بروز اشكال در كار ديگ شوفاژ(ديگ آبگرم)-بخش دوم

آموزش عیب یابی دیگ آبگرم

m10-2-Mboiler.com.jpg

در ادامه بخش قبل به آموزش عیب یابی دیگ آبگرم و روش های رفع این نواقص می پردازیم.

  • سیستم های جریان متغیر

درسیستم های جریان متغیری كه دارای یك پمپ سیركولاتور هستند، شدت جریان در سیستم متناسب با بسته شدن شیرهای كنترل كاهش می یابد. در این سیستم ها جهت اجتناب از بروز مشكلات باید توجه خاصی به كنترل مشعل مبذول گردد. آنچه در زیر می آید توصیه ای است كه در كاتالوگ یكی از سازندگان دیگ ذكر شده است:

“چنانچه سیستم از نوع جریان متغیر باشد نباید گذاشت كه شدت جریان به كمتر از ۳۰ درصد جریان كامل، افت كند. دیگ باید به مشعل مرحله ای با تنظیم پیوسته و سنسور دمای نصب شده روی آب رفت مجهز گردد.”

چگونگی كار مشعل در سیستم چند دیگی نیز حائز اهمیت است. مثلا اگر سیستم دارای دو دیگ یا مشعل دو مرحله ای باشد ممكن است لازم آید كه هر دو مشعل قبل از قرار گرفتن در وضعیت اشتعال قوی، ابتدا در وضعیت اشتعال ضعیف كار خود را شروع كنند. بیشتر كنترل های جدید مشعل و سیستم های DDC را می توان جهت نیل به این مقصود، تنظیم یا برنامه ریزی كرد.

m10-2-Mboiler.com.jpg

  • دیگ های موازی

در سیستمی كه دو یا چند دیگ به طور موازی لوله كشی شده و از یك پمپ سیركولاتور استفاده می كنند اغلب به لحاظ طبیعت این نوع سیستم مشكلاتی بروز می كند. یك مثال ساده آن در شكل ۳ ملاحظه می شود. در این شكل باید افت فشار بین نقاط A و B در هر دو مسیر بالا و پایین یكسان باشد. اما آنچه به چشم می آید این است كه افت فشار در مسیر لوله كشی به دیگ B-2 باید خیلی بیشتر از مسیر دیگ B-1 باشد.

نتیجه این امر بیشتر بودن جریان در مسیر دیگ B-1 نسبت به مسیر B-2است كه این امر ممكن است سبب گرم شدن بیش از حد آب در دیگ B-2وصدمه دیدن آن شود.با استفاده از سیستم جریات متغیر می توان از بروز این حالت جلوگیری كرد.چنانچه نتوان سیستم را از طریق تغییر قطر لوله ها در دو مسیر متعادل كرد،لازم است با استفاده از شیرهای متعادل كننده، از تقسیم صحیح جریان در این مسیرها در همه شرایط عملكرد اطمینان حاصل شود.

  • مشكلات سیستم های چند دیگی لوله مشترک

نمونه ای از این سیستم ها در شكل ۴ ملاحظه می شود. در كتاب هندبوك ASHRAE 2000 Systems صفحه ۱۲٫۷ چنین آمده است :”در طراحی سیستم های مركب (اولیه-ثانویه) برای به حداقل رساندن افت فشار باید طول لوله مشترك كوتاه و قطر آن بزرگ در نظر گرفته شود. هرگز نباید روی لوله مشترك شیر یا شیر یك طرفه نصب گردد”.

m10-4-Mboiler.com.jpg

در این سیستم (شكل۴) قطر لوله مشترك “۲ وقطر لوله اصلی سیستم”۶ است؛ طول لوله مشترك خیلی زیاد است و یك شیر یكطرفه، یك شیر متعادل كننده و یك شیر قطع مسیر نیز روی آن نصب شده اند.

همانطور كه ملاحظه می شود در این شكل قانون نادیده گرفته شده و پمپ های هر یك از دیگ ها و پمپ اصلی نم توانند مستقل از یكدیگر عمل كنند. جریان دیگ تحت شرای معین كاهش یافته و دیگ ها به شرایط حد بالا نزدیك می شوند حتی اگر مشعل مدولیتینگ (با تنظیم پیوسته) داشته باشند.

  • محل نصب سنسور دما

محل نصب سنسورهای دما گاه ممكن است سبب بی نظمی یا بروز اشكال در كار دیگ گردد. متاسفانه بعضی اوقات محل نصب این سنسورها توسط تكنسین های برق و براساس ملاحظات مربوط به طول سیم تعیین می شود نه عملكرد دیگ. امكان بروز اشكال در اثر تعیین محل ناصحیح سنسور دما، در سیستم های اولیه-ثانویه بیشتر است.

به دلیل گردش آب برگشتی از سیستم در لوله مشترك؛ ممكن است دمای خروجی از دیگ خیلی بیشتر از دمای آب رفت به سیستم باشد. بدین لحاظ برای تعیین بهترین محل نصب سنسور دما، باید مشخصه عملكرد سیستم مورد تحلیل قرار گیرد.

هنگام تعیین محل نصب سنسور هوای خارج باید دقت شود كه این محل تحت سایه و دور از هر عاملی باشد كه سبب به اشتباه افتادن سنسور افتادن سنسور گردد. اگر سنسور به اشتباه دما را بالاتر از میزان واقعی احساس كند، نتیجتا دستگاه كنترل نخواهد گذاشت كه دمای آب دیگ متناسب با سردی هوای خارج افزایش یابد.

  • ملاحظات دیگر

گرچه بروز اشكال در سیستم ممكن است مربوط به خود دیگ ها باشد، اما چیزهایی نیز در سیستم متصل به دیگ هستند كه می توانند مسبب این اشكالات باشند و در این خصوص مثال هایی وجود دارند. وقتی مشكلی در كار سیستم گرمایش پیش آمد، باید با فكر باز با مسئله برخورد كرده و سر فرصت كل سیستم و چگونگی ارتباط اجزاء آن با یكدیگر را مورد بررسی قرار دهیم.

ترجمه و اقتباس : مهندس سید مجتبی طباطبائی

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی

 

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی