اكثر استخرهايي كه بصورت علمي و بهداشتي تصفيه و گندزدايي نمي شوند مشاهده نمود.

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

 

مطالب مرتبط

رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت اول

رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت دوم

رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت سوم

رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت چهارم

 

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !